Polilingua – język angielski

Semestr letni 2018/2019
 

Zapraszam na kurs języka angielskiego na poziomie B2+/C1.

Na zajęciach skupiamy się przede wszystkim na mówieniu, nie zaniedbując rozumienia ze słuchu; krótkie teksty, które czytamy, są źródłem nowego słownictwa i inspiracją do wypowiedzi. Kurs jest odpowiedni dla wszystkich, którzy chcieliby podtrzymać, rozwinąć umiejętność mówienia czy też odważyć się wypowiadać w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (sala P2/14 w CNK) i środy (sala P1/13 w CNK) w godzinach: 8:20 – 9:50. Pierwsze zajęcia już w poniedziałek 4 marca. Kurs jest 40-godzinny. Cena jest uzależniona od liczby uczestników, zwykle około 400 – 500 zł za semestr. Gorąco zapraszam.

Halina Bramska

lina [at] pb.bialystok.pl
 
 

 


 
 
Semestr zimowy 2018/2019
 

How to Sell Yourself During a Job Interview

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim to dla kandydata jeden z najbardziej stresujących momentów rekrutacji, zwłaszcza przy ubieganiu się o pierwszą, wymarzoną pracę.

Zapraszam na 8-godzinne warsztaty oparte w całości na symulacji rozmów kwalifikacyjnych. Warsztaty pomogą Ci przełamać barierę językową, przygotować skuteczną autoprezentację, poznać najczęstsze pytania, odpowiedzi i zwroty, które pozwolą przekonać pracodawcę, że jesteś najlepszym kandydatem, pokażą jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Liliana Sienkiewicz

l.sienkiewicz [at] pb.edu.pl
 

Work on your mouth and ears (a practical course in English pronunciation) 20h. 
opis: Na kursie skupimy się na rozwijaniu zdolności recepcyjnych angielskiego (słuchanie) poprzez rozwijanie umiejętności produkcyjnych (wymowa). Poznamy system dźwięków języka angielskiego i postaramy się, żeby odnalazł miejsce w naszej buzi i był lepiej słyszalny dla naszych uszu. Wymagana znajomość języka (B1-C1)
What is a chair? (A quick course in building definitions) 10h
opis: Kurs skierowany przede wszystkim do studentów. Ma na celu zapoznanie z klasyczną budową definicji i wypracowanie praktycznej umiejętności definiowania słów. Umiejętność ta może ułatwić studiowanie (nie tylko języka obcego) i jest dobrym narzędziem w rozwoju językowym.
How to write a successful abstract (for my scientific paper or BSc/MSc dissertation)? 10h
opis: Praktyczny kurs skierowany do pracowników lub studentów, w którym będziemy pisać i omawiać abstrakty do artykułów, prac licencjackich, czy magisterskich.

 

Osoby zainteresowany powyższymi kursami proszone są o kontakt m.citko [at] pb.edu.pl

 


Zapraszam na kurs języka angielskiego na poziomie B2+/C1.

Na zajęciach skupiamy się przede wszystkim na mówieniu, nie zaniedbując rozumienia ze słuchu; krótkie teksty, które czytamy, są źródłem nowego słownictwa i inspiracją do wypowiedzi. Kurs jest odpowiedni dla wszystkich, którzy chcieliby podtrzymać, rozwinąć umiejętność mówienia czy też odważyć się wypowiadać w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach 8:20 – 9:50. Pierwsze zajęcia już w poniedziałek 1 października w sali nr 5 w akademiku Alfa (na parterze, sala w głębi). Kurs jest 40-godzinny. Cena jest uzależniona od liczby uczestników, zwykle około 400 – 500 zł za semestr. Gorąco zapraszam,

Halina Bramska

lina [at] pb.bialystok.pl

 


Szanowni Państwo,

W semestrze zimowym 2018/2019 zapraszam na kolejną edycję warsztatów w języku angielskim pt.: „How to Give an Effective Presentation in English„.

Obecnie znajomość języka obcego  na poziomie średnio-zaawansowanym (B1-B2) deklaruje większość absolwentów czy pracowników wyższych uczelni. Zasób słownictwa i struktur gramatycznych są zwykle  wystarczające, by sprawnie funkcjonować w środowisku pracy – czytać literaturę specjalistyczną, uczestniczyć w konferencjach naukowych,  prowadzić korespondencję czy rozmowy telefoniczne. 

Większość dostępnych na rynku kursów koncentruje się na ogólnym rozwijaniu wszystkich sprawności językowych i podnoszeniu komunikatywności. Oferowane przeze mnie warsztaty mają na celu przede wszystkim przygotowanie pracownika do spójnej  i przejrzystej wypowiedzi ustnej o tematyce technicznej m.in. z wykorzystaniem wykresów,  tabel czy danych numerycznych.

