W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Wyjazdy pracowników – Program KA131

 
Lista uczelni partnerskich w ramach Programu Erasmus+ KA131
 

Rekrutacja na wyjazdy pracowników w roku akademickim 2023/2024 została zakończona.

 

Wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych (STA)

Wyjazdy nauczycieli w ramach programu ERASMUS+ KA 131 realizowane są zgodnie zgodnie z zarządzeniem nr 96/2022 Rektora PB  z dnia 20 października 2022r.

Wzory dokumentów, o których mowa w zarządzeniu dostępne są na stronie Działów Współpracy Międzynarodowej.

 

Pracownicy zakwalifikowani na wyjazd zobowiązani są do poniższych czynności:

PRZED WYJAZDEM:

 • Nauczyciel kontaktuje się z uczelnią partnerską w celu uzgodnienia terminu wizyty (może skorzystać z pomocy wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+);
 • Po uzgodnieniu terminu wizyty nauczyciel wysyła do uczelni partnerskiej skan wypełnionego formularza Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching z prośbą o akceptację terminu wyjazdu i tematyki zajęć dydaktycznych/zakresu działań;
 • Podpisany dokument przez uczelnię partnerską, zaakceptowany na PB przez wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+ oraz dziekana, a także Polecenie wyjazdu zaakceptowane przez bezpośredniego przełożonego, wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+ oraz dziekana  nauczyciel dostarcza do Działu Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych;
 • Przesyła również do Działu Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych Ankietę osobową wraz z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych, Zezwolenie na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku (o ile nie uczynił tego wcześniej). Dokumenty dostępne są w Dziale Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych;
 • Dział Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych przygotowuje umową finansową pomiędzy nauczycielem a PB na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ i przed wyjazdem zaprasza nauczyciela po odbiór: umowy finansowej, karty ubezpieczeniowej, dofinansowania wraz z ryczałtem na podróż (które nauczyciel może otrzymać w formie gotówki lub przelewu na konto w Euro najwcześniej 30 dni przed wyjazdem);
 • Nauczyciel może wybrać podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu i uzyskać do 2 dni dodatkowego wsparcia indywidualnego na pokrycie kosztów podróży w przypadku wyjazdów do krajów oddalonych o 300 km; Po zrealizowanej mobilności  uczestnik, który otrzymał dodatek green travel zobowiązany jest do złożenia w Dziale Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych oświadczenia o przebiegu podróży (ze wskazaniem etapów i rodzajów wykorzystanych środków transportu) oraz przedstawienia dowodów podróży (biletów);
 • Ryczałt na podróż liczony jest zgodnie z kalkulatorem odległości Komisji Europejskiej
 • Nauczyciel dokonuje zakupu biletu lotniczego/kolejowego/autobusowego, rezerwuje hotel itp.;
 • Okres pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej (bez dni przeznaczonych na podróż) to 5 dni roboczych, minimalny okres do 2 dni robocze, podczas których wykładowca zobowiązany jest przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych;
 • Liczba dni jest uzależniona od zakresu zadań zaplanowanych do wykonania podczas pobytu w uczelni przyjmującej;    

W TRAKCIE WYJAZDU:

Nauczyciel uczestniczy we wszystkich zaplanowanych zajęciach i spotkaniach:

 • promuje różne formy i warunki kształcenia w PB:
  – oferta w ramach Programu Erasmus+ oraz dla freemoverów,
  – umowy o podwójnym dyplomowaniu;
 • ocenia perspektywy wymiany studentów;
 • weryfikuje możliwości współpracy naukowej, dydaktycznej:
  – wspólne naukowe tematy robocze;
  – wspólne aplikowanie o projekty;
  – ogólna dwustronna umowa o współpracy (prorektorzy, dziekani);
  – inne;

PO POWROCIE:

W terminie 7 dni od powrotu nauczyciel składa w Dziale Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych następujące dokumenty/materiały:

