W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Regulamin egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przeprowadzanych w Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB na Politechnice Białostockiej.

 1. Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na mocy uprawnień nadanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr 2/DWM/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.)
 2. Sesje egzaminacyjne przeprowadzane są w terminach określonych i opublikowanych na stronie www.certyfikatpolski.pl przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKdsPZJPjO), na podstawie zestawów egzaminacyjnych dostarczanych przez ww. Komisję.
 3. Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.
 1. Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.
 2. Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży mogą przystąpić osoby w wieku 14 – 17 lat.
 1. Warunkiem przyjęcia na egzamin jest rejestracja mailowa oraz dokonanie wpłaty za egzamin na wybranym poziomie w terminie do 3 dni od dnia rejestracji. Koszt przelewu w całości pokrywa wpłacający.
 2. Kandydaci ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność podanych danych osobowych. Dane te są podstawą do wystawienia certyfikatu po zdanym egzaminie.
 3. Po zarejestrowaniu się na egzamin w Centrum POLISH LAB Politechniki Białostockiej i dokonaniu wpłaty nie ma możliwości zmiany miejsca egzaminu na inny ośrodek ani zmiany poziomu egzaminu.
 4. Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest ważny paszport lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 5. Egzaminy są organizowane w danej sesji egzaminacyjnej pod warunkiem zgłoszenia s ię co najmniej 20 kandydatów. Jeśli kandydatów jest mniej, ostateczną decyzję o przeprowadzeniu egzaminu podejmuje Kierownik SJO PB.
 6. W przypadku odwołania egzaminu przez Centrum POLISH LAB Politechniki Białostockiej kandydaci otrzymują zwrot wpłaconej kwoty na wskazane konto. Istnieje możliwość przeksięgowania wpłaty na poczet egzaminu w następnej sesji egzaminacyjnej.  
 7. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby z uzasadnieniem. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Kandydaci wymagający dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do swoich specjalnych potrzeb zdrowotnych, mają obowiązek zgłoszenia ich przy rejestracji oraz przedłożenia skanów odpowiednich zaświadczeń lekarskich, zgodnie z informacjami podanymi na stronie: http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/
 9. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
 10. Warunkiem zdania egzaminu dla dorosłych jest uzyskanie na poziomie:
 1. A1, A2: co najmniej 50% punktów z części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu
 2. B1: co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu
 3. B2, C1, C2: co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu i 60% punktów z części ustnej egzaminu
 1. Warunkiem zdania egzaminu dla dzieci i młodzieży jest uzyskanie na wszystkich poziomach biegłości językowej (A1, A2, B1, B2) co najmniej 50% punktów z części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu.
 2. Certyfikat jest wystawiany przez PKdsPZJPjO w terminie 30 dni od momentu otrzymania protokołu egzaminu wraz z załącznikami.
 3. Na pisemny wniosek zdającego złożony w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB udostępni zdającemu do wglądu kopię pracy egzaminacyjnej.