Harmonogram na studia stacjonarne i niestacjonarne
rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018

 

REJESTRACJA I ZAPISY
08.01.2018 r. – 02.02.2018 r. rejestracja kandydatów i wnoszenie opłat rekrutacyjnych
08.01.2018 r. – 06.02.2018 r. wpisywanie do systemu IRK średniej ocen ze studiów oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów
KWALIFIKACJA NA STUDIA
08.02.2018 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
09.02.2018 r. – 13.02.2018 r.
(z wyłączeniem 11.02.2018 r.)
składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania
09.02.2018 r. – 14.02.2018 r.
(z wyłączeniem 11.02.2018 r.)
składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc
z kompletem dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych przez kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia
PRZYJĘCIE NA STUDIA
15.02.2018 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów do Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń Politechniki Białostockiej w terminie od 09.01.2018 r. do 06.02.2018 r

Wydrukuj tą stronę