oko

2022

VIII KONFERENCJA NAUKOWA „TURYSTYKA NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH”
„Środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe jako obszar decyzji i działań”
Białystok, 28-29-30 listopada 2022 r.

Program konferencji:
Program VIII MKN TnOPC_2022

Transmisja on-line:
I dzień konferencji, 28.11.2022
II dzień konferencji, 29.11.2022
III dzień konferencji, 30.11.2022, cz.1
III dzień konferencji, 30.11.2022, cz.2

Patronaty Honorowe:
• Minister Edukacji i Nauki
• Ministra Sportu i Turystyki
• Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
• Polskiego Komitetu ds. spraw UNESCO
• Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-POLSKA
• Marszałka Województwa Podlaskiego
• Wojewody Podlaskiego
• Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
• Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
• Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• JM Rektor Politechniki Białostockiej
• Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej
• Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
• Przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Patronaty Medialne:
• TVP3 Białystok
• Polskie Radio Białystok
• Las Polski
• Radio Akadera

Notatka prasowa:
Notatka VIII TnOPC 2022