Lektoraty

NASZA OFERTA 

  • Lektoraty języków obcych objęte programem studiów

Lektoraty na Politechnice Białostockiej rozpoczynają się na pierwszym lub drugim semestrze studiów I stopnia i trwają 2 – 5 semestrów (na studiach niestacjonarnych do 6 semestrów). Lektoraty kończą się egzaminem pisemnym. Lektoraty na studiach II stopnia trwają 1 semestr i kończą się zaliczeniem na ocenę.

Nauka języka obcego na lektoratach obowiązkowych obejmuje elementy języka specjalistycznego dla danego profilu, tj. akademickiego, technicznego i biznesowego. Dużą wagę przykładamy do realizacji treści ściśle związanych z wydziałem, kierunkiem lub specjalnością studiów.

  • Lektoraty języka polskiego jako obcego

W ofercie SJO są zajęcia na poziomach od A1 do B1. Studenci uczą się nie tylko języka polskiego, ale poznają również polską historię, kulturę oraz bieżące życie w naszym kraju.

  • Lektoraty języka angielskiego na studiach doktoranckich

Studium Języków Obcych PB prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydziale Elektrycznym i Wydziale Mechanicznym. Lektorat języka obcego realizowany jest (w zależności od wydziału) w formie obowiązkowych lub fakultatywnych ćwiczeń z języka angielskiego.

Lektorat ma na celu rozwijanie kompetencji językowych w zakresie mówienia (prezentacja ustna), słuchania, czytania i pisania (redagowanie artykułów naukowych), by wspomóc aktywność naukową słuchaczy w czasopismach zagranicznych, na konferencjach międzynarodowych i przygotować do egzaminu doktorskiego z j. angielskiego. 

  • Warsztaty języka specjalistycznego jako uzupełniająca forma kształcenia językowego

Od roku akad. 2017/2018 prowadzimy warsztaty języka angielskiego w ramach projektu “2WORK – kompleksowy program kształtujący kompetencje i kwalifikacje, zwiększający szanse absolwentów na rynku pracy”.

  • Autorskie zajęcia języka angielskiego

Mgr Monika Śleszyńska prowadzi od semestru letniego 2017/2018 przedmiot Academic Writing and Communication na międzynarodowych  anglojęzycznych studiach II stopnia  na Wydziale Inżynierii Zarządzania w ramach projektu LogMan2

  • Autorskie kursy języka niemieckiego dla słuchaczy studiów podyplomowych

Od roku akad. 2015/2016 prowadzimy kursy języka niemieckiego w środowisku pracy Deutsch am Arbeitsplatz (na poziomach A1 i A2) w ramach prowadzonych edycji Podyplomowych Studiów Menadżerskich dla Inżynierów Budownictwa

 

W PRZYGOTOWANIU

  • Lektoraty tematyczne dla studentów II stopnia
  • Poszerzenie oferty bezpłatnych kursów i warsztatów językowych

Zajęcia w ramach lektoratu mają na celu nie tylko podniesienie kompetencji językowych, a tym samym zwiększenie potencjału zawodowego oraz konkurencyjności absolwenta PB na rynku pracy, nasze działania ukierunkowane są także na wzmocnienie potencjału osobistego i społecznego studentów. Podczas zajęć przywiązujemy dużą wagę do rozwijania krytycznego myślenia i kreatywności. Metody pracy (np. praca zespołowa) sprzyjają rozwijaniu takich umiejętności jak: podejmowanie decyzji,  sztuka negocjacji, prezentowanie swoich opinii, uzasadnianie wyborów. Pracownicy SJO zdają sobie sprawę, że we współczesnym świecie należy kształcić umiejętności komunikacyjne, bez których trudno jest realizować swoje ambicje i osiągać cele. Lektorzy i wykładowcy SJO realizują  na swoich zajęciach wymagania XXI wieku, gdzie nauczyciel jest jednocześnie trenerem interpersonalnym moderującym spotkanie, zachęcającym do słuchania, zadawania pytań czy debaty.

 

Lektoraty w SJO PB – studia I stopnia (430 KB)

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.