W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Szkoła doktorska

Szkoła Doktorska

Od roku akademickiego 2019/2020 Studium Języków Obcych PB prowadzi zajęcia dla słuchaczy Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej (SDPB) w formie obowiązkowych ćwiczeń z języka angielskiego (Język angielski w komunikacji akademickiej). Od roku akademickiego 2021/2022, lektorat obejmuje semestry 1-8 i łącznie wynosi 160 h. Każdy semestr kończy się zaliczeniem bez oceny (wpis zal/nzal w USOS).

 

Lektorat języka angielskiego

Lektorat w SDPB ma na celu rozwijanie kompetencji językowych w zakresie mówienia (prezentacja ustna), słuchania, czytania i pisania (redagowanie artykułów naukowych), by wspomóc aktywność naukową doktorantów na konferencjach międzynarodowych oraz w czasopismach zagranicznych.

Karty przedmiotu do pobrania tutaj.

 

Egzamin doktorski

Egzamin doktorski z języka obcego sprawdza kompetencje językowe co najmniej na poziomie B2 w skali Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego.

Komisja egzaminacyjna jest, wg rozporządzenia Ministra, powoływana  w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora. 

Studium Języków Obcych PB przeprowadza egzaminy z języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego. 

W trakcie egzaminu zdający otrzymuje trzy zadania:

  1. Do wyboru: test językowy – gramatyczno-leksykalny lub  tłumaczenie fragmentu tekstu specjalistycznego na język polski.
  2. Wypowiedź ustna na temat pracy zawodowej.
  3. Prezentacja pracy doktorskiej.

W trakcie egzaminu członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania dodatkowe/pomocnicze.

Oceniana jest odpowiedź na każde z zadań, stąd komisja wystawia trzy oceny cząstkowe w skali 2 – 5 oraz ocenę końcową w skali 2 – 5 lub ocenę opisową: pozytywna/negatywna.

UWAGA:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, w rozdziale 1, w punkcie 4 mówi:

„Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:

1)   kopię  certyfikatu  potwierdzającego  znajomość  nowożytnego  języka  obcego;  wykaz  certyfikatów  potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.”

Rozporządzenie wraz z wykazem certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego.

Doktorant posiadający certyfikat nie zdaje egzaminu doktorskiego z języka obcego. Posiadanie certyfikatu nie zwalnia doktoranta z udziału w lektoracie.

 

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu z mgr Moniką Śleszyńską – koordynatorką lektoratu języka angielskiego w SDPB: m.sleszynska [at] pb.edu.pl.