W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Projekty

Komponent I

Profesjonalny rozwój kadry – Wizyty studyjne

Cele projektu: podniesienie kompetencji kadry zarządzającej Politechniki Białostockiej oraz wzmocnienie i rozszerzenie współpracy z partnerem zagranicznym – Molde University College w Norwegii. Projekt zakłada wyjazd 5 osób z PB do Molde University College w Norwegii na wizytę studyjną.

Zebrana wiedza ma posłużyć wypracowaniu najskuteczniejszego modelu zarządzania w Politechnice Białostockiej, dostosowanego do zasobów, możliwości i potrzeb Uczelni oraz opracowaniu planu przyszłych projektów realizowanych wspólnie z Molde University College w Norwegii.

LIDER: Politechnika Białostocka

PARTNER: Molde University College

Wartość projektu: 8475,00 EUR

Komponent II

Mobilność w szkolnictwie wyższym 2021

Realizowany na PB projekt Mobilność w szkolnictwie wyższym 2021 korzysta z dofinansowania o wartości 17000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Cele projektu: realizacja celów programowych, podniesienie kompetencji pracowników Politechniki Białostockiej oraz wzmocnienie i rozszerzenie współpracy z partnerem zagranicznym z Państw-Darczyńców – Molde University College (MUC) w Norwegii. Realizacja wyjazdów pracowników PB i przyjazdów pracowników MUC, podniesienie kompetencji uczestników mobilności oraz wymiana doświadczeń pomiędzy społecznościami akademickimi uczelni partnerskich.

LIDER: Politechnika Białostocka

PARTNER: Molde University College

Wartość projektu: 20 000,00 EUR

Mobilność w szkolnictwie wyższym 2019

Cele projektu: podniesienie kompetencji pracowników i studentów Politechniki Białostockiej oraz rozpoczęcie i rozwinięcie współpracy z partnerami z Norwegii. Realizacja wyjazdów pracowników i studentów PB oraz przyjazdów pracowników i studentów z uczelni partnerskich.

LIDER: Politechnika Białostocka

PARTNERZY: University of Agder, Norwegian University of Technical Sciences

Wartość projektu: 70 250,00 EUR

Komponent III

Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego

Cele projektu:

  • Poszerzenie oferty kształcenia w szkolnictwie zawodowym na poziomie średnim i wyższym oraz dostosowanie programu nauczania do bieżących potrzeb rynku pracy w branży IT (przygotowanie nowych kompletnych programów nauczania w Technikum Programistycznym INFOTECH i na Wydziale Informatyki PB).
  • Poszerzenie oferty zawodowego kształcenia ustawicznego (przygotowanie 2-letniego kursu programistycznego dla osób dorosłych, przygotowanie podstawowego kursu programistycznego skierowanego do mniejszości polskiej w Islandii).
  • Rozszerzenie współpracy oraz ponadnarodowa wymiana doświadczeń pomiędzy Islandią i Polską w obszarze: edukacji zdalnej, gamifikacji, budowania relacji pomiędzy biznesem a edukacją.
  • Podniesienie jakości edukacji zdalnej poprzez upowszechnienie narzędzi i metod efektywnego nauczania zdalnego ( szkolenia, wyposażenie pracowni na potrzeby szkoleń).

LIDER: Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju

PARTNERZY: Politechnika Białostocka (Wydział Informatyki), Keilir Academy z Islandii

Wartość projektu: 241 290 EUR, Kwota dofinansowania: 217 161 EUR + wkład własny 24 129 EUR

Komponent IV

Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach ( z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)

Cele projektu: modyfikacja narzędzia IT Tool „Horizons of the Future” poprzez:

  • rozwój modułu dotyczącego generowania czynników wpływających na wybrany obszar analizy (np. rynek pracy, system edukacji)
  • dodanie modułu dotyczącego analizy SWOT umożliwiającego wartościowanie wcześniej zidentyfikowanych czynników pod kątem mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń analizy SWOT;
  • rozwój modułu dotyczącego budowy scenariuszy.

Narzędzie proponowane jest do prac na 2 poziomach:

  1. do wykorzystania w pracy wykładowcy lub doradcy z biura karier – na potrzeby prowadzenia warsztatów ukierunkowanych na przyszłość, np. z tematyki: przyszłość rynku pracy, przyszłość edukacji (w ramach zajęć ze studentami lub pracy uczelnianych biur karier);
  2. do wykorzystania indywidualnego, na potrzeby analizy uwarunkowań indywidualnych ścieżek kariery oraz rozwoju osobistego (np. analizy jakich kompetencji potrzebuje student w przypadku zaistnienia scenariuszy wygenerowanych na poziomie pierwszym).

LIDER: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

PARTNERZY: Politechnika Białostocka (Wydział Inżynierii Zarządzania), IMD Pawelec Marcin, Norwegian Board of Technology – Teknologirådet

Wartość projektu: 148 620 EUR