Certyfikat Polski

 

Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, działające w strukturze SJO Politechniki Białostockiej, uzyskało uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 2/DWM/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Można go uzyskać zdając egzamin certyfikatowy, m.in. w naszym ośrodku. Ustalanie harmonogramu sesji egzaminacyjnych, nadzór nad tworzeniem arkuszy egzaminacyjnych, badanie prawidłowości oceny egzaminów oraz wydawanie certyfikatów – to zadania Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Zgodnie z zaleceniami Rady Europy, poziom egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego odzwierciedla europejskie standardy wymagań egzaminacyjnych (CEFR).

 

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji w dniu 18 października 2020 r.

 

Najbliższy termin państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w naszym ośrodku:

23 – 24 listopada 2019 r.

Poziom egzaminu: B1, w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, co oznacza, że do egzaminu mogą przystąpić dorośli cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

 

Rejestracja kandydatów:

Rejestracja została zakończona. Osoby, które nie otrzymały maila zwrotnego, nie zostały zarejestrowane na egzamin z powodu braku miejsc.

 

Rejestracja odbywa się poprzez przesłanie skanu wypełnionego komputerowo i podpisanego czytelnie z dwóch stron formularza zgłoszeniowego na adres: iplc [at] pb.edu.pl

 

Po przesłaniu formularza proszę zaczekać na maila zwrotnego z potwierdzeniem rejestracji. Jednocześnie prześlemy Państwu informację o koncie bankowym, na które należy przelać opłatę za egzamin.

 

W formularzu zgłoszeniowym pierwszą literę imienia i nazwiska, jak również nazwy miejscowości należy wpisywać dużą literą według przykładu: Anna Nowak; Białystok, itp.

 

Koszt egzaminu: 657,66 PLN (równowartość 150 EUR)

Koszt wystawienia certyfikatu: równowartość 20 EUR (płatne po zdanym egzaminie) 

Opłaty za egzamin w kwocie 657,66 PLN należy dokonać przelewem w złotych polskich; kurs 1 EUR = 4,3844 PLN, zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 30 sierpnia 2019 r.

    

Termin przesyłania opłat: 

Osoby, które otrzymają potwierdzenie rejestracji na egzamin, powinny dokonać opłaty w ciągu 3 dni od zarejestrowania oraz przesłać do nas skan potwierdzenia przelewu.

 

Opłaty należy dokonać przelewem w złotych polskich na konto:

BANK PEKAO S.A ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,

– płatność w złotówkach z konta zwykłego: 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604,
– płatność z konta walutowego: SWIFT/BIC CODE: PKOPPLPW, IBAN: PL 30 1240  1154 1111 0000 2148 7604.

Odbiorca wpłaty: POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Certyfikat polski B1, według przykładu: Anna Nowak, Certyfikat polski, B1

 

Centrum Polish Lab nie wysyła potwierdzeń dokonanych wpłat.

 

 

Kontakt:  
Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB
Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 16
15-333 Białystok
Polska
 
iplc [at] pb.edu.pl
 
+48 85 746 91 43 – Koordynator Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, mgr Alina Jabłońska Domurat, pokój P2/6

+48 85 746 91 65 – mgr Tomasz Lange, piątek godz. 11:45-13:15, pokój P1/5

+48 85 746 91 65 – mgr Wojciech Rogalski, czwartek godz. 11:45-14:15, pokój P1/5

+48 85 746 91 41 – mgr Dorota Szuper-Jakubiuk, wtorek godz. 10:00-12:00, pokój P1/4

 

 

Dokumenty i informacje o egzaminie:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (35 KB)

Regulamin Egzaminów certyfikatowych

Dodatkowe informacje dla zdających

Mapa kampusu Politechniki Białostockiej (2 MB)

Opis kompetencji w języku polskim jako obcym na poziomie B1 (z ustawy) (673 KB)

Przykładowe testy egzaminacyjne

Procedury dla kandydatów o specjalnych potrzebach

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie certyfikatpolski.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu podane zostaną na stronie internetowej w terminie późniejszym. Ponadto, wszyscy zarejestrowani kandydaci otrzymają informacje mailowo w terminie do 7 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.