Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB oraz Wydział Architektury PB uroczyście zainaugurowały rok akademicki 2017/2018. Wydziałowe uroczystości odbyły się 18 października. Były specjalną okazją do podsumowania działalności naukowej i dydaktycznej wydziałów, przekazania nagród i wyróżnień za sukcesy osiągnięte w minionym roku, do immatrykulacji studentów, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi uczelni oraz do nakreślenia celów i planów realizacji nowych założeń rozwoju jednostek.

Uroczystość na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska odbyła się w auli im. Andrzeja Królikowskiego w budynku Inno-Eko-Tech. Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk w swoim wystąpieniu mówił m.in. o zmianach w strukturze organizacyjnej Wydziału, które nastąpiły w ostatnich kilku miesiącach. Funkcjonujące do tej pory 13 katedr i zakładów przekształcono w 8 katedr. Nowy podział jest odbiciem obszarów zainteresowań badawczych naszych pracowników. Łatwiej jest obecnie poszukać partnera, czy też powoływać zespoły do tworzenia projektów – wyjaśniał Dziekan. Odniósł się także do ogłoszonych kilka dni temu wyników parametryzacji krajowych jednostek naukowych. Przypomnijmy, że Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyporządkował Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej do kategorii A (wcześniej była to kat. B). Dziekan z dumą podkreślał: Nasz Wydział jest obecnie na drugim miejscu w Polsce wśród wydziałów kształcących na takich kierunkach. Ocena bardzo dobra za działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostki to wielkie wyróżnienie dla wszystkich Pracowników Wydziału. Prof. Bołtryk zapewniał, że w przyszłości priorytetem będzie rozwijanie kierunków, które zapewnią akademickość, czyli budownictwa i inżynierii środowiska.

Ważną częścią uroczystości na WBiIŚ było wręczenie nagród Prezydenta Miasta Białegostoku dla autorów najlepszych prac dyplomowych podnoszących problemy przestrzenne miasta. Nagrody i wyróżnienia pieniężne przyznano trzem pracom na kierunku architektura krajobrazu i dwóm na kierunku gospodarka przestrzenna. Dyplomy wręczał Marcin Minasz z Departamentu Urbanistyki Urzędu Miasta Białegostoku.
Dyplomy odebrali także studenci i doktoranci Wydziału, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Immatrykulowano przedstawicieli studentów pierwszego roku studiów. W szczególny sposób powitano także studentów, którzy rozpoczęli naukę na nowym, prowadzonym w języku angielskim kierunku studiów – Construction and Building Systems Engineering. To interdyscyplinarny kierunek prowadzony przez Wydział w ramach POWER 2014-2020 Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Studiuje na nim obecnie 7 studentów polskich i 34 obcokrajowców, z takich krajów jak: Bangladesz, Kolumbia, Nepal, Zimbabwe, Białoruś, Ukraina.
Uroczystość zakończyła się wykładem inauguracyjnych dr inż. arch. Macieja Kłopotowskiego „Oryginalność – wartość współczesnego budynku”.

Inauguracja na Wydziale Architektury odbyła się na hali przy ul. Oskara Sosnowskiego. Gości uroczystości, studentów i pracowników powitał Dziekan dr hab. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB. W swoim wystąpieniu przedstawił historię, najważniejsze osiągnięcia i projekty, w realizację których włączyli się studenci i pracownicy Wydziału. Przybliżył także założenia i cele powołanej formalnie we wrześniu br. Rady Rozwoju Wydziału Architektury PB, która ma wzmocnić potencjał wydziału, jak i działać na rzecz miasta i regionu. Specjalne miejsce w swoim wystąpieniu Dziekan poświęcił pamięci zmarłego w październiku profesora Andrzeja Basisty – byłego Dziekana Wydziału Architektury, cenionego urbanisty i architekta, wybitnego naukowca i znakomitego nauczyciela akademickiego.

Gratulacje z rąk Adama Polińskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta odebrali autorzy najlepszych projektów podnoszących problemy przestrzenne Białegostoku. Nagrody i wyróżnienia pieniężne przyznano czterem pracom dyplomowym oraz ośmiu pracom semestralnym dotyczącym koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej pomiędzy Placem R. Dmowskiego a Rondem R. Reagana w Białymstoku.
Nagrody dla utalentowanych młodych architektów przyznał także białostocki oddział SARP – organizacja, która obchodzi w tym roku jubileusz 140 lat działalności. Nagrody w konkursie „O nową myśl w architekturze”, a także wyróżnienia za najlepsze prace dyplomowe magisterskie obronione na WA PB wręczył Prezes Oddziału: dr arch. Janusz Grycel.

Specjalne dyplomy i podziękowania wręczył studentom i pracownikom Wydziału Architektury Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński. W lipcu br. grupa studentów, w ramach praktyki urbanistycznej wykonała inwentaryzację urbanistyczną części Szczuczyna, w rejonie Placu 1000-lecia oraz ulic Kościelnej, Łomżyńskiej, Kilińskiego i Sportowej.

Do uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku kierunków architektura, architektura wnętrz i grafika, wykład inauguracyjny pt. “Potencjał rozwoju gmin przygranicznych” wygłosiła dr hab. arch. Halina Łapińska.

 

Inauguracja na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

 

 

Inauguracja na Wydziale Architektury:

 

Wydrukuj ten Post