oko

O konferencji

Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” jest wspólnym, corocznym, partnerskim przedsięwzięciem Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej i Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych. Konferencja jest najważniejszym w Polsce północno-wschodniej i jednym z nielicznych w kraju, cyklicznym wydarzeniem naukowym, poświęconym ochronie obszarów przyrodniczo i kulturowo cennych oraz szeroko rozumianej gospodarce turystycznej.

Konferencja „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” jest także istotnym miejscem promowania wartości jakimi są parki narodowe i krajobrazowe oraz dziedzictwo kultury. Promocyjny wymiar wydarzenia służy wzmacnianiu procesów sieciowania współpracy między instytucjami ochrony przyrody, ochrony dziedzictwa kultury, ośrodkami naukowymi i samorządami lokalnymi. Osiągane podczas konferencji efekty naukowe i praktyczne są źródłem tematów badań naukowych oraz projektów dotyczących kapitału natury, dziedzictwa kultury i procesów gospodarowania na obszarach przyrodniczo cennych.

Konferencja jest unikatowym przedsięwzięciem, które od wielu lat z powodzeniem łączy dialog o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym, debatę na temat dokumentów doktrynalnych z poszukiwaniem rekomendacji wdrożeniowych.
Realizacji tej wyjątkowej w skali kraju interdyscyplinarnej konferencji naukowej przyświeca troska o zrównoważony rozwój w kontekście planowania zintegrowanego, łączącego priorytety społeczne i gospodarcze z obszarem zagadnień środowiskowych i kulturowych.

Tegoroczna, ósma już edycja konferencji, realizowana jest pod hasłem: „Środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe jako obszar decyzji i działań”.