oko

Komitet naukowy

• Prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier – Przewodniczący Komitetu Naukowego
• Prof. dr hab. Piotr Banaszuk
• Prof. dr hab. Tomasz Komornicki
• Prof. dr hab. Maciej Perkowski
• Prof. dr hab. Wanda Olech – Piasecka
• Dr hab. inż. Marta Kosior – Kazberuk, prof. PB
• Dr hab. Piotr Zieliński, prof UwB, Dziekan Wydziału Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
• Dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP
• Dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. PB
• Dr hab. Małgorzata Dolistowska, prof. PB
• Dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
• Dr hab. inż. Mikołaj Jalinik, prof. PB
• Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB
• Dr hab. inż. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN
• Dr hab. Piotr Gołos
• Dr hab. Michał Krzysiak
• Dr hab. Katarzyna Podhorodecka
• Dr hab. Katarzyna Zalasińska
• Dr Alicja Jagielska-Burduk, Sekretarz Generalna, Polski Komitet ds. UNESCO 
• Dr n. med. Katarzyna Simonienko
• Dr inż. Adam Kwiatkowski
• Dr inż. Romuald Ziółkowski
• Anna Krysztopik