oko

Patronaty honorowe

Minister Edukacji i Nauki
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Polski Komitet do spraw UNESCO
ICOMOS
Marszałek województwa podlaskiego
Patronat Wojewody Podlaskiego
Lasy Państwowe
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Patronat Rektora Politechniki Białostockiej
Polska Organizacja Turystyczna
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN