Jesteś zainteresowany nauką języka i poznaniem kultury chińskiej? Politechnika Białostocka zaprasza na kurs języka chińskiego.

Oferta skierowana jest do osób dorosłych. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych (18:00-19:30) na terenie kampusu Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej lub w Kleosinie – na terenie Wydziału Inżynierii Zarządzania przy ul. O. Tarasiuka 2. Zajęcia w języku angielskim poprowadzą nauczycielki oddelegowane przez Centralę Instytutu Konfucjusza w Pekinie.

Kurs jest odpłatny: 1 260 zł/ rok (przy wpłacie jednorazowej) lub 1 400 zł (opłata w dwóch ratach po 700 zł).

Zapisy do 11 października 2017 r.

Równolegle prowadzone będą zajęcia dla studentów i pracowników Uczelni. Dla nich przygotowana została specjalna propozycja – roczny kurs języka chińskiego kosztować będzie jedynie 330 zł.

Politechnika Białostocka bierze udział w projekcie uruchomienia krajowej sieci Klas Konfucjańskich. Na wybranych polskich uczelniach mają powstać Klasy Konfucjańskie, w których języka chińskiego uczyć się ma kadra inżynierska. Klasy mają też być zalążkiem nowych Instytutów Konfucjusza. W realizacji zadań Klasy Konfucjańskiej partnerem Politechniki Białostockiej będzie Ningbo Institute of Technology na Zhejiang University, z którym nasza uczelnia współpracuje m.in. w ramach wspólnego Instytutu Logistyki. Do konsorcjum Sino-Polish University Consortium “One Belt One Road” zawiązanego w marcu tego roku przystąpiły w sumie 23 ośrodki akademickie, w tym 9 polskich uczelni: Politechnika Białostocka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Śląski.

 

Kontakt: chinski@pb.edu.pl

Więcej informacji: Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej PB

oraz FB:   Chiński na Politechnice Białostockiej 

 

 

chinska_kaligrafia

 

Wydrukuj ten Post