W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Politechnika Białostocka ma wolne miejsca na studia stacjonarne I stopnia

20-09-2022
Złóż podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

To prawdziwa szansa dla niezdecydowanych. Politechnika Białostocka ma wolne miejsca na studia stacjonarne I stopnia na 18. różnorodnych kierunkach studiów. Od innowacyjnej energetyki cieplnej, przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, czy matematykę stosowaną po logistykę, czy inżynierię biomedyczną.

 

To już ostatnia szansa by rozpocząć za chwilę bezpłatne studia stacjonarne I stopnia na największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce. Są jeszcze wolne miejsca na 16 kierunkach studiów dających tytuł zawodowy inżyniera, a w wypadku turystyki i rekreacji  oraz zarządzana – tytuł licencjata.

Aby wykorzystać wolne miejsca należy postępować zgodnie z informacjami podanymi w Internetowej Rejestracji Kandydatów Politechniki Białostockiej. (irk.pb.edu.pl). Należy zarejestrować się w systemie IRK lub zalogować na swoje konto i postępować zgodnie z instrukcją dla kandydatów ubiegających się o przyjęcia w ramach wolnych miejsc. Wzór podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc dostępny jest w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej oferuje wolne miejsca na siedmiu różnorodnych kierunkach:

 • Biotechnologia to możliwość ochrony środowiska czy pracy w przedsiębiorstwach branży chemicznej, spożywczej i biotechnologicznej.
 • Budownictwo to klasyczny politechniczny kierunek studiów dający olbrzymie kompetencje zawodowe.
 • Energetyka cieplna to kompetencje z zakresu nowoczesnej techniki klimatyzacyjnej, pomp ciepła oraz innowacyjnych technologii chłodniczych.
 • Gospodarka przestrzenna da wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz technik modelowania i planowania przestrzeni oraz zarządzania nieruchomościami.
 • Inżynieria rolno-spożywcza to wiedza specjalistyczna w firmach przetwórstwa rolno-spożywczego, rolnictwie i gospodarce leśnej.
 • Inżynieria środowiska to kompetencje związane z systemami zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków, sieci i instalacji gazowych, a także systemów wentylacji, klimatyzacji, urządzeń do oczyszczania powietrza i ciepłownictwa.
 • Leśnictwo daje możliwość pracy w Lasach Państwowych, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, administracji parków narodowych i krajobrazowych.

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oferuje wolne miejsca na trzech kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia:

 • Elektronika i telekomunikacja daje szansę między innymi na projektowanie systemów przetwarzania, transmisji i udostępniania informacji, programowanie układów elektronicznych i mikroprocesorowych czy systemów telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.
 • Ekoenergetyka da wiedzę z zakresu elektroenergetyki, energetyki cieplnej oraz odnawialnych źródeł energii i możliwość pracy w zakładach z branży wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii.
 • Elektrotechnika to wiedza z zakresu elektrotechniki teoretycznej, elektroniki, informatyki użytkowej, komputerowych metod obliczeniowych, techniki cyfrowej, systemów automatyki i sterowania, miernictwa elektrycznego, stwarzająca możliwość pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów elektrycznych.

Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej

 • Matematyka stosowana to unikalne w skali Polski połączenie nauki programowania z umiejętnościami analizy stwarzające możliwość pracy jako analityk danych w bankach, programista, statystyk, tester oprogramowania, czy specjalista ds. modelowania matematycznego w firmach badawczych.

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej ma jeszcze wolne miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia na pięciu kierunkach:

 • Logistyka to szansa na pracę w centrach logistycznych, działach transportu i spedycji dużych zakładów przemysłowych i zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu.
 • Zarządzanie pozwoli aplikować na stanowiska menedżera średniego i wyższego szczebla, czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 • Zarządzanie i inżynieria usług to wiedza z zakresu planowania biznesowego uwzględniającego sfery: techniczną, organizacyjną, marketingową i finansową i możliwości pracy między innymi w marketingu z uwzględnieniem narzędzi społecznościowych.
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek, łączący zagadnienia z obszaru nauk technicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości, przygotowujący do rozwiązywania praktycznych problemów w toku produkcji, wprowadzania innowacji technologicznych oraz organizacyjnych.
 • Turystyka i rekreacja to możliwości pracy jako menadżer w jednostkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, czy przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a w szczególności biur turystycznych i gospodarstw agroturystycznych.

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej oferuje wolne miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia na jednym z klasycznych politechnicznych kierunków

 • Mechanice i budowie maszyn kierunek uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Jest on modernizowany i dopasowywany do aktualnych wymogów rynku pracy.

Wolne miejsca są jeszcze na kierunku

 • Inżynieria biomedyczna to możliwość połączenia medycyny z naukami ścisłymi. To wiedza i umiejętności niezbędne do wytwarzania i projektowania aparatury medycznej oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną. Kierunek także posiada certyfikat EUR-ACE® Label.

Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc mogą złożyć kandydaci:

 1. niezarejestrowani w systemie IRK (należy zarejestrować się w systemie IRK, uregulować opłaty, złożyć podanie + komplet dokumentów),
 2. zarejestrowani w systemie IRK, ale niezapisani na żaden kierunek studiów (należy uregulować opłaty, złożyć: podanie + komplet dokumentów),
 3. zarejestrowani w systemie IRK i zapisani na dowolny kierunek studiów i:
 • niezakwalifikowani na żaden kierunek studiów (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na nowy kierunek uregulować opłatę),
 • zakwalifikowani, którzy nie potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów oraz uregulować opłatę),
 • zakwalifikowani, którzy potwierdzili chęci studiowania (należy złożyć: podanie + potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na nowy kierunek uregulować opłatę),

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc zobowiązani są dostarczyć podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem złożenia kompletu dokumentów wydanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w terminie od 23 do 26 września 2022 roku (z wyłączeniem 25.09.2022 roku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Wzór podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc dostępny jest w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W przypadku, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na więcej niż jeden kierunek, podanie wraz z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem z WKR złożenia dokumentów składa w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej rekrutację na kierunku oznaczonym najwyższym priorytetem.

Opłaty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym, a nie zostali na tym kierunku zakwalifikowani – nie wnoszą dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na kierunek, na którym nie byli objęci postępowaniem rekrutacyjnym lub nie potwierdzili chęci studiowania wnoszą dodatkową opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek studiów.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-15.00.

 

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

 1. Wiejska 45E, pok. 1A 
  15-351 Białystok
  85 746 95 20, 85 746 95 85, 797 995 970
  wbns.rekrutacja [at] pb.edu.pl

 

Wydział Elektryczny 

 1. Wiejska 45D, pok. 101
  15-351 Białystok
  797 994 907
  we.rekrutacja [at] pb.edu.pl

 

Wydział Informatyki 

 1. Wiejska 45A, pok. 038/1 (niski parter)
  15-351 Białystok
  507 285 132
  wi.rekrutacja [at] pb.edu.pl

Wydział Inżynierii Zarządzania 

 1. Ojca Tarasiuka 2, sala 4 KB (budynek Berlin)
  16-001 Kleosin
  85 746 98 34
  wiz.rekrutacja [at] pb.edu.pl

 

Wydział Mechaniczny 

 1. Wiejska 45C, pok. 100
  15-351 Białystok
  600 453 450
  rekrutacja.wm [at] pb.edu.pl