W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Wyjazdy pracowników – Program KA171

Lista uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ KA171

Rejestracja online – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Wyjazdy nauczycieli

Wyjazdy nauczycieli w ramach programu ERASMUS+ KRAJE PARTNERSKIE (KA 171) realizowane są zgodnie z

ZARZĄDZENIEM NR 27/2021 REKTORA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 16 marca 2021r.

Wzory dokumentów, o których mowa w zarządzeniu dostępne są na stronie Działów Współpracy Międzynarodowej.

Przy kwalifikowaniu kandydatów na wyjazd Uczelnia bierze pod uwagę między innymi:

 • co najmniej pozytywny wynik z ostatniej oceny parametrycznej pracowników;
 • kompetencje językowe;
 • aktywną współpracę naukową lub inną z instytucją, do której planowany jest wyjazd;
 • szczegółowość przedstawionego programu nauczania podnoszącego kompetencje zawodowe;
 • prowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów zagranicznych;
 • brak wcześniejszych wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+ KA 171;
 • zaangażowanie w realizację programu Erasmus+, organizację w PB wydarzeń promujących zagraniczną mobilność wyjazdową studentów i pracowników, zadania związane ze współpracą międzynarodową lub obsługą studentów zagranicznych;
 • złożenie raportu (sprawozdania) z ostatniego wyjazdu;
 • przygotowanie do promowania różnych form kształcenia i współpracy z PB.

 

Przed wyjazdem:

 1. Po uzyskaniu zgody na realizacje mobilności w ramach programu Erasmus+ nauczyciel kontaktuje się z uczelnią partnerską i przesyła skan wypełnionego formularza Staff Mobility for Teaching, podpisany przez PB, z prośbą o akceptację.
 2. Najpóźniej 30 dni przed planowanym wyjazdem należy dostarczyć do Dział Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych:

          – Staff Mobility for Teaching zaakceptowany przez uczelnię partnerską;
          – Polecenie wyjazdu podpisane przez bezpośredniego przełożonego, koordynatora wydziałowego oraz dziekana;

           – Ankietę osobową (jeśli nie była wcześniej składana).

 1. Po uzyskaniu zgody Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej na wyjazd można przystąpić do przygotowań związanych z wyjazdem m.in. uzyskaniem wizy i zakupem biletów.
 2. Pracownik wyjeżdżający sam dopełni wszelkich formalności związanych z uzyskaniem wizy oraz poniesie koszty z tym związane.
 3. Pracownik wyjeżdżający sam dokonuje rezerwacji biletu lotniczego oraz ponosi koszt jego zakupu.
 4. BWM przygotowuje umowę finansową zawieraną pomiędzy nauczycielem i PB.
 5. BWM na 7 dni przed wyjazdem informuje nauczyciela o odbiorze:
  – umowy finansowej
  – stypendium
  – karty ubezpieczeniowej.

Po powrocie:

 1. Nauczyciel składa do Działu Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych w terminie 7 dni od dnia powrotu:
   •  Confirmation letter tj. dokument poświadczający czas pobytu wraz z liczbą godzin przeprowadzonych zajęć, przygotowany przez Uczelnię Przyjmującą. Okres pobytu potwierdzony przez Uczelnię Przyjmującą powinien być taki sam jak okres pobytu podany w Staff Mobility for Teaching oraz w umowie finansowej (tj. 5 dni).
   • Sprawozdanie z realizacji programu pobytu.
   • Dodatkowe materiały informacyjne o uczelni przyjmującej, propozycje współpracy itp.

2. Nauczyciel wypełnia indywidualny raport on-line EU survey (Erasmus+ participant report) najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia z serwera Komisji Europejskiej.

 

Wyjazdy administracji

Wyjazdy administracji w ramach programu ERASMUS+ KRAJE PARTNERSKIE (KA 171) realizowane są zgodnie z

ZARZĄDZENIEM NR 27/2021 REKTORA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 16 marca 2021r.

Wzory dokumentów, o których mowa w zarządzeniu dostępne są na stronie Działów Współpracy Międzynarodowej.

Przy kwalifikowaniu kandydatów na wyjazd Uczelnia bierze pod uwagę między innymi:

 • kompetencje językowe;
 • pełnioną  funkcję administracyjną;
 • przedstawiony program szkolenia podnoszący jego kompetencje i kwalifikacje zawodowe;
 • brak wcześniejszych wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+ KA 107;
 • zaangażowanie w realizację programu Erasmus+, organizację w PB wydarzeń promujących zagraniczną mobilność wyjazdową studentów i pracowników, zadania związane ze współpracą międzynarodową lub obsługą studentów zagranicznych;
 • złożenie raportu (sprawozdania) z ostatniego wyjazdu;
 • przygotowanie do promowania różnych form kształcenia i współpracy z PB.

Przed wyjazdem:

1. Po uzyskaniu zgody na realizacje mobilności w ramach programu Erasmus+ pracownik kontaktuje się z uczelnią partnerską i przesyła skan wypełnionego formularza Staff Mobility for Training, podpisany przez PB, z prośbą o akceptację.

2. Najpóźniej 30 dni przed planowanym wyjazdem należy dostarczyć do Działu Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych:

         – Staff Mobility for Training zaakceptowany przez uczelnię partnerską;
         – Polecenie wyjazdu podpisane przez bezpośredniego przełożonego, kierownika jednostki;

         – Ankietę osobową (jeśli nie była wcześniej składana).

3. Po uzyskaniu zgody Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej na wyjazd można przystąpić do przygotowań związanych z wyjazdem m.in. uzyskaniem wizy i zakupem biletów.

4. Pracownik wyjeżdżający sam dopełni wszelkich formalności związanych z uzyskaniem wizy oraz poniesie koszty z tym związane.

5. Pracownik wyjeżdżający sam dokonuje rezerwacji biletu lotniczego oraz ponosi jego koszt (uzyskuje ryczałt na koszty podróży na 7 dni przed wyjazdem).

6. Dział Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych przygotowuje umowę finansową zawieraną pomiędzy pracownikiem i PB.

7. Dział Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych na 7 dni przed wyjazdem informuje pracownika o odbiorze:
    – umowy finansowej
    – stypendium
    – karty ubezpieczeniowej

Po powrocie:

 1. Pracownik składa do Działu Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych w terminie 7 dni od dnia powrotu:
  • Certyfikat realizacji programu szkolenia (Confirmation letter) przygotowany i podpisany  przez Uczelnię Przyjmująca. Okres pobytu potwierdzonego przez Uczelnię Przyjmującą powinien być taki sam jak okres pobytu podany w Staff Mobility for Training oraz w umowie finansowej (tj. 5 dni).
  • Sprawozdanie z realizacji programu pobytu.
  • Dodatkowe materiały informacyjne o uczelni przyjmującej, propozycje współpracy itp.
 1. Pracownik wypełnia indywidualny raport on-line EU survey (Erasmus+ participant report) najpóźniej w terminie 30 od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia z serwera Komisji Europejskiej.

 

 

Lista uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ KA171 (kraje pozaunijne)

Kontakt

Pokój 3C

mgr Agnieszka Gniazdowska
(85) 746 9047

a.gniazdowska [at] pb.edu.pl

Koordynatorzy wydziałowi

Koordynatorzy wydziałowi