W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Publikacje do 2008 roku

2008

 • Bagieńska A, Wojsznis B., Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, 2008, 209 s., 17,85 zł (monografia)
 • Bandyszewski W. i in., Wytrzymałość materiałów, cz. 2, 2008, 244 s, 27,30 zł (podręcznik)
 • Celmerowski A., Modelowanie i symulacja układów fizycznych Matlab/Simulink, 2008, 88 s., 14,70 zł (podręcznik)
 • Chiżniak W., Inwentaryzacja, metoda i ocena bonitacyjna obiektów przyrodniczych w ekoturystyce, 2008, 240 s., 17,85 zł (pomoc dydaktyczna w formie ćwiczeń)
 • Dąbrowski J.R. (red.), Inżynieria ortopedyczna i rehabilitacyjna, 2008, 243 s., 21,00 zł (podręcznik)
 • Ejdys J., Lulewicz A., Obolewicz J., Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, 2008, 289 s., 31,50 zł (podręcznik)
 • Krętowska J., Baszeń M. Mechanika budowli w przykładach Płaskie układy prętowe z nadliczbowymi więzami Metoda sił, 2008, 270 s., 29,40 zł (podręcznik)
 • Krętowska J., Dyląg Z., Mechanika budowli w przykładach Płaskie układy prętowe z nadliczbowymi więzami Metoda przemieszczeń Metoda Crossa, 2008, 242 s., 27,30 zł (podręcznik)
 • Krętowski M., Obliczenia ewolucyjne w eksploracji danych, 2008, 170 s., 18,90 zł (rozprawa naukowa)
 • Łaska G.,  Tendencje dynamiczne zbiorowisk zastępczych w Puszczy Knyszyńskiej, 2008 26,25 zł ( monografia)
 • Nazarko J. red., Narzędzia informatyczne w zarządzaniu inżynierii produkcji, 2008, 10,50 zł, (monografia)
 • Nowak T., Ochrona własności intelektualnej, 2008, 63 s., 12,60 zł (skrypt)
 • Piotrowski R., Ćwiczenia laboratoryjne z metrologii, 2008, 231 s., 10,50 zł (skrypt)
 • Tałałaj I., Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wybrane zagadnienia. Tom I, 2008, 128 s., 21,00 zł (podręcznik)
 • Tomczonek Z. (red.), Potencjał gospodarczy i społeczny wybranych krajów Europy i świata, 2008, 542 s., 21,00 zł (monografia)
 • Weber M., Angielski w technikach CAD, 2008, 80 s., 12,60 zł (skrypt)
 • Zabielska-Adamska K. (red.), Budownictwo, Z. 32,  2008, 188 s., 21,00 zł (zeszyt naukowy)
 • Żarnowiecka J. (red.), Architektura Z. 21, 2008, 170 s., 5,25 zł (zeszyt naukowy)
2007
 • Banaszuk P., Wodna migracja rolniczych zanieczyszczeń obszarowych do wód powierzchniowych w zlewni Górnej Narwi, 2007, 182 s., 15,75 zł (rozprawa naukowa)
 • Citko T., Energoelektronika. Układy wysokiej częstotliwości, 2007, 260 s., 26,25 zł (monografia)
 • Denczew S.,  Gospodarka komunalna w praktyce, 2007, 8,40 zł ( skrypt)
 • Dobrzyński M.D., Strategie obsługi klienta w zarządzaniu łańcuchem dostaw, 2007, 245 s., 15,75 zł (rozprawa naukowa)
 • Dzierżek K., Programowanie sterowników GeFaunk w przykładach i zadaniach, 2007, 134 s., 14,70 zł (podręcznik)
 • Gosiewski Z., Siemieniako F., Automatyka, tom 2,  Synteza układów, 2007, 231 s., 26,25 zł (podręcznik)
 • Jordan A., Kaczorek T., Myszkowski P., Linearyzacja nieliniowych równań różniczkowych, 2007, 294 s., 29,40 zł  (monografia)
 • Kaczorek T. Wybrane zagadnienia matematyki i teorii układów dynamicznych, 2007, 293 s., 15,75 zł (podręcznik)
