Certyfikat Polski w Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB

Kontakt:  
Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB
Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 16
15-333 Białystok
Polska
iplc [at] pb.edu.pl

 
+48 85 746 91 43 – Koordynator Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, mgr Alina Jabłońska Domurat, pokój P2/06

+48 85 746 90 21 – poniedziałki, w godz. 12:00-13:45, mgr Michał Citko, pokój P2/13

+48 85 746 91 41 – wtorki, w godz. 10:00-12:00, mgr Dorota Szuper-Jakubiuk, pokój P1/04

+48 85 746 91 43 – środy, w godz. 10:00-12:00, mgr Małgorzata Komarewska, pokój P2/06

+48 85 746 91 65 – czwartki, w godz. 11:45-14:15, mgr Wojciech Rogalski, pokój P1/05

+48 85 746 91 65 – piątki, w godz. 11:45-13:15, mgr Tomasz Lange, pokój P1/05

 


Najbliższy termin państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w naszym ośrodku:

25-26 stycznia 2020 r.

Poziom egzaminu: B1, w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, co oznacza, że do egzaminu mogą przystąpić dorośli cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Rejestracja odbędzie się 10 grudnia 2019 o godzinie 8:00, wyłącznie drogą mailową. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

UWAGA!

Zarejestrowani zostaną wyłącznie kandydaci, którzy spełnią WSZYSTKIE wymienione niżej wymagania rejestracyjne:

1. formularz zgłoszeniowy należy wypełnić komputerowo, wydrukować i podpisać odręcznie z obu stron. W formularzu pierwszą literę imienia i nazwiska, jak również nazwy miejscowości i ulic należy wpisywać dużą literą według przykładu: Anna Nowak; Białystok, ul. Zwierzyniecka, itp.

2. należy zrobić skan obu podpisanych stron formularza w postaci pliku pdf (zdjęcia nie będą akceptowane);

3. zeskanowany formularz w formacie pdf oraz ten sam formularz w formacie doc/docs należy nadesłać mailem na iplc [at] pb.edu.pl – nie wcześniej niż 10 grudnia 2019, godz. 8:00.

Z uwagi na krótki termin rejestracji, zgłoszenia zawierające braki NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Po przesłaniu formularza proszę zaczekać na maila zwrotnego z potwierdzeniem rejestracji, co może potrwać do kilku godzin. Jednocześnie prześlemy Państwu informację o dokładnej kwocie do zapłaty i numerze konta bankowego, na które należy przelać opłatę za egzamin.

Jeżeli nie otrzymają Państwo potwierdzenia rejestracji to znaczy, że nie zostali Państwo zarejestrowani na egzamin. Nie mamy możliwości odpisania na każdy email, ponieważ zgłoszeń jest zazwyczaj o wiele więcej niż miejsc.

 

 

Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, działające w strukturze SJO Politechniki Białostockiej, uzyskało uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 2/DWM/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Można go uzyskać zdając egzamin certyfikatowy, m.in. w naszym ośrodku. Ustalanie harmonogramu sesji egzaminacyjnych, nadzór nad tworzeniem arkuszy egzaminacyjnych, badanie prawidłowości oceny egzaminów oraz wydawanie certyfikatów – to zadania Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Zgodnie z zaleceniami Rady Europy, poziom egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego odzwierciedla europejskie standardy wymagań egzaminacyjnych (CEFR).

 

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji w dniu 18 października 2020 r.

 

 

Koszt egzaminu: równowartość 150 EUR w złotych polskich (dokładna kwota zostanie ogłoszona na początku grudnia 2019) zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 30 listopada 2019 r.

Koszt wystawienia certyfikatu: równowartość 20 EUR w złotych polskich (płatne po ogłoszeniu wyników egzaminu) 

    

Termin przesyłania opłat: 

Osoby, które otrzymają potwierdzenie rejestracji na egzamin, powinny dokonać opłaty w ciągu 3 dni od zarejestrowania oraz przesłać do nas skan potwierdzenia przelewu.

 

Opłaty należy dokonać przelewem w złotych polskich na konto:

BANK PEKAO S.A ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,

– płatność w złotówkach z konta zwykłego: 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604,
– płatność z konta walutowego: SWIFT/BIC CODE: PKOPPLPW, IBAN: PL 30 1240  1154 1111 0000 2148 7604.

Odbiorca wpłaty: POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Certyfikat polski B1, według przykładu: Anna Nowak, Certyfikat polski, B1

 

Centrum Polish Lab nie wysyła potwierdzeń dokonanych wpłat.

 

 

Dokumenty i informacje o egzaminie:

formularz zgłoszeniowy (35 KB)

Regulamin Egzaminów certyfikatowych

Dodatkowe informacje dla zdających

Mapa kampusu Politechniki Białostockiej (740 KB)

Opis kompetencji w języku polskim jako obcym na poziomie B1 (z rozporządzenia Ministra) (673 KB)

Przykładowe testy egzaminacyjne

Procedury dla kandydatów o specjalnych potrzebach

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie certyfikatpolski.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu podane zostaną na stronie internetowej w terminie późniejszym. Ponadto, wszyscy zarejestrowani kandydaci otrzymają informacje mailowo w terminie do 7 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.