oko

Forum Idei Miast Turystycznych

Konferencja „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” jest miejscem wyjątkowego dialogu naukowców i praktyków, w tym także reprezentantów środowisk samorządowych i biznesowych. Umożliwienie debaty samorządowców i ekspertów na temat problemów rozwoju miast turystycznych, planowania przestrzennego, rozwoju gospodarczego czy problemów depopulacji stanowi wyjątkową wartość konferencji.

Harmonizacja rozwoju miast i turystyki z wymogami ochrony środowiska staje się obszarem koniecznej współpracy instytucji i środowisko samorządowych. Podczas tegorocznego X Forum Idei Miast Turystycznych eksperci i burmistrzowie miast turystycznych prowadzić będą dyskusję pt.: „Strategie rozwoju miast turystycznych – dylematy, planowania i użyteczności”.