 • Peterson W., Zastosowanie twierdzenia Brouwera o punkcie stałym do nieliniowych zagadnień pola elektromagnetycznego, 2007, 206 s., 21,00 zł (monografia)
 • Pieńkowski C., Przepływ ciepła i wymienniki, 2007, 253 s., 15,75 zł (monografia)
 • Popławski W.T. (red.), Instytucje publiczne w procesie zarządczym, 2007, 280 s., 18,90 zł  (rozprawa naukowa)
 • Radziszewski P., Zmiany właściwości lepko-sprężystych lepiszczy i mieszanek mineralno-asfaltowych w wyniku procesu starzenia, 2007, 188 s., 15,75 zł (monografia)
 • Sajewicz E., Tribologiczne aspekty funkcjonowania narządu zębowego człowieka, 2007, 250 s., 29,40 zł (rozprawa naukowa)
 • Siemieniako F. (red.), Dynamika pneumatycznych układów napędowych, 2007, 226 s., 21,00 zł (rozprawa naukowa)
 • Szlendak J.K., Modele obliczeniowe węzłów ramowych spawanych konstrukcji stalowych z rur prostokątnych, 2007, 212 s., 10,50 zł (rozprawa naukowa)
 • Tokajuk A., Zespoły mieszkaniowe z lat 1945-1970. Architektoniczne i urbanistyczne aspekty modernizacji w miastach Białostocczyzny na tle doświadczeń europejskich, 2007, 178 s., 21,00 zł (podręcznik)
 • Tomczonek Z. (red.), Filozoficzno-kulturowe i prawno-gospodarcze aspekty procesów integracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, 2007, 396 s., 21,00 zł (monografia)
 • Tribiłło R. (red.), Budownictwo Z. 31, 2007, 286 s., 35,44 zł (zeszyt naukowy)
 • Żarnowiecka J. (red.), Architektura Z. 20, 2007, 150 s., 5,25 zł (zeszyt naukowy)
2006
 • Budzisz B., Urban W., Wasiluk A., Teoria i praktyka zarządzania, 2006, 147 s., 12,60 zł (podręcznik),
 • Dorosz D., Płaskie struktury światłowodowe, 2006, 94 s., 12,60 zł (podręcznik)
 • Kulesza Z. S.,  Ćwiczenia laboratoryjne z urządzeń automatyki, 2006, 190 s., 15,75 zł (podręcznik)
 • Mazur B., Pejzaż kulturowy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 2006, 98 s., 12,60 zł (rozprawa naukowa)
 • Pieńkowski C., Indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania mieszkań w budynkach wielorodzinnych, 2006, 118 s., 10,50 zł (rozprawa naukowa)
 • Piotrowski A., Parafieniuk M., Cyfrowe banki filtrów: analiza, synteza i implementacja, 2006, 390s., 18,90 zł (podręcznik)
 • Siemieniako F., Gosiewski Z., Automatyka, tom 1, Modelowanie i analiza układów, 2006, 304 s., 28,35 zł (podręcznik)
 • Tomczonek Z. (red.), Kultura – gospodarka – kształcenie. Wybrane problemy państw Europy Środkowo-Wschodniej w dobie globalizacji, 2006, 18,90 zł
  (rozprawa naukowa)
 • Tomczonek Z., Czerewacz K. (red.), Rola Studenckich Kół Naukowych we współczesnej nauce, 2006, 350 s., 26,25 zł (rozprawa naukowa)
 • Tribiłło R. (red.), Budownictwo Z. 27, 2006, 307 s., 10,50 zł (zeszyt naukowy)
 • Zabielska-Adamska K. (red.), Budownictwo Z. 28, t. 1 i t. 2, 2006, t. 1 (365 s.), 10,50 zł, t. 2 (486 s.), 10,50 zł (zeszyt naukowy)
 • Zabielska-Adamska K. (red.), Budownictwo Z. 29, 2006, 254 s., 21 zł (zeszyt naukowy)
 • Zabielska-Adamska K., Popiół lotny jako materiał do budowy warstw uszczelniających, 2006, 254 s., 15,75 zł (rozprawa naukowa)
