oko

Organizatorzy

 

Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej

Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej (INL PB) został powołany z dniem 1 października 2019 roku. Prowadzi szeroką działalność w dziedzinie nauk leśnych, z wykorzystaniem nowoczesnej bazy laboratoryjnej, we współpracy krajowej i międzynarodowej.
INL PB sukcesywnie realizuje wiele projektów w interdyscyplinarnych zespołach ekspertów, których to połączenie wiedzy, doświadczenia, zaangażowania i pasji, zapewnia sukcesywne osiąganie dotychczasowych zamierzeń i potencjał na realizację kolejnych, nowo stawianych celów.

Aktualnie, wiodący obszar badań INL PB to pozyskiwanie i możliwości zastosowań substancji czynnych z grzybów i roślin jako składników potencjalnych leków, suplementów, dodatków wykorzystywanych m.in. w medycynie, weterynarii, rolnictwie.
INL PB prowadzi szeroką rozumianą współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą, a także z jednostkami Lasów Państwowych. Włącza się w różnego rodzaju przedsięwzięcia i wydarzenia, które są m.in. związane z potrzebami właściwego gospodarowania oraz ochrony środowiska naturalnego i przyszłości Puszczy Białowieskiej.
Efektem działań INL PB są liczne innowacyjne, krajowe i międzynarodowe projekty oraz patenty.

Zainteresowania naukowe jednego z zespołów badawczych doprowadziły do utworzenia w 2017 roku innowacyjnego przedsięwzięcia w skali Polski (Europy a może i świata), jakim jest „Fungi Extract Bank – Bank Ekstraktów z Grzybów”, będący kolekcją ekstraktów z kilkuset gatunków grzybów wielkoowocnikowych. Fungi Extract Bank jest punktem wyjścia do szeregu współprac krajowych i międzynarodowych oraz podstawą realizowanych projektów B+R, m.in. projektu „FUMASTI – innowacyjna kompozycja do leczenia i przeciwdziałania stanom zapalnym gruczołu mlekowego (mastitis) u bydła mlecznego”. Spośród innych działań, aktualnie realizowany jest m.in. projekt: „Rhodiola rosea – innowacyjna uprawa, innowacyjny surowiec”.

Kolejnym ważnym kierunkiem badań jest podejmowanie tematów związanych z ochroną środowiska, dotyczących należytej ochrony zasobów przyrodniczych w idei zrównoważonego rozwoju, a szczególnie w aspekcie turystyki na obszarach przyrodniczo cennych i bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej. Odzwierciedleniem troski o przyszłościowy rozwój społeczno-ekonomiczny, w uwzględnieniu integralności z ochroną środowiska naturalnego, jest organizacja cyklicznego wydarzenia: Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”. W efekcie realizacji każdej edycji konferencji powstaje m.in. wyjątkowy zbiór rekomendacji środowiskowych, społecznych i gospodarczych, które są publikowane w pokonferencyjnej monografii naukowej.

 

Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych

Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych jest organizacją pozarządową założoną 3 marca 2015 roku. Fundacja swoją siedzibę ma w Białowieskim Parku Narodowym. Została założona przez grupę specjalistów, świadomych jak ważne są relacje pomiędzy człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym. Założycielami Instytutu Kronenberga są nauczyciele akademiccy, urbaniści, architekci, specjaliści od ochrony środowiska i kształtowania przestrzeni, eksperci w zakresie planowania strategicznego i zarządzania marketingowego.

Patronem fundacji jest prof. Walerian Kronenberg, jeden z największych polskich planistów założeń parkowych i ogrodowych (300 realizacji, w tym projekty Parku Pałacowego i Parku Dyrekcyjnego w Białowieży). Promotor stylu kaligraficznego i obwodnicowego.
Głównym celem Instytutu Kronenberga jest animowanie dialogu między specjalistami z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, samorządami lokalnymi i podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi na obszarach przyrodniczo cennych oraz inicjowanie badań środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

Założyciele fundacji realizują misję promowania zrównoważonego rozwoju i planowania zintegrowanego. Instytut Kronenberga współpracuje z podlaskimi uczelniami, przede wszystkim z Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku, a także z wieloma samorządami i instytucjami. Od początku swojego funkcjonowania Instytut Kronenberga jest inicjatorem i współorganizatorem wielu konferencji i seminariów, w tym między innymi, Międzynarodowych Konferencji Naukowych „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, Ogólnopolskiej Konferencję „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność”. Ogólnopolskiej Konferencji „Planowanie przestrzenne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego miast powiatowych i powiatów” oraz Młodzieżowych Konferencji Naukowych. Organizacja raz w roku przyznaje Nagrodę Kronenberga „Omne Trinum Perfectum” – Biznes – Środowisko – Dziedzictwo, którą honorowane są osoby prowadzące swoje przedsiębiorstwa z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Instytut Kronenberga jest także organizatorem „Forum Idei Miast Turystycznych”, w których uczestniczą naukowcy i samorządowcy.