 • Confirmation letter, tj. dokument poświadczający czas pobytu i liczbę godzin zrealizowanych zajęć, przygotowany przez uczelnię przyjmującą. Okres pobytu potwierdzonego przez uczelnię przyjmującą musi się zgadzać z terminem podanym w Staff Mobility for Teaching oraz w umowie finansowej (tj. od 2 do 5 dni); Sprawozdanie z realizacji programu pobytu – w formie ankiety (z konkretnymi informacjami, wnioskami i propozycjami);
 • Materiały informacyjne o uczelni przyjmującej, propozycje współpracy itp.;
 • Przesyła mailem krótką notatkę z pobytu wraz ze zdjęciami z wyjazdu (z ich opisem i podaniem autorstwa), zostaną one zamieszczone na stronie Działu Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych i w innych mediach społecznościowych;
 • Po mailowym wezwaniu poprzez serwer Komisji Europejskiej Erasmus+ nauczyciel wypełnia on-line Ankietę Stypendysty – Participant Report Request, najpóźniej w terminie 30 dni po otrzymania wezwania;
 • Przekazuje zainteresowanym studentom informacje o wizytowanej uczelni (np. na prośbę wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+, dziekana, samych studentów);
 • Uczestniczy w wydarzeniach promocyjnych dotyczących mobilności Programu Erasmus+ organizowanych przez Dział Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych i Uczelnię;

 

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT)

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ KA131 realizowane są zgodnie z Zarządzeniem nr 96/2022 Rektora PB z dnia 20 października 2022r.

 

Pracownicy zakwalifikowani na wyjazd zobowiązani są do poniższych czynności:

 

PRZED WYJAZDEM:

 • Pracownik kontaktuje się z uczelnią partnerską w celu uzgodnienia terminu wizyty (może skorzystać z pomocy wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+);
 • Po uzgodnieniu terminu wizyty pracownik wysyła do uczelni partnerskiej skan wypełnionego formularza Mobility Agreement Staff Mobility for Training z prośbą o akceptację terminu wyjazdu i tematyki zajęć dydaktycznych/zakresu działań;
 • Podpisany dokument przez uczelnię partnerską, zaakceptowany na PB przez bezpośredniego przełożonego, a także Polecenie wyjazdu zaakceptowane przez bezpośredniego przełożonego, pracownik dostarcza do Działu Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych;
 • Przesyła również do Działu Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych Ankietę osobową wraz z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych, Zezwolenie na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku (o ile nie uczynił tego wcześniej). Dokumenty dostępne są w Dziale Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych;
 • Dział Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych przygotowuje umową finansową pomiędzy pracownikiem, a PB na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ i przed wyjazdem zaprasza pracownika po odbiór:
 •  

W TRAKCIE WYJAZDU:

Pracownik uczestniczy we wszystkich zaplanowanych zajęciach i spotkaniach promuje różne formy i warunki kształcenia w PB:

 • oferta w ramach Programu Erasmus+ oraz dla freemoverów;
 • umowy o podwójnym dyplomowaniu;
 • inne perspektywy wymiany studentów;

 

PO POWROCIE:

W terminie 7 dni od powrotu pracownik składa w Dziale Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych następujące dokumenty/materiały:

 • Confirmation letter, tj. dokument poświadczający czas pobytu i liczbę godzin zrealizowanych zajęć, przygotowany przez uczelnię przyjmującą. Okres pobytu potwierdzonego przez uczelnię przyjmującą musi się zgadzać z terminem podanym w Staff Mobility for Teaching oraz w umowie finansowej (tj. od 2 do 5 dni); Sprawozdanie z realizacji programu pobytu – w formie ankiety (z konkretnymi informacjami, wnioskami i propozycjami);
 • Materiały informacyjne o uczelni przyjmującej, propozycje współpracy itp.;
 • Przesyła mailem krótką notatkę z pobytu wraz ze zdjęciami z wyjazdu (z ich opisem i podaniem autorstwa), zostaną one zamieszczone na stronie Dział Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych PB i w innych mediach społecznościowych;
 • Po mailowym wezwaniu poprzez serwer Komisji Europejskiej Erasmus+ pracownik wypełnia on-line Ankietę Stypendysty – Participant Report Request, najpóźniej w terminie 30 dni po otrzymania wezwania.
 • Przekazuje zainteresowanym studentom informacje o wizytowanej uczelni (np. na prośbę wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+, dziekana, samych studentów);
 • uczestniczy w wydarzeniach promocyjnych dotyczących mobilności Programu Erasmus+ organizowanych przez Dział Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych PB i Uczelnię;

Kontakt

Pokój 3C

mgr inż. Agnieszka Gniazdowska 
(85) 746 90 47
a.gniazdowska [at] pb.edu.pl

Uczelnie partnerskie

Wykaz uczelni

Koordynatorzy wydziałowi

Koordynatorzy wydziałowi