oko

2019

VI KONFERENCJA NAUKOWA „TURYSTYKA NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH”
„Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska naturalnego”
Białowieża, 17-18-19 października 2019 r.

Patronaty Honorowe:
– Polski Komitet ds. UNESCO
– Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Minister Środowiska
– Minister Sportu i Turystyki
– Marszałek Województwa Podlaskiego
– Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
– Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
– Prezes Polskiej Izby Turystyki
– Rektor Politechniki Białostockiej
– Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
– Prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej