oko

O konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” jest wspólnym, corocznym, partnerskim przedsięwzięciem Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej (INL PB) i Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych. Konferencja jest najważniejszym w Polsce północno-wschodniej i jednym z nielicznych w kraju cyklicznych wydarzeń naukowych poświęconym gospodarowaniu i ochronie obszarów przyrodniczo cennych oraz gospodarce turystycznej.

Konferencja „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” jest także istotnym miejscem promowania wartości jakimi są parki narodowe i krajobrazowe. Promocyjny wymiar konferencji służy wzmacnianiu procesów sieciowania współpracy między instytucjami ochrony przyrody, nauką i samorządami lokalnymi. Osiągane podczas konferencji efekty naukowe i praktyczne są źródłem tematów badań naukowych oraz projektów dotyczących kapitału natury i procesów gospodarowania na obszarach przyrodniczo cennych.

Konferencja jest unikatowym przedsięwzięciem, które od wielu lat z powodzeniem łączy dialog o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym, debatę na temat dokumentów doktrynalnych z poszukiwaniem rekomendacji wdrożeniowych.
Realizacji tej wyjątkowej w skali kraju interdyscyplinarnej konferencji naukowej przyświeca troska o zrównoważony rozwój w kontekście planowania zintegrowanego łączącego priorytety społeczne i gospodarcze z obszarem zagadnień środowiskowych.

Tegoroczna, siódma już edycja konferencji, realizowana jest pod hasłem: „Obszary przyrodniczo cenne – nowe wyzwania środowiskowe, społeczne i gospodarcze”.