Podczas 26-godzinnego kursu omówimy podstawowe zasady prawidłowego wystąpienia (mocny wstęp, czytelne rozwinięcie). Ważnym elementem spotkań będzie praca nad przejrzystością przekazywanych treści – np.: ograniczymy stronę bierną, wykorzystamy tzw. czasowniki mocne czy struktury równoległe. Wspólnie zastanowimy się nad rolą signposting phrases, postaramy się uczynić przekaz bardziej interesującym dla słuchaczy dzięki strategiom językowym (np. emfazie). Zdobyte wiedzę i umiejętności utrwalimy pracując nad zwieńczeniem warsztatów – pełną prezentacją na wybrany  temat oraz jej ewaluacją.  

Kurs ma także na celu podwyższenie kompetencji językowych w zakresie mówienia, słuchania, czytania i pisania w oparciu o materiały dotyczące strategii prezentacyjnych (pochodzące głównie z publikacji uznanych wydawnictw anglojęzycznych).

Warsztat skierowany jest wyłącznie do pracowników oraz doktorantów (wymagany poziom znajomości języka – minimum B1) m.in. biorących udział w konferencjach międzynarodowych, stażach,  wyjeżdżających na inne uczelnie np. w ramach programu Erasmus+ oraz prowadzących zajęcia w języku angielskim. 

Warto podkreślić, że prawidłowo przygotowana, przejrzysta w formie i poprawna językowo wypowiedź uczyni ją  bardziej atrakcyjną i skuteczną, a prelegentom zaoszczędzi stresu wynikającego z publicznego wystąpienia i dyskusji w języku obcym. Nie trzeba dodawać, że wpłynie też na wizerunek naszej uczelni i może pozytywnie rzutować na zacieśnienie kontaktów naukowych. 

Moje  wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas licznych kursów i warsztatów  prowadzonych dla słuchaczy studiów doktoranckich i pracowników naukowych Politechniki Białostockiej wskazuje, że umiejętności prezentacyjne cenione są najbardziej i znajdują się na czele listy preferowanych tematów. 

Kurs  (26h = 13 spotkań, cena: ok 280 zł – 10 osób w grupie) odbywać się będzie w  środy o godz. 10:15. Krótkie spotkanie organizacyjne (przedstawię Państwu szczegółowy plan kursu) – 3 października o godz 10:30,  pierwsze zajęcia – 10 października. 

Zgłoszenia przyjmuję do 20.09. Po tym terminie poinformuję Państwa czy zebrała się grupa i gdzie odbędzie się spotkanie organizacyjne. 

Pytania proszę kierować na m.sleszynska [at] pb.edu.pl

Zapraszam serdecznie,

Monika Śleszyńska

 


 
 
Semestr letni 2017/2018

 

Zapraszam na kurs języka angielskiego na poziomie B2+/C1.

Na zajęciach skupiamy się przede wszystkim na mówieniu, nie zaniedbując rozumienia ze słuchu; krótkie teksty, które czytamy, są źródłem nowego słownictwa i inspiracją do wypowiedzi. Kurs jest odpowiedni dla wszystkich, którzy chcieliby podtrzymać, rozwinąć umiejętność mówienia czy też odważyć się wypowiadać w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach 8:20 – 9:50. Pierwsze zajęcia już w poniedziałek 19 lutego. Kurs jest 40-godzinny. Cena jest uzależniona od liczby uczestników,  w tym semestrze wynosi 511 zł.  Gorąco zapraszam,

Halina Bramska

lina [at] pb.bialystok.pl

 


 W semestrze letnim zapraszam osoby zainteresowane rozwijaniem kompetencji językowych na kurs pt. ‚From the Word to the Text. Technical English at Work’.  

Na początku szkolenia powtórzymy i przećwiczymy struktury pomocne w tworzeniu zwięzłego i spójnego tekstu naukowego (np.: how to make an academic text more dynamic and complex, sentence structure (types of sentences), punctuation, phrasal verbs in academic writing). Większość czasu poświęcimy jednak na język techniczny w oparciu o następujące tematy: shapes and design, numbers, graphs and tables, safety procedures, properties of materials,  disasters,  language functions – agreeing, disagreeing etc. Przyjrzymy się też mailom formalnym i nieformalnym, często wykorzystywanym w korespondencji zawodowej.  Wymienione tematy realizowane będą w oparciu o słuchowiska, teksty, ćwiczenia leksykalne i ćwiczenia na speaking na poziomie B2/B2+.

 Kurs odbywać się będzie w czwartki w godz. 8.30-10.00. Krótkie spotkanie organizacyjne (przedstawię Państwu szczegółowy plan kursu) – 22.02,  pierwsze zajęcia – 01.03.

