W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Inspirujące

Jan Matejko (1838-1893) to jeden z największych malarzy polskich, twórca niezwykłych malowideł historycznych, przesyconych patriotyzmem i symboliką, które umacniały w Polakach żyjących w czasach zaborów świadomość narodową i wiarę w odzyskanie niepodległości.

Matejko malował głównie obrazy przedstawiające najważniejsze momenty w historii Polski: zwycięskie bitwy, potężnych królów, wielkie postacie biorące udział w kluczowych wydarzeniach. Są to dzieła imponujących rozmiarów o wielkiej sile wyrazu, w których oprócz szczegółów historycznych pojawiają się dziesiątki symboli polskości, tak ważnych dla społeczeństwa żyjącego w czasach niewoli.

To właśnie Jan Matejko ‘nadał’ twarze wielu wczesnym polskim władcom tworząc cykl rysunków „Poczet królów i książąt polskich”. I to właśnie te portrety znajdują się na polskich banknotach.

Kilka ciekawostek:

  • Jan Matejko był dziewiątym z jedenaściorga dzieci w rodzinie,
  • ojciec bardzo niechętnie traktował zamiłowanie syna do rysowania, toteż młody Jan nie miał wsparcia rodzicielskiego w drodze do kariery,
  • miał bardzo słaby wzrok i malował najczęściej przy użyciu szkła powiększającego,
  • był znanym w Krakowie filantropem, wspomagał ubogich, ale również przekazywał środki na zrywy narodowościowe, jak np. dla powstańców styczniowych.

Obrazy Matejki można oglądać m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Krakowie.

Krótki film o malarzu ze strony Muzeum Narodowego w Krakowie: https://youtu.be/lNr4sV1-kqk

Jan Matejko (1838-1893) is one of the greatest Polish painters, the creator of extraordinary historical paintings, full of patriotism and symbolism, which strengthened national awareness and faith in regaining independence among Poles living in the times of partitions.

Matejko mainly painted pictures depicting the most important moments in the history of Poland: victorious battles, powerful kings, great figures taking part in significant events. These are works of impressive sizes with great expressive power, in which, in addition to historical details, there are dozens of symbols of Polishness, so important for the society living in the times of captivity.

It was Jan Matejko who „assigned” faces to many early Polish rulers, creating a series of drawings called „A Set of Portraits of Polish Kings and Princes”. And it is these portraits that can be found on Polish banknotes.

A few interesting facts:

  • Jan Matejko was the ninth out of eleven children in the family,
  • his father was very reluctant to draw his passion for drawing, so young Jan did not have parental support on his way to his career,
  • he had very poor eyesight and painted most often with a magnifying glass,
  • he was a philanthropist well known in Krakow, he helped the poor, but also donated funds for nationalist outbursts, such as for the January insurgents.

Matejko’s paintings can be seen, among others at the National Museum in Warsaw and Kraków.

A short film about the painter from the website of the National Museum in Krakow: https://youtu.be/lNr4sV1-kqk

Source of images: Public Domain