Certyfikat Polski w Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB

 

Najbliższy termin państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w naszym ośrodku:

17-18 października 2020 r.

Poziom egzaminu: B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,

co oznacza, że do egzaminu mogą przystąpić dorośli cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

 

Rejestracja kandydatów:

od 24 sierpnia 2020, od godz. 9:00 do wyczerpania miejsc. Rekrutacja odbywać się będzie drogą mailową.

 

Rejestracja odbywa się poprzez przesłanie skanu wypełnionego komputerowo i podpisanego czytelnie z obu stron formularza zgłoszeniowego na adres: iplc@pb.edu.pl 

Po przesłaniu formularza proszę zaczekać na maila zwrotnego z potwierdzeniem rejestracji. Jednocześnie prześlemy Państwu informację o wysokości opłaty za egzamin oraz o koncie bankowym, na które należy przelać tę opłatę.

W formularzu zgłoszeniowym pierwszą literę imienia i nazwiska, jak również nazwy miejscowości należy wpisywać dużą literą według przykładu: Anna Nowak; Białystok, itp.

Koszt egzaminu: równowartość 150 EUR w złotych polskich po zastosowaniu średniego kursu euro NBP z dnia 31 lipca 2020 r.

Koszt wystawienia certyfikatu: równowartość 20 EUR (płatne po zdanym egzaminie) 

 

Dokumenty i informacje o egzaminie:

Formularz zgłoszeniowy (43 KB)

Regulamin egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przeprowadzanych w Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB na Politechnice Białostockiej (16 KB)

Dodatkowe informacje dla zdających (16 KB)

Mapa kampusu Politechniki Białostockiej (740 KB)

Opis kompetencji w języku polskim jako obcym na poziomie B1 (z Rozporządzenia Ministra NiSW z dnia 26 lutego 2016) (673 KB)

Przykładowe testy egzaminacyjne

Procedury dla kandydatów o specjalnych potrzebach

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminów certyfikatowych można znaleźć na stronie certyfikatpolski.pl.

 

Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB, działające w strukturze SJO Politechniki Białostockiej, uzyskało uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 2/DWM/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Można go uzyskać zdając egzamin certyfikatowy, m.in. w naszym ośrodku. Ustalanie harmonogramu sesji egzaminacyjnych, nadzór nad tworzeniem arkuszy egzaminacyjnych, badanie prawidłowości oceny egzaminów oraz wydawanie certyfikatów – to zadania Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Zgodnie z zaleceniami Rady Europy, poziom egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego odzwierciedla europejskie standardy wymagań egzaminacyjnych (CEFR).

 

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 6-7 czerwca 2020 r.: SESJA ODWOŁANA
  • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji w dniu 18 października 2020 r.

 

Kontakt:  
Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB
Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 16, p. 2/06
15-333 Białystok, Polska
iplc@pb.edu.pl

 

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią COVID-19, zapraszamy do kontaktu mailowego. 

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.