Publikacje 2019

 

Pod redakcją: Anny Kononiuk, Anny Pająk
Tytuł: Projektowanie kariery zawodowej – perspektywa badań foresightowych
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 114
Format: B5
eISBN: 978-83-66391-16-1
DOI: 10.24427/978-83-66391-16-1
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (1 MB)   Liczba pobrań: 105
Autor: Magdalena Ickiewicz-Sawicka
Tytuł: SERBSKO-ALBAŃSKI KONFLIKT O KOSOWO. STUDIUM KRYMINOLOGICZNE
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 322
Format: B5
ISBN: 978-83-66391-14-7      eISBN: 978-83-66391-15-4
DOI: 10.24427/978-83-66391-15-4
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (4 MB)   Liczba pobrań: 158
Autorzy: Elżbieta Broniewicz, Joanna Godlewska, Agata Lulewicz-Sas, Rafał Miłaszewski
Tytuł: Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 138
Format: B5
ISBN: 978-83-66391-12-3      eISBN: 978-83-66391-13-0
DOI: 10.24427/978-83-66391-13-0
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (1 MB)   Liczba pobrań: 91
Pod redakcją: Dorota Anna Krawczyk, Iwona Skoczko, Ewa Szatyłowicz
Tytuł: Innovations – Sustainability – Modernity – Openness. Energy
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 82
Format: B5
eISBN: 978-83-66391-06-2
DOI: 10.24427/978-83-66391-06-2
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (4 MB)   Liczba pobrań: 70
Pod redakcją: Iwona Skoczko, Dorota Anna Krawczyk, Ewa Szatyłowicz
Tytuł: Innovations – Sustainability – Modernity – Openness. Water
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 126
Format: B5
eISBN: 978-83-66391-09-3
DOI: 10.24427/978-83-66391-09-3
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (9 MB)   Liczba pobrań: 64
Autorzy: Jerzy Paszkowski, Edyta Brzozowska, Anna Iwacewicz-Orłowska
Tytuł: Ewolucja stanu i struktury sektora MŚP w województwie podlaskim
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 143
Format: B5
ISBN: 978-83-66391-07-9      eISBN: 978-83-66391-08-6
DOI: 10.24427/978-83-66391-08-6
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (3 MB)   Liczba pobrań: 30
Pod redakcją: PART I.  Editors: Dariusz Siemieniako, Anna Kononiuk, Urszula Kobylińska
                           PART II. Editors: Ewa Glińska, Ewa Rollnik-Sadowska, Urszula Kobylińska
Tytuł: CID Conference 2019. International Scientific Conference on Collaborative Innovation Development. The Book of Abstracts
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 114
Format: B5
eISBN: 978-83-65596-99-4
DOI: 10.24427/CID2019-conference
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (1 MB)   Liczba pobrań: 23
Autor: Adam Sołbut
Tytuł: Maszyny elektryczne 2. Maszyny prądu stałego. Maszyny synchroniczne
Rodzaj publikacji: skrypt
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 120
Format: B5
ISBN: 978-83-66391-10-9      eISBN: 978-83-66391-11-6
DOI: 10.24427/978-83-66391-11-6
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (8 MB)   Liczba pobrań: 166
Autor: Ewa Rollnik-Sadowska
Tytuł: Efektywność instytucji publicznych – przykład powiatowych urzędów pracy w Polsce. Pojęcie, determinanty, metodyka pomiaru
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 201
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-88-8      eISBN: 978-83-65596-96-3
DOI: 10.24427/978-83-65596-96-3
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (5 MB)   Liczba pobrań: 76
Autor: Zbigniew Skibko
Tytuł: Low-voltage electrical installations
Rodzaj publikacji: skrypt
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 69
Format: B5
ISBN: 978-83-66391-02-4      eISBN: 978-83-66391-03-1
DOI: 10.24427/978-83-66391-03-1
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (4 MB)   Liczba pobrań: 93
Autor: Jerzy Gagan
Tytuł: Strumienicowe układy chłodnicze. Modelowanie i badania eksperymentalne
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 260
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-94-9      eISBN: 978-83-65596-95-6
DOI: 10.24427/978-83-65596-95-6
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (41 MB)   Liczba pobrań: 37
Autor: Jarosław Szewczyk
Tytuł: Hydroizolacja elementów budowli w wybranych okresach historii architektury czyli o uszczelnieniach z nietypowych materiałów, o dawnych impregnatach, drenażach i pokrewnych rozwiązaniach budowlanych
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 278
Format: B5
ISBN: 978-83-66391-00-0      eISBN: 978-83-66391-01-7
DOI: 10.24427/978-83-66391-01-7
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (41 MB)   Liczba pobrań: 79
Autor: Elżbieta Krawczyk-Dembicka
Tytuł: Model zarządzania technologiami w przedsiębiorstwie klastrowym  – studium przypadku
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 328
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-97-0      eISBN: 978-83-65596-98-7
DOI: 10.24427/978-83-65596-98-7
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (8 MB)   Liczba pobrań: 49
Autor: Zofia E. Tyszkiewicz, Robert Czubaszek, Sławomir Roj-Rojewski
Tytuł: Podstawowe metody laboratoryjnej analizy gleby. Skrypt do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu gleboznawstwo dla studentów kierunku architektura krajobrazu Politechniki Białostockiej
Rodzaj publikacji: skrypt
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 70
Format: B5
eISBN: 978-83-65596-89-5
DOI: 10.24427/978-83-65596-89-5
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (912 KB)   Liczba pobrań: 96
Autor: Ewa Chodakowska
Tytuł: Hybrydowy model priorytetyzacji technologii
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 218
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-90-1      eISBN: 978-83-65596-91-8
DOI: 10.24427/978-83-65596-91-8
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (4 MB)   Liczba pobrań: 53
Autor: Arkadiusz Jurczuk
Tytuł: Wieloaspektowa identyfikacja i typologia źródeł niespójności procesów biznesowych
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 306
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-92-5      eISBN: 978-83-65596-93-2
DOI: 10.24427/978-83-65596-93-2
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (43 MB)   Liczba pobrań: 126
Autor: Dorota Leończuk
Tytuł: Ocena dokonań adaptacyjnego łańcucha dostaw
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 221
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-84-0      eISBN: 978-83-65596-85-7
DOI: 10.24427/978-83-65596-85-7
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (5 MB)   Liczba pobrań: 55
Autor: Zbigniew Skibko
Tytuł: Budowa oraz eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych
Rodzaj publikacji: skrypt
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 124
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-86-4      eISBN: 978-83-65596-87-1
DOI: 10.24427/978-83-65596-87-1
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (6 MB)   Liczba pobrań: 360
Autor: Piotr Grześ
Tytuł: Sprzężone modele numeryczne generacji ciepła w hamulcach tarczowych
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 188
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-82-6      eISBN: 978-83-65596-83-3
DOI: 10.24427/978-83-65596-83-3
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (25 MB)   Liczba pobrań: 52
Autor: Dorota Anna Krawczyk (Editor)
Tytuł: Buildings 2020+. Energy sources
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 271
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-72-7      eISBN: 978-83-65596-73-4
DOI: 10.24427/978-83-65596-73-4
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (10 MB)   Liczba pobrań: 161
 
Rozdział/Chapter 1 (774 KB)   Liczba pobrań: 32
Rozdział/Chapter 2 (2 MB)   Liczba pobrań: 10
Rozdział/Chapter 3 (873 KB)   Liczba pobrań: 12
Rozdział/Chapter 4 (435 KB)   Liczba pobrań: 5
Rozdział/Chapter 5 (566 KB)   Liczba pobrań: 11
Rozdział/Chapter 6 (1 MB)   Liczba pobrań: 6
Rozdział/Chapter 7 (988 KB)   Liczba pobrań: 4
Rozdział/Chapter 8 (329 KB)   Liczba pobrań: 10
Autor: Dorota Anna Krawczyk (Editor)
Tytuł: Buildings 2020+. Constructions, materials and installations
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 246
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-70-3      eISBN: 978-83-65596-71-0
DOI: 10.24427/978-83-65596-71-0
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja/Book (9 MB)   Liczba pobrań: 136
 
Rozdział/Chapter 1 (764 KB)   Liczba pobrań: 29
Rozdział/Chapter 2 (782 KB)   Liczba pobrań: 11
Rozdział/Chapter 3 (755 KB)   Liczba pobrań: 13
Rozdział/Chapter 4 (269 KB)   Liczba pobrań: 12
Rozdział/Chapter 5 (611 KB)   Liczba pobrań: 9
Rozdział/Chapter 6 (219 KB)   Liczba pobrań: 6
Rozdział/Chapter 7 (633 KB)   Liczba pobrań: 7
Rozdział/Chapter 8 (586 KB)   Liczba pobrań: 8
Rozdział/Chapter 9 (503 KB)   Liczba pobrań: 11
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.