Kwestor
  mgr Bożena Moczulska tel. 85 746 91 21 kwestor[at]pb.edu.pl
b.moczulska[at]pb.edu.pl
Z-ca Kwestora
  mgr Marta Lipska tel. 85 746 91 22 m.lipska[at]pb.edu.pl
Zespół samodzielnych stanowisk ds. księgowości
  mgr Justyna Chlabicz tel. 85 746 91 20 j.chlabicz[at]pb.edu.pl
  mgr Katarzyna Uścinowicz tel. 85 746 70 07 k.uscinowicz[at]pb.edu.pl
  mgr Iwona Mika-Backiel tel. 85 746 70 07 i.backiel[at]pb.edu.pl
  mgr Halina Szyło tel. 85 746 91 15 h.szylo[at]pb.edu.pl
Dział Finansowy finans[at]pb.edu.pl
Kierownik mgr Joanna Godlewska tel. 85 746 97 76 joanna.godlewska[at]pb.edu.pl
  inż. Joanna Kuryłło tel. 85 746 70 15 j.kuryllo[at]pb.edu.pl
  mgr Katarzyna Szmigiel tel. 85 746 70 15 k.szmigiel[at]pb.edu.pl
  mgr Izabela Wiszenko tel. 85 746 70 15 i.wiszenko[at]pb.edu.pl
  mgr inż. Maciej Półkośnik tel. 85 746 91 24 m.polkosnik[at]pb.edu.pl
  Aneta Mazur tel. 85 746 91 24 a.mazur[at]pb.edu.pl
  Anna Kryńska tel. 85 746 97 76 anna.krynska[at]pb.edu.pl
Sekcja Rozliczeń Finansowych
Kierownik mgr Bogusława Doroszko tel. 746 91 25
fax 746 91 29
b.doroszko[at]pb.edu.pl
  mgr Agata Głowacka tel. 746 91 25 a.glowacka[at]pb.edu.pl
  Krystyna Beata Potocka tel. 746 91 25 b.potocka[at]pb.edu.pl
Sekcja Materiałowo-Majątkowa
Kierownik mgr Agnieszka Stypułkowska tel. 746 91 27 a.stypulkowska [at]pb.edu.pl
  mgr inż. Anna Półkośnik tel. 746 70 01 a.polkosnik[at]pb.edu.pl
  Halina Paśnikowska tel. 746 70 01 h.pasnikowska[at]pb.edu.pl
Dział Kosztów i Przychodów
Kierownik mgr Dorota Jabłońska tel. 746 70 08 d.jablonska[at]pb.edu.pl
  mgr Ewa Świderska tel. 746 70 08 e.swiderska[at]pb.edu.pl
  Aleksandra Sołomianko tel. 746 91 28 a.solomianko[at]pb.edu.pl
  Joanna Wysocka tel. 746 91 28 j.wysocka[at]pb.edu.pl
  Elżbieta Romaniuk tel. 746 91 28 e.romaniuk[at]pb.edu.pl
  mgr Bogumiła Rutkowska tel. 746 91 15 b.rutkowska[at]pb.edu.pl
  mgr Jolanta Edyta Jarmołowicz tel. 746 70 13 j.jarmolowicz[at]pb.edu.pl
  Magdalena Bielawska tel. 746 70 13 m.bielawska[at]pb.edu.pl

 

Wydrukuj tą stronę