W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Oficjalna komunikacja z Uczelnią tylko poprzez pocztę w Office365

01-10-2023
poczta w Office365

PL/ENG below

 

Drodzy studenci,

przypominamy, że jedynym sposobem komunikacji elektronicznej w sprawie studiów jest poczta w Office365 (login.microsoftonline.com). Wasze prywatne adresy mailowe dostępne w USOSweb są sukcesywnie zamieniane na adres uczelniany w domenie @student.pb.edu.pl, @sd.pb.edu.pl oraz @podyplomowe.pb.edu.pl. W związku z tym cała korespondencja m.in. z systemu USOS spłynie na pocztę w Office365.

Zgodnie z § 3 Zarządzenia nr 1098 Rektora PB z 24 marca 2020 roku w sprawie korzystania z elektronicznej poczty studenckiej oraz usługi MS Office 365 świadczonej w Politechnice Białostockiej, studenci Politechniki Białostockiej są zobowiązani do korzystania z poczty w domenie @student.pb.edu.pl. Przypominamy, że jest to jedyny sposób komunikacji elektronicznej w sprawie studiów. Prosimy nie wysyłać e-maili z prywatnych skrzynek, gdyż będą one ignorowane.

Wszyscy studenci Politechniki Białostockiej posiadają elektroniczną pocztę studencką oraz usługi MS Office 365. W celu rozpoczęcia korzystania z pakietu MS Office, w tym z poczty elektronicznej, należy zalogować się pod adresem: https://www.office.com/ (1) przy użyciu loginu w postaci identyfikator@student.pb.edu.pl, gdzie „identyfikator” to ID osoby z systemu USOSweb. Następnie należy wybrać w lewym górnym rogu opcję „Uruchamianie aplikacji” (2) i z widocznych aplikacji należy wybrać „Outlook” (3).

Poczta w Office

 

Informacje dotyczące loginu do MS Office 365 (5) znajdują się w systemie USOSweb w zakładce „Mój USOSweb” (4)

Logowanie poprzez Centralny System Uwierzytelniania (CAS) do USOSweb, mobilny USOS PB, CKZ, APD nie będzie dostępne przez prywatny adres e-mail.
Nie pamiętasz hasła do USOSweb? Zresetuj. Ważne jest by adres do odzyskiwania był taki sam jak ten w systemie USOS. Zatem jeżeli dostałeś wiadomość o zmianie podstawowego adresu e-mail w systemach uczelnianych to od tego momentu jest to adres ID@student.pb.edu.pl.

 

e-mail on USOSweb

Uwaga!

 


ENG

Attention students! Official communication with the University only through mail in Office365

 

Dear students,

we would like to remind you that as of February 25, 2022, the only way to communicate electronically regarding your studies will be via mail in Office365 (login.microsoftonline.com). Your private email addresses available in USOSweb will be replaced with the university address in the @student.pb.edu.pl, @sd.pb.edu.pl oraz @podyplomowe.pb.edu.pl domain. As a result, all correspondence from the USOS system will be forwarded to Office365.

In accordance with § 3 Decree No. 1098 of the Rector of PB dated March 24, 2020 regarding the use of student electronic mail and MS Office 365 service provided at the Bialystok University of Technology, students of the Bialystok University of Technology are required to use mail in the @student.pb.edu.pl domain. This e-mail will be the only way of electronic communication regarding studies. Please do not send emails from private mailboxes as they will be ignored.

We would like to remind you that all students at Bialystok University of Technology have student electronic mail and MS Office 365 services. In order to start using MS Office, including email, please log in at: https://www.office.com/ (1) using a login of the form ID@student.pb.edu.pl, name.surname@sd.pb.edu.pl, where „ID” is the person’s ID from the USOSweb system. Then select the „Launch Applications” option in the upper left corner (2) and from the visible applications, select „Outlook” (3).

Poczta w Office

 

MS Office 365 (5) login information can be found in the USOSweb system under „My USOSweb” (4)

Logging in through the Central Authentication System (CAS) to USOSweb, mobile USOS PB, CKZ, APD will not be available through a private email address.
 
Do you have forgotten your USOSweb password? Reset it.  It is important that the recovery address is the same as the one in USOS. So from now on it is ID@student.pb.edu.pl.
 

Attention!