W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Zadania

Zakres wsparcia

 1. Działaniami uprawnionymi do realizacji w Programie są wyjazdy lub przyjazdy związane z tematyką doktoratu lub prowadzoną pracą dydaktyczną i naukową mające na celu:
 • aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk);
 • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego;
 • udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia). Tematyka programu szkoły musi być ściśle związana z tematyką rozprawy doktorskiej i/lub prowadzonymi badaniami;
 • wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce;
 • udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych;
 • udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdrożeniowej);
 • wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych;
 • udział w spotkaniach brokerskich;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego;
 • inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika projektu.
 1. W ramach Projektu UP będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia (szczegółowe zadania zgłoszone do projektu):

 

Nr zadania Rodzaj zadania Liczba UP – doktoranci Liczba UP – kadra dydakt. Wydział
1. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Bauhaus 2.0” 11 3 WA
2. Wyjazd do uczelni zagranicznych w celu przeprowadzenia międzynarodowych konsultacji naukowych 3 1 WM
3. Przyjazd doktorantów i pracownika naukowego z uczelni zagranicznych w celu przeprowadzenia międzynarodowych konsultacji naukowych 3 1 WM
4. Wymiana osobowa w celu prowadzenia prac badawczych, prezentacji osiągnięć, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego 5 1 WE
5. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej na Ukrainie 3 1 WE
6. Pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego 3 0 WI
7. Udział w szkole letniej 8 2 WIZ
8. Udział w szkole zimowej 3 0 WIZ
9. Udział w międzynarodowych konferencjach 9 0 WIZ

 

 1. Finansowane koszty są związane z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia, trwających od 5 do 30 dni, w tym 2 dni na podróż, o międzynarodowym charakterze.
 2. Jeden uczestnik projektu może otrzymać stypendium na jeden wyjazd. W czasie jednego wyjazdu stypendysta może wziąć udział w więcej niż jednej formie kształcenia, o ile jest to uzasadnione merytorycznie.
 3. Stypendium obejmuje:
 • koszty podróży, ubezpieczenia i wizy w zryczałtowanej wysokości zależnej od odległości pomiędzy miejscem zamieszkania a instytucją goszczącą;
 • zryczałtowane koszty utrzymania (wliczając dni przeznaczone na podróż);
 • koszty opłat konferencyjnych, koszt szkolenia, kursu i warsztatów rozliczane po kosztach rzeczywistych.