Pisma okólne

 1. Pismo okólne nr 10 z 12.11.2007 r. w sprawie dokonywania przez Politechnikę Białostocką transakcji zagranicznych i rozliczeń podatkowych z tego tytułu
 1. Pismo okólne nr 7 z 06.12.2011 r. w sprawie zastosowania w Politechnice Białostockiej zwolnienia z podatku VAT nabywanych usług szkoleń, w szczególności dotyczących kształcenia zawodowego
 1. Pismo okólne nr 1 z 04.03.2011 r. w sprawie klasyfikowania wydatków strukturalnych ponoszonych przez Politechnikę Białostocką
 1. Pismo okólne nr 17 z 19.11.2012 r. w sprawie zasad opisywania dokumentów umożliwiających ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT

Zarządzenia

 1. Zarządzenie nr 82 z 07.12.2007 r. w sprawie usprawnienia obiegu dokumentów finansowych w Politechnice Białostockiej
 1. Zarządzenie nr 9 z 28.02.2008 r. w sprawie zawierania umów sponsoringu
 1. Zarządzenie nr 10 z 28.02.2008 r. w sprawie przyjmowania darowizn przez Politechnikę Białostocką
 1. Zarządzenie nr 90 z 31.12.2010 r. (zm. 233/2013) w sprawie klasyfikowania wydatków i sporządzania sprawozdania RB-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez PB
 1. Zarządzenie nr 233 z 28.11.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie klasyfikowania wydatków i sporządzania sprawozdania Rb-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Politechnikę Białostocką
 1. Zarządzenie nr 46 z 21.06.2011 r. (zm. 92/2012 ,125/2012) w sprawie zasad funkcjonowania kas rejestrujących (fiskalnych)
 1. Zarządzenie nr 57 z 15.07.2011 r. (tekst jednolity) w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów Politechniki Białostockiej finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych
 1. Zarządzenie nr 73 z 19.07.2012 r. (zm. 117/2012) w sprawie ewidencji i zasad rozliczania podatku od towarów i usług w Politechnice Białostockiej
 1. Zarządzenie nr 117 z 19.11.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ewidencji i zasad rozliczania podatku od towarów i usług w Politechnice Białostockiej
 1. Zarządzenie nr 92 z 19.09.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zasad funkcjonowania kas rejestrujących (fiskalnych)
 1. Zarządzenie nr 125 z 12.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zasad funkcjonowania kas rejestrujących (fiskalnych)
 1. Zarządzenie nr 269 z 11.03.2014 r. (zm. 403/2015) w sprawie ustalenia „Zasad gospodarki finansowej w Politechnice Białostockiej”
 1. Zarządzenie nr 403 z 01.06.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie ustalenia „Zasad gospodarki finansowej w Politechnice Białostockiej”
 1. Zarządzenie nr 369 z 20.02.2015 r.  w sprawie ustalenia zasad obiegu dokumentów przy dokonywaniu przez Politechnikę Białostocką niektórych świadczeń na rzecz pracowników oraz osób niebędących pracownikami
 1. Zarządzenie nr 404 z 1.06.2015 r. (tekst jednolity) w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach prowadzenia rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont Politechniki Białostockiej
 1. Zarządzenie nr 479 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie ustalenia „Zasad podziału oraz ewidencji kosztów ponoszonych przez Politechnikę Białostocką”
Wydrukuj tą stronę