oko

Prelegenci

Andrzej Gut-Mostowy Andrzej Gut-Mostowy

Sekretarz Stanu MSiT

Domiknik Borek dr Dominik Borek

Dyrektor Departamentu Turystyki MSiT

Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka prof. dr hab. Wanda Olech - Piasecka

Przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Przemysław Śleszyński prof. dr hab. inż. Przemysław Śleszyński

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Piotr Zieliński dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB

dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

Janusz Rymsza dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM

PKN ICOMOS Polska

dr Alicja Jagielska-Burduk dr Alicja Jagielska-Burduk

Sekretarz Generalna Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Katarzyna Simonienko dr n. med. Katarzyna Simonienko

lekarz psychiatra, ekoterapeutka

Grzegorz Piekarski Grzegorz Piekarski

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

Jan Tabor Jan Tabor

p.o. Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej

Barbara Rajkowska Barbara Rajkowska

Kierownik Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu IOŚ-PIB

Mariusz Ciołko Mariusz Ciołko

Dyrektor Villa Regent

Anna Narel Anna Narel

Dyrektor Hotelu Traugutta 3