oko

2017

IV KONFERENCJA NAUKOWA „TURYSTYKA NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH”
„Międzynarodowy rok zrównoważonej turystyki na rzecz rozwoju”
Białowieża, 7-8 września 2017 r.

Patronaty Honorowe:
– Marszałek Województwa Podlaskiego
– Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
– Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
– Rektor Politechniki Białostockiej