Certyfikat listopad 2019

Sesja egzaminacyjna 23-24 listopada 2019

 

WYNIKI  EGZAMINU

Wyniki egzaminu przekazywane są zdającym w formie pisemnej przez ośrodki organizujące egzamin (podmioty uprawnione).

Zanim podmiot uprawniony przekaże ostateczne wyniki egzaminu muszą być dopełnione następujące wymogi określone w przepisach regulujących poświadczanie znajomości języka polskiego:

 1. Komisja egzaminacyjna ocenia prace egzaminacyjne w miejscu przeprowadzenia egzaminu i ustala wstępne wyniki.
 2. Komisja egzaminacyjna przekazuje ocenione zestawy egzaminacyjne Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKdsPZJPjO).
 3. PKdsPZJPjO zleca badanie prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych dokonanej przez członków komisji egzaminacyjnej w danym ośrodku (co najmniej 20% prac z każdego ośrodka). Ze względu na rosnące zainteresowanie egzaminem z języka polskiego jako obcego proces może objąć nawet kilkaset prac egzaminacyjnych.
 4. Wyniki badania prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych przekazywane są do ośrodków.
 5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ustala ostateczne wyniki uwzględniając uwagi wynikające z badania poprawności oceny.
 6. Informacja o wynikach przekazywana jest osobom zdającym przez ośrodek
  egzaminacyjny w terminie 3 dni od momentu otrzymania od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej protokołu z ostatecznymi wynikami.

 W praktyce procedury te mogą potrwać do 8 tygodni po egzaminie.

 

WYDAWANIE CERTYFIKATU

PKdsPZJPjO wydaje certyfikaty poświadczające znajomość języka polskiego jako obcego ośrodkom organizującym egzamin. Zanim certyfikat zostanie wydany, ośrodek egzaminacyjny zobowiązany jest do:

 1. Przekazania PKdsPZJPjO protokołu z egzaminu wraz z ostatecznymi wynikami.
 2. Przekazania opłaty za certyfikaty osób, które zdały egzamin.

Certyfikaty wydawane są po zaksięgowaniu opłat, w ustawowym terminie do 30 dni od dnia otrzymania protokołu z egzaminu wraz z ostatecznymi wynikami.

W związku z powyższym prosimy wszystkich, którzy otrzymają informację o zdanym egzaminie, o dokonanie opłaty za wydanie Certyfikatu w ciągu 3 dni. To zapewni nam szybkie przekazanie Certyfikatów do naszego ośrodka.

 

Koszt wystawienia certyfikatu: 86 zł

Opłaty należy dokonać w ciągu 3 dni przelewem w złotych polskich na konto:

BANK PEKAO S.A ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,

– płatność w złotówkach z konta zwykłego: 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604,
– płatność z konta walutowego: SWIFT/BIC CODE: PKOPPLPW, IBAN: PL 30 1240  1154 1111 0000 2148 7604.

Odbiorca wpłaty: POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, Certyfikat B1-listopad 2019, według przykładu: Anna Nowak, Certyfikat B1-listopad 2019

 

ODBIÓR CERTYFIKATÓW

 • Certyfikaty będą wydawane w naszym ośrodku w określonych dniach i godzinach, które zostaną podane w terminie późniejszym.
 • Osobom zamieszkałym w odległości powyżej 50 km od Białegostoku możliwe będzie przesłanie Certyfikatów listem poleconym, za dodatkową opłatą. Prosimy o zgłoszenie mailowe w tej sprawie i uwzględnienie kosztu przesyłki przy płatności za Certyfikat.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.