oko

Nagroda Kronenberga „Omne Trinum Perfectum”

Nagroda Kronenberga to jeden z długofalowych projektów Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga. organizacji wspierającej działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i planowania zintegrowanego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Nagroda Kronenberga jest unikatową w skali kraju inicjatywą promującą działania podmiotów gospodarczych, które realizują idee zbieżne z przesłaniem Instytutu Kronenberga. Idea nagrody zawarta jest jej nazwie „Omne Trinum Perfectum” Biznes – Środowisko – Dziedzictwo.

Nagroda Kronenberga ma w założeniu promować dobre wzorce, które opierają się na endogenicznym potencjałach północno-wschodniej Polski. Laureatem, przyznawanej raz w roku, Nagrody Kronenberga może zostać przedsiębiorca, który prowadzi swoją działalność z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego oraz swoją postawą pozytywnie wpływa na wizerunek województwa podlaskiego i regionu.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę, którą tworzą naukowcy, architekci, urbaniści i eksperci w zakresie ochrony dziedzictwo przyrodniczego i kulturowego oraz dotychczasowi laureaci Nagrody Kronenberga:

  • dr inż. Mirosław Angielczyk, właściciel, Podlaski Ogród Botaniczny „Ziołowy zakątek”, firma „Dary natury”- Koryciny, laureat I edycji Nagrody Kronenberga 2016;
  • Michał Drynkowski, właściciel, Restauracja Carska i Apartamenty w Białowieży, laureat II edycji Nagrody Kronenberga 2017;
  • Łukasz Toczyłowski, właściciel, Dwór Pentowo, Europejska Wioska Bociania, Tykocin, laureat III edycji Nagrody Kronenberga 2018;
  • Maciej Kotowicz, właściciel, Folwark Hutta, Suwałki, laureat IV edycji Nagrody Kronenberga 2019;
  • Mariusz Ciołko, właściciel, Villa Regent, Tykocin, laureat V edycji Nagrody Kronenberga 2021.

Nagroda Kronenberga jest nagrodą niefinansową. Laureat (jeden w roku) otrzymuje ją w postaci specjalnie zaprojektowanej formy przestrzennej z napisem „OMNE TRINUM PERFECTUM” autorstwa prof. dr. hab. Jarosława Perszko oraz okazjonalnego grawertonu.