 • Żarnowiecka J.C., Owerczuk A. (red.), Nauka – Architektura – ­Edukacja, 2006, 202 s., 23,10 zł (monografia)
 • Żukowski M., Modelowanie stanów termicznych budynku z podłogowym systemem grzewczo-wentylacyjnym, 2006, 214 s., 15,75 zł (rozprawa naukowa)
2005
 • Aniserowicz K., Analiza zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej w rozległych obiektach narażonych na wyładowania atmosferyczne, 2005, 23,10 zł (rozprawa naukowa)
 • Barańczuk Z. (red.) Excel w zarządzaniu firmą. Podstawy, 2005, 15,75 zł (podręcznik)
 • Bobrowski L., Eksploracja danych oparta na wypukłych i odcinkowo-liniowych funkcjach kryterialnych, 2005, 15,75 zł (rozprawa naukowa)
 • Bogucka A., Turystyka w liczbach – analiza w ruchu i zagospodarowania turystycznego w województwie podlaskim, 2005, 7,35 zł (rozprawa naukowa)
 • Dąbrowska-Milewska G. (red.), Zabudowa mieszkaniowa w kształtowaniu przestrzeni miasta. Białystok 1989-2004, 2005, 18,90 zł (rozprawa naukowa)
 • Jaroszewicz J., Zoryj L., Metody analizy drgań osiowosymetrycznych płyt kołowych z zastosowaniem funkcji wpływu Cauchy’ego, 2005, 12,60 zł (rozprawa naukowa)
 • Jewtuszenko O., Trochimczuk R., Relacyjne bazy danych. Ćwiczenia praktyczne, 2005, 15,75 zł (podręcznik)
 • Niewiadomski K., Spójność ekonomiczna rolnictwa obszarów problemowych, 2005, 10,50 zł (skrypt)
 • Mosdorf R., Badania dynamiki lokalnych zjawisk wrzenia, 2005, 23,10 zł (rozprawa naukowa)
 • Naruszewicz S. (red.), Świat otwartych granic. Szanse czy zagrożenia?, 2005, 15,75 zł
 • Ostanin A., Optymalizacja liniowa i nieliniowa, 2005, 18,90 zł (podręcznik)
 • Sieńko E., TałałajI., Green Matters. English for Environmental Engineers, 2005, 15,75 zł (podręcznik)
 • Tomczonek Z., Popławski T. W. (red.), Kulturowe i ekonomiczne aspekty procesów transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej, 2005, 10,50 zł (rozprawa naukowa)
 • Tribiłło R. (red.) Budownictwo Z. 26, 2005, 31,50 zł (zeszyt naukowy)
 • Weber M., Angielski w projektowaniu wspomaganym komputerowo, 2005, 10,50 zł (podręcznik)
 • Weber M., Angielski w technikach komputerowych. Z kluczem do pytań, 2005, 7,35 zł (podręcznik)
2004
 • Basista A., Historia architektury. Od początków do końca XVIII wieku, 2004, 30,45 zł (podręcznik)
 • Bołtryk M., Lelusz M., Technologia konstrukcji prefabrykowanych, 2004, 12,60 zł (skrypt),
 • Indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania mieszkań w budownictwie wielorodzinnym, 2004, 10,50 zł (materiały konferencyjne)
 • Jermołowicz R., Śleszyńska M., Architecture of the 20th century, 2004, 12,60 zł (podręcznik)
 • Kaczorek T., Zastosowanie macierzy wielomianowych i wymiernych w teorii układów dynamicznych, 2004, 26,25 zł (podręcznik)
 • Kulesza Z., Siemieniako F., Mystkowski A., Ćwiczenia z automatyki. Symulacja elementów i układów, 2004, 12,60 zł (skrypt)
 • Magrel L., Prognozowanie procesu fermentacji metanowej osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych, mleczarskich i gnojowicy, 2004, 8,40 zł (rozprawa naukowa)
