Cyberbezpieczeństwo – obowiązki wynikające z nowych przepisów – szkolenie

16-10-2018

Zapraszamy na szkolenie CYBERBEZPIECZEŃSTWO – OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z NOWYCH PRZEPISÓW, które odbędzie się w Warszawie dnia 21 listopada 2018 roku.

 

Podczas warsztatów zostaną omówione aktualne regulacje prawne z zakresu cyberbezpieczeństwa, zarówno na poziomie europejskim, jak i polskim. Regulacje te dotyczą podmiotów z sektora prywatnego i publicznego.

 

Podmioty zobowiązane do realizacji to:

– operatorzy tzw. usług kluczowych,

– dostawcy usług cyfrowych

– podmioty publiczne.

 

Operatorzy usług kluczowych będą wyznaczani decyzjami administracyjnymi. W załączniku do polskiej ustawy wymieniono sektory i podsektory, w których mogą być wyznaczani operatorzy (energia, transport, bankowość, ochrona zdrowia, zaopatrzenie w wodę, infrastruktura cyfrowa) oraz rodzaje podmiotów świadczących usługi kluczowe.

Dostawcy usług cyfrowych to internetowe platformy handlowe, podmioty dostarczające usługi przetwarzania w chmurze oraz wyszukiwarki internetowe.

 

W trakcie warsztatów zostaną omówione zadania i obowiązki z zakresu cyberbezpieczeństwa każdej z ww. grup podmiotów.

 

Warsztaty są skierowane do: zarządów firm i instytucji, których ustawa dotyczy, do działów bezpieczeństwa oraz działów prawnych tych podmiotów.

 

Szkolenie poprowadzi: dr Arwid Mednis, radca prawny, lider praktyki TMT/IP & Data protection w PwC Legal, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Program (godzina 10:00 – 16:00):

 1. Ramy prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa:
 2. a) Dyrektywa NIS.
 3. b) Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 4. c) Akty wykonawcze.
 5. d) Inne akty prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa.
 6. Organizacja krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 7. Podstawowe pojęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 8. Sposób sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie stosowania przepisów ustawy. Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa.
 9. Zadania i obowiązki podmiotów wchodzących w skład systemu cyberbezpieczeństwa:
 10. a) Operatorzy usług kluczowych.
 11. b) Dostawcy usług cyfrowych.
 12. c) Podmioty publiczne.
 13. Zasady udostępniania informacji i przetwarzania danych osobowych.
 14. Odpowiedzialność za niewykonywanie obowiązków z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 21 listopada 2018 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

890 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 9 listopada 2018 r.

990 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 10 listopada 2018 r.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie: formularz  

 

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

______________________________________________________________________________

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. 

tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51

fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 

 1. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659

XIII wydział gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

wysokość kapitału zakładowego 50 000


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.