Prev
Next

Zaproszenie na wykład otwarty na WE

16 kwietnia 2014 r. w godz. 15.05-18.20 w Auli 030 Wydziału Elektrycznego Sławomir Suski z Europe Solar Production Sp. z o.o. poprowadzi moduł szkoleniowo-wykładowy „Budowa i użytkowanie instalacji fotowoltaicznej”. Do udziału w spotkaniu zapraszamy całą społeczność akademicką Politechniki Białostockiej...

Finaliści Imagine Cup zachęcali do startów w konkursach studenckich

Ogromna satysfakcja ze startu i miejsc zajętych w czołówce konkursu Imagine Cup 2014 to główne emocje, które członkowie drużyn przynieśli na spotkanie ze społecznością akademicką oraz uczniami szkół ponadpodstawowych. W poniedziałek 14 kwietnia zwycięskim drużynom gratulacje złożyli Rektor PB prof. Lech Dzienis oraz Dziekan Wydziału Informatyki prof. Leon Bobrowski...

Nasi studenci wygrali krajowe finały Imagine Cup!

Drużyna We Code For Food z Wydziału Informatyki PB wygrała krajowy finał konkursu Microsoft Imagine Cup Poland w kategorii INNOVATION. Oznacza to, że nasi studenci będą reprezentować Polskę w Światowych Finałach Microsoft Imagine Cup...

Nominacje profesorskie dla pracowników PB

11 kwietnia 2014 r. nominacje profesorskie z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego odebrali naukowcy z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej: dr hab. Roman KULCHYTSKYY, prof. nzw oraz dr hab. inż. Teodor SKIEPKO, prof. nzw....

Uczelnia wzbogaci się o unikatową aparaturę

Politechnika Białostocka wzbogaci się o unikalną w skali kraju aparaturę do wytwarzania światłowodów metodą osadzania z fazy gazowej. Światowej klasy sprzęt zostanie zainstalowany w Pracowni Światłowodów Specjalnych Katedry Elektroenergetyki Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego PB...

Studentki architektury wśród laureatów konkursu „Urban Revitalization of Mass Housing”

Studentki Wydziału Architektury: Paulina Kuszneruk, Agata Lisowska i Ewa Zwierzchowska zdobyły III miejsce w kategorii „National winners" w Międzynarodowym Konkursie „Urban Revitalization of Mass Housing"...

Nasi studenci na podium Międzynarodowych Zawodów Robotów

Studenci Politechniki Białostockiej wystartowali w międzynarodowych zawodach Copernicus Robots Tournament. Ich robot zajął 3 miejsce w kategorii walk SUMO...

Wyróżnienie dla absolwenta Wydziału Architektury PB

Praca dyplomowa pt. „Teatr na rzece Supraśl”, której autorem jest mgr inż. arch. Kamil Zdzisław Bzura, a promotorem dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz, prof. PB, zdobyła wyróżnienie w dorocznym konkursie o nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU...

Podwójna uroczystość na Politechnice Białostockiej

3 kwietnia na Politechnice Białostockiej odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Jarosławowi Mikielewiczowi. Po raz pierwszy również Senat Uczelni nadał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej. To zaszczytne miano nadano prof. Franciszkowi Siemieniako. Profesor dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz, członek rzeczywisty PAN, prezes Oddziału PAN w Gdańsku jest uczonym o międzynarodowym dorobku, autorytetem naukowym, specjalistą w dziedzinie termodynamiki, mechaniki...
pokaż więcej aktualności