 • Michałowski K., Malinowska B. (red.), Markowe produkty turystyczne w północno-wschodniej Polsce, 2004, 10,50 zł (rozprawa naukowa)
 • Naruszewicz S., Konrad Adenauer. Kanclerz i Europejczyk, 2004, 10,50 zł (skrypt)
 • Omelianiuk W., Ostapczuk M., Zawadzka A., Sach- und fachtexte aut Deutsch. Teil 1, 2004, 12,60 zł (podręcznik)
 • Piekunko I., Wykorzystanie teorii fal Elliotta na rynku kapitałowym na przykładzie giełdy papierów wartościowych w Warszawie, 2004, 10,50  zł (skrypt)
 • Rafałowski M., Scalone analizatory obrazu w pomiarach techniki świetlnej, 2004, 8,40 zł (rozprawa naukowa)
 • Saeed K., Image Analysis for Object Recognition, 2004, 14,70 zł (rozprawa naukowa)
 • Siemieniako F., Karpovich S., Huścio T., Dajniak I., Ćwiczenia z automatyki. Napęd i sterowanie pneumatyczne, 2004, 16,80 zł (skrypt)
 • Sieńko E., Bramska H., R U red E :)? Materiały pomocnicze do nauki Języka Angielskiego na kierunkach: inżynieria środowiska, budownictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja, 2004, 16,80 zł (podręcznik)
 • Tribiłło R. (red.), Budownictwo Z. 25, 2004, 10,50 zł (zeszyt naukowy)
 • Żarnowiecka J., Przestrzeń informatyczna i architektura regionalna, 2004, 12,60 zł (rozprawa naukowa)
2003
 • Czerewacz K., Procesy integracyjne w Ameryce Północnej, 2003, 22,05 zł (podręcznik)
 • Linowska A., Bagieńska A., Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych, 2003, 29,40 zł (podręcznik)
 • Łach J., Termodynamika techniczna, cz. 2, 2003, 36,75 zł (podręcznik)
 • Szymański E., Technologia materiałów budowlanych, 2003, 16,80 zł (podręcznik)
 • Tribiłło R. (red.), Budownictwo Z. 23, 2003, 10,50 zł (zeszyt naukowy)
 • Tribiłło R. (red.), Budownictwo Z. 24, 2003, 10,50 zł (zeszyt naukowy)
 • Urban W., Systemy jakości a podnoszenie konkurencyjności. Wyniki badań w przemyśle spożywczym, 2003, 12,60 zł (rozprawa naukowa)
 • Wojsznis B., Ignatiuk S., Bankowość. Podstawowe zagadnienia, 2003, 10,50 zł (podręcznik)
2002
 • Bryłka J., Świsłocka R., Lewandowski W., Repetytorium z chemii nieorganicznej i organicznej, 2002, 10,50 zł (podręcznik)
 • Dobrzański G. (red.), Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju ekorozwoju w Polsce, 2002, 10,50 zł (rozprawa naukowa)
 • Dobrzański G. (red.), Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce, 10,50 zł (materiały konferencyjne)
 • Dybczyński W. (red.), Elektryka Z.16, 2002, 8,40 zł (zeszyt naukowy)
 • Ignatiuk S., Ekonomiczno-organizacyjne aspekty rozwoju mleczarstwa w regionie podlaskim w świetle wyników badań własnych, 2002, 8,40 zł (rozprawa naukowa)
 • Jabłoński K. A., Budownictwo kościelne na terenie archidiecezji białostockiej (1795-1939), 2002, 33,60 zł (rozprawa naukowa)
 • Jalinik M., Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, 2002, 8,40 zł (rozprawa naukowa)
 • Kaczyński R., Tchoulkine S. G., Pogodaev L. I., Physical principles of investigation and modeling of wear resistance of metals and alloys on the basis of structure energy philosophy, 2002, 12,60 zł (rozprawa naukowa)
