Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis zaprasza pracowników Uczelni do rozmowy. Uruchamia blog będący platformą wymiany informacji na temat funkcjonowania Uczelni i zachodzących w niej zmian. Są one konsekwencją wprowadzenia tzw. Ustawy 2.0, reformującej naukę i szkolnictwo wyższe.

Mijający właśnie rok 2017 poświęcony był działaniom dostosowującym Uczelnię do funkcjonowania po wprowadzeniu nowych zasad finansowania szkół wyższych. O tych zmianach – już wprowadzonych i przygotowywanych – Rektor chce rozmawiać z pracownikami Politechniki Białostockiej. Dialog ten ułatwić mają skrzynka mailowa do zadawania pytań w formie elektronicznej, specjalna skrzynka pocztowa do przekazywania listów tradycyjnych oraz Blog, na którym Rektor będzie odnosił się do podejmowanych kwestii.

Pytania i opinie już od 1 grudnia nadsyłać można na adres e-mail kontakt@pb.edu.pl bądź wrzucić list do skrzynki kontaktowej w Kancelarii Ogólnej PB (budynek Rektoratu).

7 grudnia zostanie uruchomiony Blog Rektora. Dostęp do zawartych w nim treści możliwy będzie po uprzednim zalogowaniu się.

Adres Bloga i instrukcja logowania zostaną podane w następnym newsletterze Politechniki Białostockiej.

 

 

Wydrukuj ten Post