1. Pismo okólne nr 71 Rektora PB z dnia 4 maja 2017 w sprawie dokonywania przez PB transakcji zagranicznych i rozliczeń podatkowych z tego tytułuhttp://www.bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=13167
  1. Pismo okólne nr 7 z 06.12.2011 r. w sprawie zastosowania w Politechnice Białostockiej zwolnienia z podatku VAT nabywanych usług szkoleń, w szczególności dotyczących kształcenia zawodowego

   

   

   

  Zarządzenie w sprawie obiegu dokumentów

  http://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=13567

   

  Zarządzenie w sprawie umów sponsoringu

  http://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=13564

   

  Zarządzenie w sprawie umów darowizny

  http://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=13565

   

  Zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania kas rejestrujących (fiskalnych)

  http://www.bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=5672

  http://www.bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=7139

  http://www.bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=13174

   

  Zarządzenie w sprawie ustalania „Zasad gospodarki finansowej w Politechnice Białostockiej”

  http://www.bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=11403

  http://www.bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=10810

   

  Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad obiegu dokumentów przy dokonywaniu przez Politechnikę Białostocką niektórych świadczeń na rzecz pracowników oraz osób niebędących pracownikami

  http://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=10234

  http://www.bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=13447

   

  Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów Politechniki Białostockiej finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

  http://www.bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=5758

  http://www.bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=6364

  http://www.bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=11312

   

  Zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad podziału oraz ewidencji kosztów ponoszonych przez Politechnikę Białostocką”

  http://www.bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=11747

   

  Zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia w Politechnice Białostockiej „Centralnego Rejestru Środków Trwałych”

  http://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=13566

   

  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach prowadzenia rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont Politechniki Białostockiej

  http://www.bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=10819

  http://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=12736

  http://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=13556

   

  Zarządzenie nr 662 Rektora PB z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie ewidencji i zasad rozliczania podatku od towarów i usług w PB

  http://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=13322

   

   

Wydrukuj tą stronę