 • Kiryluk H., Michałowski K., Ziółkowski R., Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w woj. Podlaskim, 2002, 15,75 zł (rozprawa naukowa)
 • Kożuch A. (red.), Rachunkowość dla menedżerów, 2002, 12,60 zł (rozprawa naukowa)
 • Łach J., Termodynamika techniczna, cz. 1, 2002, 10,50 zł (podręcznik)
 • Michałowski K., Ziółkowski R., Zarządzanie turystyką, 2002, 12,60 zł (rozprawa naukowa)
 • Tribiłło R. (red.) Budownictwo Z. 22, 2002, 10,50 zł (zeszyt naukowy)
 • Uścinowicz J. (red.) Architektura Z. 19, 2002, 5,25 zł (zeszyt naukowy)
2001
 • Bielawska I. B., Podstawy turystyki i rekreacji w ekosystemach, 2001, 12,60 zł (rozprawa naukowa)
 • Bielawska I. i in. Turystyka w województwie podlaskim, 2001, 16,80 zł (rozprawa naukowa)
 • Boruszko D., Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych, 2001, 5,25 zł (skrypt)
 • Chmielak A. (red.) Wybrane problemy kształtowania infrastruktury rozwoju zrównoważonego, 2001, 12,60 zł (rozprawa naukowa)
 • Citko T., Tunia H., Winiarski B., Układy rezonansowe w energoelektronice, 2001, 21,00 zł (monografia)
 • Czerwiński A. (red.), Inżynieria Środowiska Z. 14, 2001, 5,25 zł (zeszyt naukowy)
 • Lewicka M., Regulska E. Ćwiczenia rachunkowe z chemii, 2001, 15,75 zł (skrypt)
 • Miłaszewski R. (red.), Nowoczesne metody i techniki zarządzania trwałym i zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa i gminy, 2001, 10,50 zł (rozprawa naukowa)
 • Mozyrska D., Pawłuszewicz E., Stasiewicz R., Równania różniczkowe zwyczajne i transformata Laplac’ea, 2001, 12,60 zł (skrypt)
 • Niebrzydowski J., Metody matematyczne estymacji stanów pracy wiejskich sieci elektroenergetycznych, 2001, 15,75 zł (rozprawa naukowa)
 • Pieńkowski K. (red.) Inżynieria Środowiska Z. 13, 2001, 8,40 zł (zeszyt naukowy)
 • Sasinowski H. Transformacja struktur przestrzeni, 2001, 21,00 zł (rozprawa naukowa)
 • Siemieniako F., Kuźmierowski T., Wspomagane komputerowo wyznaczanie parametrów ruchu efektora manipulatorów, 2001, 12,60 zł (rozprawa naukowa)
 • Tribiłło R. (red.), Budownictwo Z. 21, 2001, 5,25 zł (zeszyt naukowy)
2000
 • 50 Lat Politechniki Białostockiej, 2000, 21,00 zł
 • Busłowicz M., Odporna stabilność układów dynamicznych liniowych stacjonarnych z opóźnieniami, 2000, 10,50 zł (monografie PAN Komitet Automatyki i Robotyki T. 1)
 • Chmielak A. (red.), Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, 2000, 10,50 zł (rozprawa naukowa)
 • Czerwiński A., Kołos A., Matowicka B. (red.), Przemiany siedlisk i roślinności Uroczyska Stare Biele w Puszczy Knyszyńskiej, 2000, 26,25 zł (rozprawa naukowa)
 • Fryc I., Korekcja widmowa i przestrzenna fotometrów, 2000, 7,35 zł (rozprawa naukowa)
 • Hajduk S., Michałowski K., Gospodarowanie środowiskiem przyrodniczym na obszarze Polski północno-wschodniej, 2000, 15,75 zł (rozprawa naukowa)
 • Ickiewicz I., Sarosiek W., Ickiewicz J., Fizyka budowli. Wybrane zagadnienia, 2000, 21,00 zł (skrypt)
 • Kacprzak M., Kacprzak D., Matematyka. Przykłady i zadania. Skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing, 2000, 23,10 zł
