oko

Publikacje

Komitet naukowy rekomenduje publikację artykułów w czasopiśmie: „Ekonomia i Środowisko” (punktacja wg MEiN 100 pkt.)
Szczegóły na stronie ” Ekonomia i Środowisko”