Jak na Podlasiu wygląda współpraca między uczelniami i biznesem? Jaki jest stan środowiska badawczo-rozwojowego i w którym kierunku należy go rozwijać? – dowiemy się dzięki badaniu, które zostanie przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej. Weźmie w nim udział Politechnika Białostocka.

W przedsięwzięcie zaangażowany jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, jako instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego, a także przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, samorządy oraz podlaskie uczelnie. W czwartek, 8 lutego, na Politechnice Białostockiej odbyło się spotkanie poświęcone przedstawieniu założeń programu oraz omówieniu udziału w badaniu wszystkich naszych wydziałów. W spotkaniu uczestniczyli Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UM WP Wioletta Dąbrowska, ekspert z KE Dariusz Wiatr, władze Politechniki Białostockiej oraz dziekani siedmiu wydziałów PB.

Spotkanie otworzył Marszałek Jerzy Leszczyński: Komisja Europejska zaproponowała nam przeprowadzenie badania, którego wyniki pozwolą odpowiedzieć na pytanie, jak przyspieszyć transfer technologii do przemysłu. Dlatego zachęcam do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z nami oraz ekspertem KE, aby wspólnie wypracować pomysł – nasz podlaski sposób, jak to zrobić.

Diagnozą podlaskiego ekosystemu B+R i wytyczeniem dróg dla przyspieszenia współpracy uczelni z biznesem zajmie się Dariusz Wiatr, ekspert KE, który brał udział w opracowaniu podobnego dokumentu dla województwa podkarpackiego.

Interesują nas wszystkie opcje wzmacniania ekosystemu badawczo-rozwojowego na Podlasiu – nie wiemy jeszcze czy będzie to instytucja na wzór Podkarpackiego Centrum Innowacji, czy raczej system wzmacniania poszczególnych jednostek na uczelniach. To pokaże badanie. Jego pierwsza faza, czyli diagnoza i artykulacja opcji, powinna być gotowa w ciągu dwóch miesięcy – wyjaśniał Dariusz Wiatr. I dodawał: Jeśli chodzi o diagnozę, to sieci badania zarzucone są szeroko. Liderzy uczelni są kluczowi, ale tak samo istotni są pozostali członkowie ekosystemu B+R czyli firmy, które prowadzą badania i rozwój lub też wykorzystują potencjał uczelni do realizowania swoich innowacyjnych projektów – także instytucje otoczenia biznesu, parki naukowo-technologiczne… Na tych komponentach oprzemy się w identyfikacji mocnych i słabszych stron regionalnej współpracy B+R. Już teraz zauważamy istotne różnice w tym zakresie między Podlasiem i Podkarpaciem, które postaramy się uchwycić w badaniu i jego wynikach.”

Ekspert przeprowadzi teraz cykl spotkań na poszczególnych wydziałach Politechniki Białostockiej. W rozmowach z naukowcami i studentami będzie starał się pozyskać informacje o projektach waloryzacyjnych (jakie badania i na jakim etapie zaawansowania prowadzone są w laboratoriach i pracowniach wydziałowych), o obszarze badań zleconych uczelni przez przedsiębiorstwa branżowe, a także o przedsiębiorczych działaniach kół studenckich, które mogą w przyszłości zaowocować powstaniem start-upów. Dariusz Wiatr zapozna się także z działalnością Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. Raport powinien być gotowy już za dwa-trzy miesiące.

 

Wydrukuj ten Post