na studia
rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018

  1. Stacjonarne drugiego stopnia

  2. Niestacjonarne drugiego stopnia

     

 

STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
REJESTRACJA I ZAPISY
26.05.2017 r. – 06.07.2017 r. rejestracja kandydatów
wnoszenie opłat rekrutacyjnych
możliwość edycji w systemie IRK oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów oraz średniej ocen ze studiów
KWALIFIKACJA NA STUDIA
13.07.2017 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
14.07.2017 r. – 18.07.2017 r.
(z wyłączeniem 16.07.2017 r.)
składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania
19.07.2017 r. ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia
na studia
20.07.2017 r. – 22.07.2017 r. składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania (dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych)
24.07.2017 r. ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia
na studia
25.07.2017 r. – 26.07.2017 r. składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania (dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych)
PRZYJĘCIE NA STUDIA
27.07.2017 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów

 

NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
REJESTRACJA I ZAPISY
16.08.2017 r. – 07.09.2017 r. rejestracja kandydatów
wnoszenie opłat rekrutacyjnych
16.08.2017 r. – 13.09.2017 r. możliwość edycji w systemie IRK oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów oraz średniej ocen ze studiów
KWALIFIKACJA NA STUDIA
14.09.2017 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
15.09.2017 r. – 18.09.2017 r.
(z wyłączeniem 17.09.2017 r.)
składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania
19.09.2017 r. ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia
na studia
20.09.2017 r. składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania (dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych)
PRZYJĘCIE NA STUDIA
21.09.2017 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów
Wydrukuj tą stronę