W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Niezwykłe

Kościół Pokoju w Świdnicy, na Dolnym Śląsku – ewangelicka świątynia z XVII wieku, jeden z największych drewnianych kościołów w Europie, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kiedy w XVII w. Śląsk znalazł się pod panowaniem austriackim, katolicki cesarz nie zezwalał na wznoszenie świątyń innym wyznaniom. Wydał jednak zgodę śląskim luteranom na budowę trzech kościołów, ale … musiały stać za murami miast i być zbudowane z nietrwałych materiałów, takich jak drewno, glina, piasek i słoma. Z takich właśnie materiałów zbudowany został Kościół Pokoju w Świdnicy i drugi podobny, w Jaworze. Oba należą obecnie do najcenniejszych zabytków regionu.

The Church of Peace in Świdnica, in Lower Silesia – an Evangelical church from the 17th century, one of the largest wooden churches in Europe, inscribed on the UNESCO World Heritage List.

When Silesia came under Austrian rule in the 17th century, the Catholic emperor did not allow other religious denominations to build temples. However, he gave permission to the Silesian Lutherans to build three churches but … they had to stand outside the city walls and be made of perishable materials such as wood, clay, sand and straw. Such materials were used to build the Church of Peace in Świdnica and another similar one in Jawor. Both are now among the most valuable monuments in the region.

Храм Мира в Свиднице, Нижняя Силезия – евангелический храм XVII века, одна из крупнейших деревянных храмов в Европе, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Когда в XVII веке Силезия перешла под власть Австрии, католический император не разрешил другим конфессиям строить церквей. Однако он разрешил силезским лютеранам построить три храма, но … они должны были стоять за пределами городских стен и строиться из скоропортящихся материалов, таких как дерево, глина, песок и солома. Из этих материалов был построен храм Мира в Свиднице и другой подобный храм в Яворе. Оба они сегодня являются одними из самых ценных памятников региона.