 Kurs jest kontynuacją kilkuletniego szkolenia o profilu academic writing, w tym semestrze zajmiemy się w dużej mierze ogólnym językiem technicznym.  

 Monika Śleszyńska 

 Pytania dotyczące tego i innych moich kursów proszę kierować na m.sleszynska [at] pb.edu.pl


 

Semestr zimowy 2017/2018

 

Zapraszam na kurs języka angielskiego na poziomie B2+/C1.

Na zajęciach skupiamy się przede wszystkim na mówieniu, nie zaniedbując rozumienia ze słuchu; krótkie teksty, które czytamy, są źródłem nowego słownictwa i inspiracją do wypowiedzi. Kurs jest odpowiedni dla wszystkich, którzy chcieliby podtrzymać, rozwinąć umiejętność mówienia czy też odważyć się wypowiadać w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach: 8.20 – 9.50. Pierwsze zajęcia już w poniedziałek 25 września. Kurs jest 40-godzinny. Cena jest uzależniona od liczby uczestników, zwykle około 400 – 450 zł za semestr.  Gorąco zapraszam,

Halina Bramska

lina@pb.bialystok.pl

 


Zapraszam pracowników PB na 20-godzinny (10 x 2 godz.) kurs przygotowujący do egzaminu TOEIC. Termin kursu to środa, godz. 8.15-9.45. Koszt kursu – 256 zł w grupie 9-10 osobowej. Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy m.komarewska@pb.edu.pl .

mgr Małgorzata Komarewska

 


KURS POWTÓRZENIOWY DO EGZAMINU B2 (Technical English 3)
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN KURS?
– bardzo sympatyczna atmosfera 😉
– niska cena, nieduża grupa
– zakres materiału zgodny z wymogami obowiązującego egzaminu na podstawie podręcznika Technical English 3 (usystematyzowany, powtórzony w sposób jasny i prosty)
– dla każdego kursanta materiały ksero, które będą rozwiązywane i omawiane podczas zajęć
– dwa próbne egzaminy sprawdzające zdobytą wiedzę
– skondensowana forma  – 10 spotkań x 2 godziny, idealne rozwiązanie przed egzaminem
Kurs rozpocznie się w listopadzie i trwać będzie 10 tygodni (jedno spotkanie w tygodniu, aż do egzaminów). Szczegółowy harmonogram zajęć oraz zapisy: a.kalisz@pb.edu.pl
Liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.

Szanowni Państwo,

W semestrze zimowym zapraszam osoby zainteresowane dalszym rozwijaniem kompetencji językowych na kurs pt. From the Word to the Text. Writing (Science) Better’. Jest to kontynuacja kursów z poprzednich semestrów (‚Academic English at WorkPart 1‚ oraz ‚Speaking and Writing in Plain Academic English‚).

Podczas 26-godzinnego szkolenia powtórzymy i wzmocnimy  nabyte umiejętności związane z m.in. upraszczaniem języka (plain English), słowotwórstwem (word families), związkami frazeologicznymi (collocations), wyrażeniami wielorzeczownikowymi (compound nouns) i formami równoległymi (parallel structures). Rozszerzymy słownictwo i powtórzymy gramatykę charakterystyczną dla dyskursu akademickiego. Zajmiemy się także false friends, information sequence i przećwiczymy wiele struktur pomocnych w tworzeniu spójnego i dynamicznego tekstu naukowego.

Jestem przekonana, że wiedza i umiejętności zdobyte  na kursie ośmielą i zachęcą Państwa do większej aktywności naukowej – publikacji w zagranicznych czasopismach, udziału w  konferencjach międzynarodowych czy wyjazdów w ramach programu Erasmus+.  Będą  dużym wsparciem wszystkim  prowadzącym (lub zamierzającym prowadzić)  zajęcia dydaktyczne w j. angielskim.  Warsztat skierowany jest wyłącznie do pracowników i doktorantów, którzy pragną w inspirującej atmosferze pogłębić swoje umiejętności językowe.

Kurs (26h = 13 spotkań, cena: ok 340 zł – 10 osób w grupie) odbywać się będzie we wtorki w godz. 12.15-13.45. Krótkie spotkanie organizacyjne (przedstawię Państwu szczegółowy plan kursu) – 26.09, pierwsze zajęcia – 03.10.

Zgłoszenia przyjmuję do  20.09. W tej chwili zapisanych jest już  8 osób (uczestników poprzednich kursów).   Po tym terminie poinformuję Państwa czy grupa powstanie i gdzie odbędzie się spotkanie organizacyjne .

Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia!

Monika Śleszyńska

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.