Zaproszenie do składania wniosków w Fulbright Specialist Program

26-01-2021

Fulbright Specialist Program to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami.

Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami oraz wspólną realizację projektu, związanego z wizytą specjalisty w polskiej instytucji trwającej od 2 do 6 tygodni (od 14 do 42 dni kalendarzowych). Pobyt specjalisty w Polsce może być związany m.in z prowadzeniem wykładów i warsztatów, uczestnictwem w konferencjach, konsultacjami w zakresie prac programowych, wykonywaniem ocen i ekspertyz, czy też rozwijaniem lokalnych projektów badawczych.

Uprawnieni wnioskodawcy

Komisja przyjmuje i rozpatruje wnioski m.in. od uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowych i pozarządowych organizacji badawczych w Polsce.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 r. W ramach trwającego naboru przewidujemy sfinansowanie 5 wizyt specjalistów. Instytucja może złożyć jeden wniosek w ramach naboru.

Zakres finansowania

W ramach programu stypendysta otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu.

Polskie instytucje mogą wielokrotnie uczestniczyć w programie. Amerykańscy stypendyści mogą również wielokrotnie uczestniczyć w programie, jednak muszą upłynąć 2 lata do momentu zgłoszenia ich kandydatury do programu Fulbright Specialist od daty zakończenia ostatniego projektu w ramach tego programu.

Jak aplikować

  • Wybór specjalisty. Wniosek złożony przez instytucję goszczącą może mieć charakter „otwarty” lub „imienny”. Imienny wniosek – instytucja goszcząca wskazuje specjalistę imiennie we wniosku zgłoszeniowym. Wniosek otwarty – World Learning może zarekomendować odpowiedniego specjalistę z systemu Fulbright Specialist Roster. Zaproponowane kandydatury specjalistów przesyłane są instytucji, która złożyła wniosek dopiero po zatwierdzeniu wniosku.
  • Rejestracja specjalisty.Specjalista, który nie znajduje się w bazie Fulbright Specialist Roster, musi złożyć aplikację do programu za pośrednictwem World Learning. Wszystkie potrzebne informacje dla Amerykańskich specjalistów zainteresowanych udziałem w programie Fulbright Specialist znajdują się na stronie World Learning.
  • Składanie wniosku. Wniosek powinien zostać złożony do 15 marca 2021 r. w elektronicznym systemie składania wniosków.

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie Fulbright Specialist Program.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.