oko

2021

VII KONFERENCJA NAUKOWA „TURYSTYKA NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH”
„Obszary przyrodniczo cenne – nowe wyzwania środowiskowe, społeczne i gospodarcze”,
Białystok, 16-17-18 listopada 2021 r.

Program konferencji:
Program VII TnOPC 2021

Transmisja on-line:
I dzień konferencji, 16.11.2021
II dzień konferencji, 17.11.2021
III dzień konferencji, 18.11.2021

Patronaty Honorowe:
• Minister Edukacji i Nauki
• Minister Klimatu i Środowiska
• Minister Rozwoju i Technologii
• Marszałek Województwa Podlaskiego
• Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
• Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
• Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
• Rektor Politechniki Białostockiej
• Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Patronaty Medialne:
Wrota Podlasia, TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Las Polski, Radio Akadera, Sozosfera.pl.

Notatka prasowa:
Notatka VII TnOPC 2021