Egzamin doktorski

Egzamin doktorski z języka obcego sprawdza kompetencje językowe co najmniej na poziomie B2 w skali Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego.

Komisja egzaminacyjna jest, wg rozporządzenia Ministra, powoływana  w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora. 

W trakcie egzaminu zdający otrzymuje trzy zadania:

  1. Do wyboru: test językowy – gramatyczno-leksykalny lub  tłumaczenie fragmentu tekstu specjalistycznego na język polski.
  2. Wypowiedź ustna na temat pracy zawodowej.
  3. Prezentacja pracy doktorskiej.

W trakcie egzaminu członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania dodatkowe / pomocnicze.

Oceniana jest odpowiedź na każde z zadań, stąd komisja wystawia trzy oceny cząstkowe w skali 2 – 5 oraz ocenę końcową w skali 2 – 5. 

UWAGA:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, w rozdziale 1, w punkcie 4, mówi:  

Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:

1) kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.”

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (334 KB)

 

Oferta edukacyjna SJO dla słuchaczy studiów doktoranckich

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.