W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Zasady etyki wydawniczej

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się zasadami etyki wydawniczej, mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. Stosujemy się do wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) publicationethics.org (instrukcje postępowania w języku polskim (PDF, 386 KB, otworzy się w nowej karcie)) oraz do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa 2011) (PDF, 2 MB, otworzy się w nowej karcie).

Autor, zgłaszając pracę do wydania w Oficynie Wydawniczej PB, jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, a także do wyeliminowania takich zjawisk, jak:

  • plagiat, czyli przywłaszczenie cudzego utworu w całości bądź w części,
  • autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli opublikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie.

Autor, zgłaszając pracę do wydania w Oficynie Wydawniczej PB, jest zobowiązany do oświadczenia, że:

  • zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191, z późn. zm.) dysponuje prawami autorskimi do Utworu, zarówno do tekstu, jak i materiału ilustracyjnego (fotografii, rysunków, wykresów);
  • utwór jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego utworu, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Wydawcy;
  • utwór nie był dotychczas w całości opublikowany;
  • prawa autorskie do Utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową wydawniczą.

W przypadku utworu wieloautorskiego wymagane jest podanie wkładu poszczególnych osób w powstanie utworu, z określeniem ich afiliacji.

Oficyna informuje że:

  • autorstwo widmo (ang. ghost authorship), czyli pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły do powstania pracy,
  • autorstwo gościnne lub grzecznościowe (ang. guest authorship), czyli przypisanie autorstwa osobom, które nie mają wkładu w przedłożone opracowanie są przejawem nierzetelności naukowej, a o wszelkich wykrytych przypadkach będzie powiadamiała placówki zatrudniające autorów oraz zainteresowane instytucje.

W przypadku podejrzenia występowania jednej z wymienionych form nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej Oficyna Wydawnicza PB podejmuje następujące działania:

  • zwraca się do Autora z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i rozstrzygnięcie, czy podejrzenia są uzasadnione i wymagają rewizji pracy lub jej odrzucenia. Decyzja o odrzuceniu pracy powinna być poprzedzona analizą całości utworu, której celem będzie wskazanie fragmentów nieoryginalnych, zduplikowanych lub zaczerpniętych z innego dzieła ze wskazaniem źródła ich pochodzenia.
  • przekazuje informację o stwierdzeniu udokumentowanego naruszenia zasad etyki do przełożonego jednostki podstawowej, w której zatrudniony jest Autor, będący pracownikiem Politechniki Białostockiej. W przypadku Autorów, którzy nie są pracownikami Politechniki Białostockiej, Oficyna Wydawnicza PB kończy współpracę nieprzyjęciem utworu do wydania.