 • Lasocka I., Zambrzycki J. (red.), Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, 2000, 15,75 zł (skrypt)
 • Miłaszewski R. (red.), Zintegrowane systemy zarządzania w gospodarce wodnej, 2000, 18,90 zł (rozprawa naukowa)
 • Niczyporuk A., Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska, 2000, 10,50 zł (skrypt)
 • Siemieniako D., Strategia działania w niszach rynkowych. Zasady kształtowania i możliwości wykorzystania, 2000, 10,50 zł (rozprawa naukowa)
 • Tribiłło R. (red.), Budownictwo Z. 20, 2000, 15,75 zł (zeszyt naukowy)
 • Włodarczyk J., Oblicza architektury, 2000, 12,60 zł (rozprawa naukowa)
1999
 • Bołtryk M., Rola wibracji w kształtowaniu właściwości cementowych ośrodków dyspersyjnych, 1999, Studia z Zakresu Inżynierii PAN Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Nr 48, 10,50 zł
 • Bryłka J., Chemia ogólna z zadaniami, 1999, 21 zł (skrypt)
 • Gładyszewska K., Wentylacja i klimatyzacja. Ćwiczenia laboratoryjne, 1999, 15,75 zł
 • Lejdy B., Sajczyk A., Laboratorium urządzeń elektroenergetycznych, 1999, 5,25 zł (skrypt)
 • Nazarko W., Konstrukcje metalowe. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych, 1999, 15,75 zł (skrypt)
 • Nikitin W., Guriew W., Łapko A., Modelowanie procesów w produkcji i eksploatacji warstwowych konstrukcji budowlanych, 1999, 10,50 zł (rozprawa naukowa)
 • Osipiuk W., Deformacja niesprężysta i pękanie materiałów, 1999, 10,50 zł (rozprawa naukowa)
 • Pieńkowski K. i in., Ogrzewnictwo, t. 1, 1999, 47,25 zł (rozprawa naukowa)
 • Pieńkowski K. i in., Ogrzewnictwo, t. 2, 1999, 47,25 zł (rozprawa naukowa)
 • Siemieniako F. i in., Wybrane mechatroniczne układy pomiarowe i wykonawcze, 1999, 5,25 zł (rozprawa naukowa)
 • Siemieniako F., W. Żdanuk, Laboratorium podstaw automatyki, 1999, 10,50 zł (skrypt)
 • Spis absolwentów i pracowników naukowych PB 1949-1999, 1999, 5,25 zł
 • Tribiłło R. (red.), Budownictwo Z. 19, 1999, 5,25 zł (zeszyt naukowy)
 • Uścinowicz J. (red.), Architektura Z. 18, 1999, 5,25 zł (zeszyt naukowy)
1998
 • Bródka J., Cwalina W., Sztywność i nośność ram stężonych o węzłach podatnych, 1998, 10,50 zł
 • Łapińska H., Obiekty wypoczynkowe nad jeziorami. Przyrodniczo-krajobrazowe kryteria kształtowania, 1998, 21,00 zł (rozprawa naukowa)
 • Poskrobko B. (red.), Sterowanie ekorozwojem. T. 1-3, 1998, 15,75 zł (materiały konferencyjne)
 • Sikorski A., Problemy dotyczące minimalizacji strat łączeniowych w przekształtniku, 1998, 8,40 zł (rozprawa naukowa)
1997
 • Busłowicz M., Stabilność układów liniowych stacjonarnych o niepewnych parametrach, 1997, 10,50 zł (rozprawa naukowa)
 • Dolistowska M., Zapomniane rotundy. Budynki panoram polskich w XIX wieku, 1997, 8,40 zł (rozprawa naukowa)
 • Dybczyński W., Projektowanie układów świetlnooptycznych naświetlaczy. Zagadnienia wybrane, 1997, 8,40 zł (rozprawa naukowa)I
 • Michałowski K., Uwarunkowania ekologizacji rolnictwa na obszarze funkcjonalnym „Zielone Płuca Polski”, 1997, 5,25 zł (rozprawa naukowa)
