na studia

rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018

  1. Stacjonarne pierwszego stopnia
  2. Niestacjonarne pierwszego stopnia
  3. Stacjonarne pierwszego stopnia – rekrutacja uzupełniająca

 

I. STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
REJESTRACJA I ZAPISY
26.05.2017 r. – 26.06.2017 r. rejestracja i wnoszenie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika
26.05.2017 r. – 06.07.2017 r. rejestracja i wnoszenie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki
26.05.2017 r. – 06.07.2017 r. możliwość edycji wyników maturalnych w systemie IRK
EGZAMINY WSTĘPNE
04.07.2017 r.
Zadanie 1: godz. 900
Zadanie 2: godz. 1500
kierunek architektura
05.07.2017 r.
Zadanie 1: godz. 900
Zadanie 2: godz. 1500
kierunek architektura wnętrz
06.07.2017 r.
Zadanie 1: godz. 900
Zadanie 2: godz. 1500
kierunek grafika
KWALIFIKACJA NA STUDIA
13.07.2017 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
14.07.2017 r. – 18.07.2017 r.
(z wyłączeniem 16.07.2017 r.)
składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania
19.07.2017 r. ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia
na studia
20.07.2017 r. – 22.07.2017 r. składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania (dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych)
24.07.2017 r. ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia
na studia
25.07.2017 r. – 26.07.2017 r. składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania (dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych)
PRZYJĘCIE NA STUDIA
27.07.2017 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów

 

 

 

II. NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
REJESTRACJA I ZAPISY
16.08.2017 r. – 07.09.2017 r. rejestracja kandydatów
wnoszenie opłat rekrutacyjnych
16.08.2017 r. – 13.09.2017 r. możliwość edycji wyników maturalnych w systemie IRK
KWALIFIKACJA NA STUDIA
14.09.2017 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
15.09.2017 r. – 18.09.2017 r.
(z wyłączeniem 17.09.2017 r.)
składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania
19.09.2017 r. ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia
20.09.2017 r. składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania (dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych)
PRZYJĘCIE NA STUDIA
21.09.2017 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów

 

III. STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA –
– rekrutacja uzupeniająca

REJESTRACJA I ZAPISY
16.08.2017 r. – 01.09.2017 r. rejestracja i wnoszenie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika
16.08.2017 r. – 07.09.2017 r. rejestracja i wnoszenie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki
16.08.2017 r. – 13.09.2017 r. możliwość edycji wyników maturalnych w systemie IRK
EGZAMINY WSTĘPNE
05.09.2017 r.
Zadanie 1: godz. 900
Zadanie 2: godz. 1500
kierunek architektura
06.09.2017 r.
Zadanie 1: godz. 900
Zadanie 2: godz. 1500
kierunek architektura wnętrz
07.09.2017 r.
Zadanie 1: godz. 900
Zadanie 2: godz. 1500
kierunek grafika
KWALIFIKACJA NA STUDIA
14.09.2017 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
15.09.2017 r. – 18.09.2017 r.
(z wyłączeniem 17.09.2017 r.)
składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania
19.09.2017 r. ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia
na studia
20.09.2017 r. składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania (dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych)
PRZYJĘCIE NA STUDIA
21.09.2017 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów

 

Wydrukuj tą stronę