W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Blended Intensive Programme

Mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programme – BIP) to krótkie intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej, ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia opartego na współpracy. Programy mogą obejmować uczenie się w oparciu o wyzwania, w ramach którego transnarodowe i interdyscyplinarne zespoły współpracują ze sobą, aby sprostać pewnym wyzwaniom, na przykład związanym z celami zrównoważonego rozwoju ONZ lub innym wyzwaniom społecznym, przed jakimi stają konkretne regiony, miasta lub przedsiębiorstwa. Program BIP powinien mieć wartość dodaną w porównaniu z istniejącymi kursami lub szkoleniami oferowanymi przez uczestniczące w nim instytucje szkolnictwa wyższego i może on trwać kilka lat. Przez zapewnienie nowych i bardziej elastycznych formatów mobilności łączących mobilność fizyczną z wirtualną, mieszane programy intensywne mają na celu dotarcie do wszystkich rodzajów studentów ze wszystkich środowisk, kierunków i cykli studiów. Krótkie mieszane programy intensywne mogą być organizowane w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia dla studentów i pracowników.

Podczas mieszanych programów intensywnych grupy studentów i/lub pracowników będą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym.

Komponent wirtualny musi zapewniać osobom uczącym się przestrzeń do wspólnej i jednoczesnej pracy online nad konkretnymi zadaniami, które stanowią część mieszanego programu intensywnego i przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych efektów uczenia się.
 

Warunki realizacji BIP (PB jako lider działania)

W przygotowaniu BIP muszą brać udział co najmniej trzy uczelnie z trzech krajów programu (kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein, Republika Macedonii Północnej, Republika Turcji i Republika Serbii). Uczelnie z krajów partnerskich, spoza UE, mogą brać udział w szkoleniu, nie wliczają się jednak do minimum.

 • Program BIPu powinien być ustalony we współpracy z partnerami;
 • PB musi mieć podpisaną umowę Inter-Institutional Agreement Erasmus+ z uczelnią partnerską (uzupełnioną o możliwość wymian krótkoterminowych);
 • Minimalna liczba uczestników przyjeżdżających – 15 osób (maksymalna liczba uczestników – 20);
 • Studenci PB oraz uczestnicy z krajów partnerskich nie wliczają się do minimum;
 • Okres trwania mobilności fizycznej od 5 do 30 dni (sugerowany okres trwania mobilności fizycznej – 5 dni);
 • Obowiązkowa faza mobilności wirtualnej (przed i/lub po mobilności fizycznej);
 • Minimalna liczba ECTSów – 3;
 • Środki na organizację BIP – 400 EURO x 1 uczestnik – maksymalnie 6000 EURO;
 • Sprawozdanie merytoryczne z organizacji BIP sporządza organizator ze strony PB (dane do Beneficiary Module).
Uczestnicy BIP

1. Uczestnicy podnoszący swoje kompetencje

 • studenci (I, II i III stopień);
 • pracownicy uczelni (nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni).

2. Uczestnicy zaangażowani w przygotowanie/ przeprowadzenie kursu – przekazujący wiedzę:

 • nauczyciele akademiccy/ trenerzy z uczelni, w której odbywa się kurs;
 • nauczyciele akademiccy/ trenerzy z uczelni współtworzących kurs;
 • pracownicy przedsiębiorstw przyjeżdżający w ramach STA do uczelni, w której odbywa się kurs.
Zasady finansowania

Studenci oraz opiekunowie studentów uczelni partnerskich uczestniczących w BIP organizowanym przez PB przyjeżdżają na zajęcia na koszt uczelni wysyłającej – w ramach dofinansowania krótkoterminowych wyjazdów BIP.

W celu zabezpieczenia środków dla studentów z zagranicy uczestniczących w BIP, organizator BIP na PB w momencie kompletowania listy partnerów (minimum 2 z 2 różnych krajów programu) ustala z uczelnią partnerską liczbę studentów, których przyjazd może zostać sfinansowany przez uczelnię wysyłającą. Studenci i opiekunowie uczestniczący w BIP przyjeżdżają do Białegostoku ze stypendium, które jest im przyznawane przez uczelnię zagraniczną – partnerską (z puli przeznaczonej na wyjazdy krótkoterminowe).

Aby koszty organizacji kursu Blended Intensive Programme były uznane jako kwalifikowalne, musi w nim wziąć udział minimum 15 studentów z zagranicy.

Organizator BIP na PB otrzymuje dofinansowanie w wysokości 400 Euro na każdego zagranicznego studenta uczestniczącego w kursie. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć jednak 6000 EUR.

Wymagane dokumenty

O organizację BIP może ubiegać się każdy nauczyciel akademicki, po zaopiniowaniu jego wniosku przez bezpośredniego przełożonego oraz Dziekana/Dyrektora Instytutu. Formularz wniosku do pobrania poniżej.

