Obszary przyrodniczo cenne - nowe wyzwania środowiskowe, społeczne i gospodarcze
oko

Strona główna

Rejestracja

Termin rejestracji uczestników na konferencję
upłynął 14 listopada 2021 r.

Przejdź do formularza rejestracyjnego

Organizatorzy

Instytut Nauk Leśnych
Instytut Kronenberga