oko

Komitet organizacyjny

dr Ewa Zapora, Politechnika Białostocka – przewodnicząca

Adam Walicki, Instytut Kronenberga – z-ca przewodniczącego

mgr inż. Sylwia Lewsza, Politechnika Białostocka – sekretarz

mgr inż. Urszula Waszczuk, Politechnika Białostocka – sekretarz