Certyfikat Polski w Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB


 

Najbliższy termin państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w naszym ośrodku:

7-8 marca 2020 r.

 

INFORMACJE DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU:

EGZAMIN PISEMNY:

 1. Rejestracja: sobota, 7 marca 2020 r. godz. 8:45 – 9:15.
 2. Oficjalne rozpoczęcie: godz. 9:30.
 3. Miejsce: aula C – INNO-EKO-TECH  na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, (Centrum INNO-EKO-TECH). Wejście od strony kampusu (budynek nr 4 na mapie kampusu) oraz od strony parkingu (budynek nr 5 na mapie kampusu). 
 4. Początek egzaminu pisemnego: sobota, 7 marca 2020 r. godz.10.00. 
 5. Egzamin pisemny na poziomie B1 trwa nie dłużej niż 190 minut i składa się z następujących modułów: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna i pisanie; dodatkowo między modułami przewidziane są 5-10 minutowe przerwy techniczne.
 6. Na salę egzaminacyjną niedozwolone jest wnoszenie wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (takich jak telefon, laptop, tablet, zegarek typu smartwatch, itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu (nieodpłatnie) przed wejściem na salę egzaminacyjną. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu, nie wcześniej niż o godzinie 13:30.
 7. Zdający muszą mieć ze sobą ważny paszport oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem, najlepiej ten, który został wpisany w formularzu rejestracyjnym.
 8. Po zamknięciu rejestracji wejście na salę egzaminacyjną możliwe będzie do godziny 9:59.

EGZAMIN USTNY:

 1. Egzamin ustny odbędzie się w sobotę i niedzielę. Około 20 osób może podejść  do egzaminu w sobotę, w godz. 15:00 – 18:00; osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie mailowe na adres iplc@pb.edu.pl. Liczy się kolejność zgłoszeń. (Proszę podpisywać maile imieniem i nazwiskiem.)
 2. W niedzielę, 8 marca 2020 r. egzamin ustny rozpocznie się o godzinie 12:00.
 3. Listy imienne z przybliżoną godziną podejścia do egzaminu ustnego będą dostępne po egzaminie pisemnym w sobotę, 7 marca.
 4. Miejsce: Centrum Języka i Kultury Polskiej ‚Polish Lab’ w Studium Języków Obcych PB, ul. Zwierzyniecka 16, (drugie piętro), 15-333 Białystok, (Centrum Nowoczesnego Kształcenia, budynek nr 6 na mapie kampusu).
 5. Egzamin ustny na poziomie B1 trwa nie dłużej niż 15 minut.
 6. Zdający muszą mieć ze sobą ważny paszport oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem, najlepiej ten, który został wpisany w formularzu rejestracyjnym.
 7. Na salę egzaminacyjną niedozwolone jest wnoszenie wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (takich jak telefon, laptop, tablet, smartwatch, itp.).
 8. Struktura egzaminu wygląda następująco:
części egzaminu elementy składowe egzaminu B1  
część pisemna Rozumienie ze słuchu 30 minut
Rozumienie tekstu pisanego 40 minut
Poprawność gramatyczna 45 minut
Pisanie 75 minut
część ustna Mówienie 15 minut

 

Warunkiem zdania egzaminu na poziomie B1 jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu,

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO

W tygodniu poprzedzającym egzamin odbędzie się kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Kurs jest dla Państwa nieodpłatny. Nasze zajęcia pozwolą Państwu zapoznać się z formułą egzaminu oraz technikami zdawania jego poszczególnych części (rozumienie ze słuchu, czytanie, gramatyka, pisanie i mówienie). Podczas szkolenia uczestnicy będą rozwiązywać próbne zadania egzaminacyjne oraz będą mogli skonsultować z nauczycielami elementy wypowiedzi pisemnych i ustnych. 

Termin:  2-4 marca 2020 r. :

– poniedziałek, 2/03, godz. 17:00 – 18:30,

– wtorek, 3/03, godz. 18:00 – 19:30

– środa, 4/03, godz. 17:00 – 18:30

Miejsce kursu:  Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej, 15-333 Białystok,  ul. Zwierzyniecka 16, sale 2/2 i 2/19 (drugie piętro Centrum Nowoczesnego Kształcenia – budynek nr 6 na mapie kampusu)

Uczestnictwo w kursie nie gwarantuje zdania egzaminu.

 

Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, działające w strukturze SJO Politechniki Białostockiej, uzyskało uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 2/DWM/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Można go uzyskać zdając egzamin certyfikatowy, m.in. w naszym ośrodku. Ustalanie harmonogramu sesji egzaminacyjnych, nadzór nad tworzeniem arkuszy egzaminacyjnych, badanie prawidłowości oceny egzaminów oraz wydawanie certyfikatów – to zadania Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Zgodnie z zaleceniami Rady Europy, poziom egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego odzwierciedla europejskie standardy wymagań egzaminacyjnych (CEFR).

 

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

 • 25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji w dniu 18 października 2020 r.

 

Dokumenty i informacje o egzaminie:

formularz zgłoszeniowy (40 KB)

Regulamin egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przeprowadzanych w Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB na Politechnice Białostockiej (16 KB)

Dodatkowe informacje dla zdających (16 KB)

Mapa kampusu Politechniki Białostockiej (740 KB)

Opis kompetencji w języku polskim jako obcym na poziomie B1 (z Rozporządzenia Ministra NiSW z dnia 26 lutego 2016) (673 KB)

Przykładowe testy egzaminacyjne

Procedury dla kandydatów o specjalnych potrzebach

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie certyfikatpolski.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu podane zostaną na stronie internetowej w terminie późniejszym. Ponadto, wszyscy zarejestrowani kandydaci otrzymają informacje mailowo w terminie do 7 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.

 

Kontakt:  
Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB
Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 16, p. 2/06
15-333 Białystok, Polska
iplc@pb.edu.pl

 

Preferowany jest kontakt mailowy lub osobisty.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego na niżej podane numery w sugerowanych godzinach:

+48 85 746 91 43 – Koordynator Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, mgr Alina Jabłońska Domurat, wtorek, godz. 12:30-14:00, pokój P2/06
+48 85 746 90 61 – środa, godz. 10:15-11:45, mgr Michał Citko, pokój P2/13
+48 85 746 91 41 – poniedziałek, godz. 12:30-14:00, mgr Dorota Szuper-Jakubiuk, pokój P1/04
+48 85 746 91 43 – czwartek, godz. 10:00-11:30, mgr Małgorzata Komarewska, pokój P2/06
+48 85 746 90 65 – środa, godz. 10:30-12:00, mgr Wojciech Rogalski, pokój P1/05
+48 85 746 90 65 – piątek, godz. 9:45-11:15, mgr Tomasz Lange, pokój P1/05

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.