Publikacje 2018

Autor: Waldemar Rakowski
Tytuł: Przekształcenia falkowe. Aspekty obliczeniowe w praktyce inżynierskiej
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 207
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-79-6 / 978-83-65596-80-2 (eBook) 
DOI: 10.24427/978-83-65596-80-2
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja (3 MB)   Liczba pobrań: 94
Autor: Krystyna Zimnoch
Tytuł: Wartość dodana przedsiębiorstw spółdzielczych w skali lokalnej i regionalnej
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 368
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-77-2 / 978-83-65596-78-9 (eBook)
DOI: 10.24427/978-83-65596-78-9
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja (2 MB)   Liczba pobrań: 39
Autor: Zdzisław Pelczarski
Tytuł: WIDOWNIE WSPÓŁCZESNYCH STADIONÓW. Determinanty i problemy projektowe. SPECTATOR STANDS OF CONTEMPORARY STADIUMS. Determinants and Design Problems
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 319
Format: A4
eISBN: 978-83-65596-76-5
DOI: 10.24427/978-83-65596-76-5
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja (29 MB)   Liczba pobrań: 54
Autor: Giennadij Czawka, Norbert Litwińczuk
Tytuł: Szerokopasmowe wielokanałowe wzmacniacze mocy systemów radiowych
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 356
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-74-1 / 978-83-65596-75-8 (eBook)
DOI: 10.24427/978-83-65596-75-8
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja (14 MB)   Liczba pobrań: 38
Autor: Danuta Tarka, Anna Małgorzata Olszewska
Tytuł: Elementy statystyki. Opis statystyczny
Rodzaj publikacji: podręcznik
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 213
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-66-6 / 978-83-65596-67-3 (eBook)
DOI: 10.24427/978-83-65596-67-3
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja (5 MB)   Liczba pobrań: 213
Autor: Joanna Ejdys
Tytuł: Zaufanie do technologii w e-administracji
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 248
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-68-0 / 978-83-65596-69-7 (eBook)
DOI: 10.24427/978-83-65596-69-7
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja (4 MB)   Liczba pobrań: 79
Autor: Olena Jewtuszenko, Michał Kuciej, Roman Trochimczuk
Tytuł: Bazy danych – MS ACCESS: przykłady i ćwiczenia
Rodzaj publikacji: podręcznik
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 343
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-64-2 / 978-83-65596-65-9 (eBook)
DOI: 10.24427/978-83-65596-65-9
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja (9 MB)   Liczba pobrań: 500
Autor: Magdalena Sulima
Tytuł: Dom pogranicza w kulturze wsi podlaskiej
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 278
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-56-7 / 978-83-65596-57-4 (eBook)
DOI: 10.24427/978-83-65596-57-4
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja (5 MB)   Liczba pobrań: 144
Autor: Jerzy Obolewicz
Tytuł: Demoskopia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przedsięwzięć budowlanych
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 184
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-62-8 / 978-83-65596-63-5 (eBook)
DOI: 10.24427/978-83-65596-63-5
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja (6 MB)   Liczba pobrań: 162
Autor: Jarosław Szewczyk
Tytuł: Rozważania o domu
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 192
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-52-9 / 978-83-65596-53-6 (eBook)
DOI: 10.24427/978-83-65596-53-6
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja (35 MB)   Liczba pobrań: 109
Autor: Wojciech Niebrzydowski
Tytuł: Architektura brutalistyczna a idee Nowego Brutalizmu
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 206
Format: 200×245
ISBN: 978-83-65596-60-4 / 978-83-65596-61-1 (eBook)
DOI: 10.24427/978-83-65596-61-1
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja (3 MB)   Liczba pobrań: 76
Autor: Władysław Gardziejczyk
Tytuł: Hałaśliwość nawierzchni drogowych
Rodzaj publikacji: monografia
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 228
Format: B5
ISBN: 978-83-65596-58-1 / 978-83-65596-59-8 (eBook)
DOI: 10.24427/978-83-65596-59-8
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org
 
Publikacja (10 MB)   Liczba pobrań: 122

Autor: Elżbieta Gołąbeska

Tytuł: Sieć ryzyka inwestycyjnego na rynku nieruchomości

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 177

Format: B5

Spis treści (242 KB)

Streszczenie (274 KB)

Publikacja (6 MB)   Liczba pobrań: 65
 

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org

Autor: Oleksandr Jewtuszenko, Michał Kuciej, Ewa Och

Tytuł: Nieliniowe modele nieustalonego nagrzewania tarciowego w układach hamulcowych

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 211

Format: B5

Spis treści (108 KB)

Streszczenie (112 KB)

Publikacja (19 MB)   Liczba pobrań: 48
 

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org

Autor: Joanna Mystkowska

Tytuł: Procesy korozji i zużycia tribologicznego wybranych biomateriałów metalowych w środowisku śliny i jej substytutów

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 189

Format: B5

Spis treści (242 KB)

Streszczenie (155 KB)

Publikacja (9 MB)   Liczba pobrań: 47
 

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org

Autor: Kamil Śmierciew

Tytuł: Wybrane zagadnienia cieplno-przepływowe urządzeń stosowanych w technice chłodniczej i cieplnej w ujęciu numerycznym i eksperymentalnym

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 214

Format: B5

Spis treści (111 KB)

Streszczenie (112 KB)

Publikacja (4 MB)   Liczba pobrań: 34
 

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org

okładka podręcznikaAutor: Agnieszka Kłopotowska, Maciej Kłopotowski
Tytuł: Dotykowe modele architektoniczne w przestrzeniach polskich miast. Część I. Standardy

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 234

Format: 210 x 270 mm

Spis treści (48 KB)

Streszczenie (684 KB)

Publikacja (8 MB)   Liczba pobrań: 96
 

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0). Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org

okładka podręcznikaAutor: Agnieszka Kłopotowska, Maciej Kłopotowski
Tytuł: Dotykowe modele architektoniczne w przestrzeniach polskich miast. Część II. Realizacje

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 331

Format: 210 x 270 mm

Spis treści (30 KB)

Streszczenie (49 KB)

Publikacja (15 MB)   Liczba pobrań: 75
 

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0). Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org

J. Nazarko okładka książkiAutor: Nazarko Joanicjusz red.

Tytuł: Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. IV. Prognozowanie na podstawie modeli trendu

Rodzaj publikacji: podręcznik

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 182

Format: A5

Spis treści (704 KB)

Streszczenie (704 KB)

Publikacja (35 MB)   Liczba pobrań: 102
 

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0). Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.