oko

2018

V KONFERENCJA NAUKOWA „TURYSTYKA NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH”
„Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w 100-lecie odzyskania niepodległości”
Białowieża, 13-14 września 2018 r.

Patronaty Honorowe:
– Polski Komitet ds. UNESCO
– Minister Środowiska
– Minister Sportu i Turystyki
– Marszałek Województwa Podlaskiego
– Rektor Politechniki Białostockiej