Czwórka młodych naukowców, trójka z Wydziału Mechanicznego i  doktorantka  z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, będzie realizować projekty badawcze dzięki grantom z Narodowego Centrum Nauki. Prace mgr inż. Michała Doroszko, mgr inż. Tomasza Raginia oraz mgr inż. Piotra Prochora będą dofinansowane ze środków w ramach konkursu PRELUDIUM 12, panel ST8, natomiast badania mgr Justyny Kozłowskiej z Wydziału Zarządzania znalazły się na liście rankingowej panelu HS4.

Mgr inż. Michał Doroszko jest kierownikiem projektu „Numeryczne modelowanie procesu zniszczenia metali porowatych na podstawie obrazów mikrotomograficznych”. Otrzyma środki w wysokości ponad 136 tys. zł na badanie materiałów wykorzystywanych m.in. w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym oraz medycznym do produkcji implantów, których zadaniem jest zastąpienie kości.
Streszczenie projektu (kliknij żeby pobrać)

„Wpływ ko-domieszkowania lantanowcami szkieł bizmutowo-germanowych na ich właściwości luminescencyjne w zakresie 2 – 3 um” będzie badać mgr inż. Tomasz Ragiń. Dofinansowanie w wysokości ponad 88 tys. zł przeznaczy na opracowanie szkła i światłowodów aktywne o nowych właściwościach termicznych, strukturalnych oraz optycznych.
Streszczenie projektu (kliknij żeby pobrać)

Mgr inż. Piotr Prochor wnioskował o dofinansowanie badań nad już opracowanym i opatentowanym (zgłoszenie nr P.416266) systemem implantacyjnym do bezpośredniego połączenia protezy z kością. Na przeprowadzenie niezbędnych analiz biomechanicznych systemu otrzymał środki w wysokości ponad 72 tys. zł.
Streszczenie projektu (kliknij żeby pobrać)

Mgr Justyna Kozłowska na realizację projektu badawczego „Metodyka analizy strategicznej przedsiębiorstwa na potrzeby integracji produktowo-usługowej” otrzymała dofinansowanie w wysokości 99 800 zł. Środki przeznaczy na badania i analizy zjawiska serwicyzacji sektora przemysłowego w Polsce. Rezultatem badań będzie metodyka analizy strategicznej ukierunkowanej na proces podejmowania decyzji dotyczących rozszerzania działalności i oferty przedsiębiorstw wytwórczych o świadczenie usług.
Streszczenie projektu (kliknij żeby pobrać)

 

Życzymy naszym naukowcom owocnej pracy i dalszych sukcesów.

 

 

ncn Preludium12

Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie OPUS 12 znalazły się dwa z Politechniki Białostockiej. Są to projekty z Wydziału Informatyki oraz Zamiejscowego Wydziału Leśnego. Więcej…

 

Wydrukuj ten Post