Budowali ją przez wiele tygodni studenci Politechniki Białostockiej. Na każdym wydziale stworzony został specjalny zespół, który miał przygotować element większej całości. Zespoły działały samodzielnie i aż do finałowego spotkania nie znały swoich projektów. Warunek był jeden – aby „maszyna” zadziałała, projekty jak koła zębate miały się „zazębiać”. Do konstruktorów z 7 wydziałów Uczelni dołączyli także uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej oraz dziennikarze Radia Akadera. Kilkadziesiąt osób pracowało nad szalonym i wymagającym wyzwaniem – nad „Maszyną PB”. Powstała struktura, która na zasadzie reakcji łańcuchowej doprowadziła do efektownego finału. Całość została sfilmowana i efekty tej pracy można zobaczyć w internecie, między innymi na Facebooku Politechniki Białostockiej. Swoją premierę film miał podczas finałowego koncertu Juwenaliów – w sobotę, 27 maja.

Przy okazji premiery spotu, Politechnika Białostocka zaprezentowała nowe hasło promocyjne: Ty do potęgi. Układ graficzny podkreśla związek matematyki i nauk ścisłych z uczelnią techniczną. To także znak, że Politechnika Białostocka otwarta jest na ambitnych młodych ludzi, którzy nie boją się wyzwań. Ty do potęgi symbolizuje ogromne możliwości jakie czekają przyszłych studentów Politechniki Białostockiej. W dobie reformy szkolnictwa wyższego Uczelnia stawia na jakość i zaprasza zdolnych młodych ludzi do studiowania. Podczas rekrutacji ważne będą uzyskane do tej pory wyniki i osiągnięcia kandydatów. Czekamy na kreatywnych i zdolnych studentów!

Kampania promocyjna jest elementem Strategii Rozwoju Politechniki Białostockiej, której celem jest utrzymanie najwyższego poziomu kształcenia, modernizowanie infrastruktury uczelni oraz budowanie relacji z jej absolwentami.

 

Wydrukuj ten Post