Certyfikat Polski

 

Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, działające w strukturze SJO Politechniki Białostockiej, uzyskało uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 2/DWM/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Można go uzyskać zdając egzamin certyfikatowy, m.in. w naszym ośrodku. Ustalanie harmonogramu sesji egzaminacyjnych, nadzór nad tworzeniem arkuszy egzaminacyjnych, badanie prawidłowości oceny egzaminów oraz wydawanie certyfikatów – to zadania Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Zgodnie z zaleceniami Rady Europy, poziom egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego odzwierciedla europejskie standardy wymagań egzaminacyjnych (CEFR).

 

Najbliższy termin państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w naszym ośrodku: 15-16 czerwca 2019 r.

 

Poziom egzaminu: B1, w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, co oznacza, że do egzaminu mogą przystąpić dorośli cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

 

Rejestracja kandydatów:

UWAGA! Brak miejsc na termin czerwcowy.

 

Wydanie certyfikatu:

równowartość 20 EUR (płatne po zdanym egzaminie)

 

Płatności:

1)  opłaty za egzamin w kwocie 603,68 PLN należy dokonać przelewem w złotych polskich; kurs 1 EUR = 4,3120 PLN, zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 28 lutego 2019 r., 
 

2) opłaty za wydanie certyfikatu należy dokonać po zdanym egzaminie, przelewem w złotych polskich, w kwocie stanowiącej równowartość 20 EUR, przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP dnia 31 maja 2019 r.

 

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:
BANK PEKAO S.A ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,

– płatność w złotówkach z konta zwykłego: 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604,
– płatność z konta walutowego: SWIFT/BIC CODE – PKOPPLPW, IBAN: PL 30 1240  1154 1111 0000 2148 7604.

Odbiorca wpłaty: POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, poziom egzaminu, według przykładu: Anna Nowak, Certyfikat polski, B1

 

Termin przesyłania opłat: 

Osoby, które zarejestrują się na egzamin powinny dokonać opłaty do 3 dni od zarejestrowania, czyli przesłania formularza zgłoszeniowego na adres

iplc [at] pb.edu.pl. Osoby, które zarejestrują się po 2 maja 2019 muszą dokonać natychmiastowej opłaty.

 

BARDZO WAŻNE: Jeżeli w terminie do 3 dni nie zostanie przesłane potwierdzenie opłaty na adres iplc [at] pb.edu.pl, osoba nie zostanie zarejestrowana.

Centrum Polish Lab nie wysyła potwierdzeń dokonanych wpłat.

 

Kontakt:  
Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB
Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 16
15-333 Białystok
Polska
 
iplc [at] pb.edu.pl
 
+48 85 746 9067 – sekretariat, mgr Anna Kryńska, pokój 2/15
+48 85 746 9143 – Koordynator Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, mgr Alina Jabłońska Domurat, pokój 2/06

 

Dokumenty i informacje o egzaminie:

Regulamin Egzaminów certyfikatowych

Dodatkowe informacje dla zdających

Opis kompetencji w języku polskim jako obcym na poziomie B1 (z ustawy) (673 KB)

Przykładowe testy egzaminacyjne

Procedury dla kandydatów o specjalnych potrzebach

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie certyfikatpolski.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu podane zostaną na stronie internetowej w terminie późniejszym. Ponadto, wszyscy zarejestrowani kandydaci otrzymają informacje mailowo w terminie do 7 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

 

Kolejny planowany termin egzaminów z języka polskiego jako obcego w naszym ośrodku:

23-24 listopada 2019 r.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.