oko

Miejsce konferencji

VIII Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” odbędzie się w dniach 28-29-30 listopada 2022 roku, w Białymstoku, na Politechnice Białostockiej w Auli Wydziału Elektrycznego (ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok), w formule hybrydowej, która umożliwi uczestnictwo zainteresowanych naukowców i ekspertów z kraju i zagranicy. Głównym tematem tegorocznej edycji konferencji będzie „Środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe jako obszar decyzji i działań”. Transmisje sesji i meet-upów będą dostępne w streaming-u konferencyjnym oraz poprzez wybrane, ogólnodostępne kanały i media społecznościowe.

CNK