 • Niczyporuk A., Kiryluk A., Ćwiczenia z łąkarstwa, 1997, 5,25 zł (skrypt)
 • Uścinowicz J., Symbol, archeotyp, struktura: hermeneutyka tradycji w architekturze świątyni ortodoksyjnej, 1997, 61,95 zł (rozprawa naukowa)
 • Wierzbicki T., Analiza wody i ścieków, 1997, 8,40 zł (skrypt)
1996
 • Bródka J., Kozłowski A., Sztywność i nośność węzłów podatnych, 1996, 8,40 zł
 • Grabowski R. J., Kształtowanie geometryczne krzywych przejściowych w drogach kołowych, kolejowych i trasach wodnych, 1996, 5,25 zł (rozprawa naukowa)
 • Kucharski J., Fizyka dla studentów wydziału mechanicznego, t. 2, 1996, 10,50 zł (skrypt)
 • Wrzosek S., Państwo, gospodarka, zasoby naturalne. Problematyka prawna, 1996, 5,25 zł (skrypt)
1995
 • Czech M., Kryteria wytrzymałościowe i równania konstytutywne sprężystości ciał ortotropowych, 1995, 4,20 zł (rozprawa naukowa)
 • Czerwiński A., Geobotanika w ochronie środowiska lasów Podlasia i Mazur, 1995, 5,25 zł (skrypt)
 • Kurowski W., Podstawy teoretyczne komputerowego miernictwa systemów mechanicznych, 1995, 6,30 zł (skrypt)
 • Siemieniako F., Pneumatyczne filtry dolnoprzepustowe – analiza i synteza, 1995, 4,20 zł (rozprawa naukowa)
 • Szymański E., Współczesna ceramika budowlana, 1995, 4,20 zł (skrypt)
1994
 • Jakowluk A. (red.), Mechanika teoretyczna i podstawy teorii mechanizmów i robotów, t. 1. Historia mechaniki i kinetyki, 1994, 3,15 zł (podręcznik)
 • Jakowluk A. (red.), Mechanika teoretyczna i podstawy teorii mechanizmów i robotów, t. 2. Dynamika, 1994, 3,15 zł (podręcznik)
 • Jakowluk A. (red.), Mechanika teoretyczna i podstawy teorii mechanizmów i robotów, t. 3. Mechanika analityczna Dynamika maszyn i robotów, 1994, 3,15 zł (podręcznik)
 • Sokół J. L., Żywienie zwierząt gospodarskich. Materiały do ćwiczeń, 1994, 4,20 zł (skrypt)
1993
 • Citko T., Tunia H., Przemienniki częstotliwości. Metody analizy, 1993, 2,63 zł (rozprawa naukowa)
 • Dyląg Z. i in., Mechanika budowli, t. 3, 1993, 3,69 zł (podręcznik)
 • Dyląg Z. i in., Mechanika budowli, t. 4, 1993, 3,69 zł (podręcznik)
 • Dyląg Z. i in., Mechanika budowli, t. 2, 1993, 3,69 zł (podręcznik)
 • Gołębiowski K., Elektronika dla elektryków, 1993, 8,00 zł (skrypt)
1992
 • Mrozek W., Podstawy budownictwa i konstrukcji budowlanych, cz. 3. Konstrukcje żelbetowe, 1992, 4,92 zł (skrypt)
 • Piwnik J., Modelowanie procesów plastycznego płynięcia, 1992, 1,58 zł (rozprawa naukowa)
 • Szymański E. i in., Materiały budowlane z technologią betonu, cz. 2, 1992, 4,92 zł (skrypt)
1991
 • Czarnecki W., Projektowanie obiektów przemysłowych, 1991, 2,46 zł (skrypt)
 • Czerwiński A., Czaja L., Wstęp do sozologii, 1991, 2,46 zł (skrypt)
 • Dmochowski Z., Urządzenia elektrotermiczne, 1991, 2,46 zł (wykład autoryzowany)
 • Kulaszewicz S. i in., Fizyka dla studentów Wydziału Elektrycznego, cz. 2, 1991, 5,90 zł (skrypt)
1990
 • Blinowski A. i in., Mechanika ciał sprężystych i plastycznych. T. 2, 1990, 1,85 zł  (skrypt)
1989
 • Blinowski A., Mechanika ciał sprężystych i plastycznych. T. 1, 1989, 1,48 zł (skrypt)