Jutro (10 listopada) uroczysta inauguracja programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”Doktorat wdrożeniowy”. Uroczystość na Politechnice Warszawskiej otworzy minister Jarosław Gowin. Program realizować będą 54 jednostki naukowe z całej Polski, w tym Politechnika Białostocka i jej Wydział Mechaniczny. Celem wykonywanych prac badawczych jest rozwiązywanie konkretnych problemów przedsiębiorstw, w których zatrudnieni są doktoranci. Prace mogą być przygotowywane na uczelniach lub w instytutach naukowo-badawczych z wysoką kategorią naukową: A lub A+. 

Po pozytywnej ocenie zgłoszonych tematów badawczych, Wydział Mechaniczny otrzymał z Ministerstwa  prawie 1 mln 200 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na stypendia doktoranckie (w wysokości 2.450 zł miesięcznie) oraz na pokrycie kosztów wykorzystania nowoczesnej aparatury badawczej Wydziału. Dzięki nawiązanej współpracy z przedsiębiorstwami (SMP Poland Sp. z o.o., Marine Projects Ltd Sp. z o.o., Stekop SA, Bianar SA oraz Masterpress SA.) na Wydziale Mechanicznym będzie realizowanych 7 doktoratów wdrożeniowych w następujących dyscyplinach naukowych: automatyka i robotyka, mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn.

Tematyka prac badawczych prowadzonych w ramach programu “Doktorat wdrożeniowy”została określona przez przedsiębiorstwa. Dotyczy ona między innymi robotyki mobilnej, a w szczególności nowoczesnych systemów wizyjnych przeznaczonych do analizy otoczenia robota mobilnego, a także konstrukcji innowacyjnych pojazdów bezzałogowych, zdolnych do autonomicznego patrolowania infrastruktury. Prowadzone będą również badania dotyczące opracowania innowacyjnej technologii oczyszczania gazów spalinowych pochodzących z silników wysokoprężnych stosowanych w jednostkach morskich. Opracowana będzie także nowa metoda klejenia i cięcia etykiet termokurczliwych. Tematyka kolejnych prac doktorskich związana jest z opracowaniem optymalnej technologii wykonania współpracujących ze sobą powierzchni kształtowych, w szczególności z doborem optymalnych parametrów obróbki frezowania takich powierzchni. Ponadto opracowane zostaną modele matematyczne symulujące pracę elektrozaworów hydraulicznych (służące do prognozowania właściwości użytkowych elektrozaworów w różnych warunkach pracy silników spalinowych).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakłada, że doktoraty wdrożeniowe, prowadzone w systemie dualnym, będą ważnym etapem w budowie solidnego pomostu między nauką a biznesem. Doktorant (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) będzie pracował w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i jednostce naukowej (uczelni, instytucie badawczym). Będzie także miał dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazywanego przez pracodawcę, drugiego – pochodzącego z jednostki naukowej.

 

Wydrukuj ten Post