Certyfikat Polski w Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB

Kontakt:  
Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB
Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 16, p. 2/06
15-333 Białystok, Polska
iplc@pb.edu.pl

 

Sekretariat SJO nie obsługuje Centrum POLISH LAB, w związku z czym preferowany jest kontakt mailowy lub osobisty.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego na niżej podane numery w sugerowanych godzinach:

+48 85 746 91 43 – Koordynator Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, mgr Alina Jabłońska Domurat, pokój P2/06
+48 85 746 90 61 – poniedziałki, w godz. 12:00-13:45, mgr Michał Citko, pokój P2/13
+48 85 746 91 41 – wtorki, w godz. 10:00-12:00, mgr Dorota Szuper-Jakubiuk, pokój P1/04
+48 85 746 91 43 – środy, w godz. 10:00-12:00, mgr Małgorzata Komarewska, pokój P2/06
+48 85 746 91 65 – czwartki, w godz. 11:45-14:15, mgr Wojciech Rogalski, pokój P1/05
+48 85 746 91 65 – piątki, w godz. 11:45-13:15, mgr Tomasz Lange, pokój P1/05


 

Najbliższy termin państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w naszym ośrodku:

7-8 marca 2020 r.

Rekrutacja zakończona

Poziom egzaminu: B1, w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, co oznacza, że do egzaminu mogą przystąpić dorośli cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Egzamin będzie poprzedzony kilkudniowym kursem przygotowawczym.

 

UWAGA!

Zarejestrowani zostaną wyłącznie kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymienione niżej wymagania rejestracyjne:

1. formularz zgłoszeniowy należy wypełnić komputerowo, wydrukować i podpisać odręcznie z obu stron. W formularzu pierwszą literę imienia i nazwiska, jak również nazwy miejscowości i ulic należy wpisywać dużą literą według przykładu: Anna Nowak; Białystok, ul. Zwierzyniecka, itp.

2. należy zrobić skan obu podpisanych stron formularza w postaci pliku pdf (zdjęcia nie będą akceptowane);

3. zeskanowany formularz w formacie pdf oraz ten sam formularz w formacie doc/docx (Word) należy nadesłać mailem na iplc@pb.edu.pl – nie wcześniej niż 14 stycznia 2020, godz. 8:00.

Po przesłaniu formularza proszę zaczekać na maila zwrotnego zpotwierdzeniem rejestracji, co może potrwać do kilku godzin. Jednocześnie prześlemy Państwu informację o dokładnej kwocie do zapłaty i numerze konta bankowego, na które należy przelać opłatę za egzamin w ciągu 3 dni po otrzymaniu potwierdzenia.

Jeżeli nie otrzymają Państwo potwierdzenia rejestracji to znaczy, że nie zostali Państwo zarejestrowani na egzamin. Nie mamy możliwości odpisania na każdy email, ponieważ zgłoszeń jest zazwyczaj o wiele więcej niż miejsc.

 

Koszt egzaminu w sesji marcowej: 638,78 zł (równowartość 150 EUR w złotych polskich zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31 grudnia 2019 r.: 1 EURO = 4,2585 zł)

Koszt wystawienia certyfikatu: równowartość 20 EUR w złotych polskich (płatne po ogłoszeniu wyników egzaminu) 

Opłaty należy dokonać przelewem w złotych polskich na konto:

BANK PEKAO S.A ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok

– płatność w złotówkach z konta zwykłego: 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604,
– płatność z konta walutowego: SWIFT/BIC CODE: PKOPPLPW, IBAN: PL 30 1240  1154 1111 0000 2148 7604.

Odbiorca wpłaty: POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Polish Lab, B1, 3. edycja, według przykładu: Anna Nowak, Polish Lab, B1, 3. edycja

 

Centrum Polish Lab nie wysyła potwierdzeń dokonanych wpłat.

 

Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, działające w strukturze SJO Politechniki Białostockiej, uzyskało uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 2/DWM/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Można go uzyskać zdając egzamin certyfikatowy, m.in. w naszym ośrodku. Ustalanie harmonogramu sesji egzaminacyjnych, nadzór nad tworzeniem arkuszy egzaminacyjnych, badanie prawidłowości oceny egzaminów oraz wydawanie certyfikatów – to zadania Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Zgodnie z zaleceniami Rady Europy, poziom egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego odzwierciedla europejskie standardy wymagań egzaminacyjnych (CEFR).

 

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji w dniu 18 października 2020 r.

 

Dokumenty i informacje o egzaminie:

formularz zgłoszeniowy (40 KB)

Regulamin egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przeprowadzanych w Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB na Politechnice Białostockiej (16 KB)

Dodatkowe informacje dla zdających (16 KB)

Mapa kampusu Politechniki Białostockiej (740 KB)

Opis kompetencji w języku polskim jako obcym na poziomie B1 (z Rozporządzenia Ministra NiSW z dnia 26 lutego 2016) (673 KB)

Przykładowe testy egzaminacyjne

Procedury dla kandydatów o specjalnych potrzebach

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie certyfikatpolski.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu podane zostaną na stronie internetowej w terminie późniejszym. Ponadto, wszyscy zarejestrowani kandydaci otrzymają informacje mailowo w terminie do 7 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.