Ogólne zasady Mieszanych programów intensywnych (Blended Intensive Programme, BIP), w których Politechnika Białostocka jest partnerem

Kwestie związane z realizacją BIP przez Politechnikę Białostocką reguluje Zarządzenie Rektora PB nr 96 (pdf, wersja dostępna cyfrowo).

Formularze do pobrania:

Wniosek o organizację BIP na PB (DOCX, 85 KB)

Zgłoszenie do udziału w krótkoterminowej mobilności (wyjazdy studentów) (DOCX, 91 KB)

Informacja administratora dot. przetwarzania danych osobowych (PDF, 378 KB, otworzy się w nowej karcie)

Kontakt:
tel. 85 746 90 44, 90 47

REKRUTACJE STUDENTÓW DO UDZIAŁU W BIP:

Tytuł: From place to city: constructing collectively the habitat 
Data: 08-12.07.2024 (zajęcia stacjonarne) i 4.06.2024, 18.06.2024 oraz 22.07.2024 (online)
Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych: Instituto Universitário de Lisboa, Portugalia.
Organizator: Instituto Universitário de Lisboa

Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Budownictwa i Nauk o środowisku do udziału w rekrutacji na Blended Intensive Programme organizowany przez Instituto Universitário de Lisboa!

Informacja o rekrutacji (link)

Tytuł: BIP Erasmus+ 2024 VILNIUS TECH Faculty of Mechanics – dwa moduły „Inteligentne i zrównoważone projektowanie systemów mechanicznych” oraz „Inteligentne czujniki i inteligentne materiały”. 
Data: 08.04.2024 – 12.04.2024  (zajęcia stacjonarne) i 01.03.2024 – 31.03.2024 (online)
Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych: Vilnius Gediminas Technical University, Litwa.
Organizator: Vilnius Gediminas Technical University

Zapraszamy studentów Wydziału Mechanicznego do udziału w rekrutacji na Blended Intensive Programme organizowany przez Vilnius Gediminas Technical University!

Informacja o rekrutacji (link)

Tytuł: Cybersecurity strategies in the era of artificial intelligence 
Data: 20-24 maja 2024 (zajęcia stacjonarne) i 16-17 maja 2024 (online)
Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych: Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Rumunia.
Organizator: Babeș-Bolyai University

Zapraszamy studentów Wydziału Informatyki do udziału w rekrutacji na Blended Intensive Programme organizowany przez Babeș-Bolyai University!

Informacja o rekrutacji (link)

Tytuł: Course on Renewable and Sustainable HVAC systems in near Zero Energy and Carbon in Buildings / Kurs na temat odnawialnych i zrównoważonych systemów HVAC w budynkach o niemal zerowym zużyciu energii i emisji dwutlenku węgla
Data: 24-28 lipca 2023 (zajęcia stacjonarne) i 23-27 października 2023 (online)
Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych: University of Malta Valletta Campus
Organizator: University of Valladoi

Zapraszamy studentów ekoenergetyki, inżynierii środowiska oraz kierunków pokrewnych do udziału w rekrutacji na Blended Intensive Programme organizowany przez University of Valladolid!

Informacja o rekrutacji (link)

Tytuł: Digital twin of equipment used in industry / Cyfrowe bliźniaki urządzeń wykorzystywanych w przemyśle
Data: 24-28.04.2023 (zajęcia stacjonarne) i 01-05.05.2023 (online)
Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych: Klaipėdos Valstybinė Kolegija (KVK)

Zapraszamy studentów Wydziału Mechanicznego i Wydziału Elektrycznego do udziału w rekrutacji na Blended Intensive Programme organizowany przez Klaipėdos Valstybinė Kolegija!
Informacja o rekrutacji (link)

Tytuł: Vernacular Construction in Europe and Environmental Sustainability / Budownictwo wernakularne w Europie i zrównoważony rozwój środowiska
Data: 25-29 września 2023 (zajęcia stacjonarne) i 16-20 i 23-27 października 2023 (online)
Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych: Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid

Zapraszamy studentów VI semestru architektury i IV semestru architektury krajobrazu do udziału w rekrutacji na Blended Intensive Programme organizowany przez Universidad Politécnica de Madrid!
Informacja o rekrutacji (link)

Tytuł: From place to city: constructing collectively the habitat
Data: 2-6.10.2023 zajęcia stacjonarne + zajęcia online 22,29.09.2023 oraz 13.10.2023
Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych: Iscte – Instituto Universitário de Lisboa
Szczegóły kursu: ISCTE ERASMUS BIP_October2023_ (PDF, 93 KB, otworzy się w nowej karcie)

Zapraszamy studentów architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej do udziału w rekrutacji na Blended Intensive Programme organizowany przez Instituto Universitário de Lisboa!
Informacja o rekrutacji (link)